Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nông dân nuôi tôm Indonesia được bảo hiểm toàn bộ nếu sản xuất thất bát
16 | 01 | 2018
Nông dân nuôi tôm tại Indonesia được bảo vệ toàn diện từ phía chính phủ, chống lại các rủi ro sản xuất gây ra bởi dịch bệnh, nấm hoặc các thảm họa tự nhiên.

Theo cơ chế bảo hiểm mới do Cơ quan dịch vụ tài chính (OJK) và Bộ Thủy sản và các vấn đề nghề cá triển khai, chính phủ Indonesia sẽ thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm, thay vì chỉ 80% trước đây,

Nông dân có thể đòi bồi thường bảo hiểm trong ba trường hợp trên với giá trị lên tới 5 triệu Rupiah cho mỗi vụ sản xuất, theo các nhà chức trách OJK thông báo. Trong trường hợp xảy ra thảm họa tự nhiên, nông dân nuôi tôm có thể đòi bồi thường cho các hồ nuôi tối đa 50% thiệt hại.

Để nộp hồ sơ bồi thường, họ cần trình diện các hóa đơn giống và thiết bị đã mua trong giai đoạn bị thiệt hại.

Chương trình bảo hiểm này bao phủ trên diện 2.000 nông dân nuôi tôm, trên tổng diện tích 3.30ha các hồ nuôi tại 14 tỉnh. Giá trị phí bảo hiểm của các nông dân này tíh đến cuối năm 2017 là 111.170 USD.

Indonesia là nước xuất khẩu tôm lớn thứ 3 thế giới, sau Trung Quốc và Thái Lan, theo Global Aquaculture Alliance cho hay, với giá trị xuất khẩu 1,8 tỷ USD, chiếm 5% thị phần trên thị trường tôm thế giới.

Theo Jakarta Post (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường