Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường cao su Thái Lan phụ thuộc nhiều vào yếu tố toàn cầu
04 | 07 | 2024
Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế đã xem xét các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sự biến động của giá cao su tự nhiên ở Thái Lan, nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới. Nghiên cứu xem xét cả ảnh hưởng trong nước và bên ngoài đến giá cao su, cho thấy thị trường Thái Lan bị ảnh hưởng như thế nào bởi những thay đổi và xu hướng toàn cầu.

Nguồn: tapchicaosu.vn

Nghiên cứu chỉ ra rằng xuất khẩu rất quan trọng đối với ngành cao su Thái Lan. Chỉ 18% sản lượng được sử dụng trong nước. Ngay cả khi đó, việc sử dụng trong nước phần lớn vẫn do các công ty nước ngoài hoạt động tại Thái Lan đảm nhiệm.

Nói cách khác, các yếu tố bên ngoài như tỷ giá hối đoái, khối lượng xuất khẩu và giá dầu đều góp phần quyết định giá cả. Hơn nữa, mặc dù Thái Lan là nước sản xuất hàng đầu nhưng thị trường ưa chuộng người mua nước ngoài. Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá là lượng tồn kho cao su thiên nhiên ở Thái Lan và nước ngoài. Yếu tố này khiến ngành Thái Lan dễ bị tổn thương trước những biến động của thị trường toàn cầu, với những thay đổi về giá ở các nước sản xuất lớn khác như Malaysia và Indonesia ảnh hưởng đến giá cả ở Thái Lan. Ngoài ra, sự trỗi dậy của Trung Quốc với tư cách là nước tiêu dùng lớn càng làm phức tạp thêm sự thay đổi của thị trường, cho thấy sự thay đổi cán cân quyền lực trên thị trường cao su tự nhiên toàn cầu.

Các hợp tác xã trang trại cao su đã đưa ra một số biện pháp hỗ trợ thông qua các biện pháp tiết kiệm chi phí và thúc đẩy hiệu quả. Tuy nhiên, tác động của những điều này là rất thấp. Bản thân vai trò của người trồng cao su có vai trò rất nhỏ trên thị trường cao su tự nhiên toàn cầu.

Cũng có những biện pháp can thiệp của chính phủ nhằm cố gắng ngăn chặn giá cả giảm do thay đổi nguồn cung và nhu cầu. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy ưu thế của những người mua lớn vẫn tồn tại. Chính phủ Thái Lan đang chịu áp lực phải tạo ra các chính sách hỗ trợ các sản phẩm cao su có giá trị gia tăng và các ngành công nghiệp trong nước nhằm giảm thiểu biến động giá và ổn định thị trường. Trước đó, Cơ quan Quản lý Cao su Thái Lan (RAOT) đã lên kế hoạch tổng thể để tăng giá trị xuất khẩu cao su hàng năm từ 250 tỷ Baht (7,9 tỷ USD) lên 800 tỷ Baht (25,2 tỷ USD) và thành lập một khu công nghiệp cao su ở tỉnh Rayong, một phần của Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC). Dựa trên các chiến lược này, xuất khẩu cao su của Thái Lan sẽ tăng từ 250 tỷ Baht (7,9 tỷ USD) mỗi năm lên 800 tỷ Baht (25,2 tỷ USD), trong khi năng suất cao su sẽ tăng từ 224 kg/rai (1.400 kg/ha) lên 360kg/rai (2.250 kg/ha) và hàm lượng cao su nội địa sẽ tăng từ 13,6% lên 35%. Điều này sẽ đẩy doanh thu cao su hàng năm tăng từ 11.984 Baht/rai (2.396 USD/ha) lên 19.800 Baht/rai (3.959 USD/ha). Đồng thời, diện tích trồng sẽ giảm từ 23 triệu rai (3,68 triệu ha) xuống còn 18,4 triệu rai (2,9 triệu ha).

Trong giai đoạn 5 năm đầu tiên, các quy định pháp luật sẽ được thông qua để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực cao su, thúc đẩy đầu tư vào sơ chế cao su, việc sử dụng cao su của các cơ quan nhà nước và các tổ chức nông dân và chuyển đổi từ sản xuất và sơ chế cao su sang sản xuất sản phẩm cao su. Bên cạnh đó, Thái Lan sẽ thành lập các trung tâm phân phối sản phẩm cao su tại các điểm du lịch lớn và tổ chức triển lãm và sự kiện trên khắp cả nước và các quốc gia mục tiêu.Báo cáo phân tích thị trường