Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thành lập Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương
21 | 08 | 2008
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 113/2008/QÐ-TTg thành lập và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương để quản lý tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nguồn thu từ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương do Tổng công ty Ðầu tư và kinh doanh vốn nhà nước quản lý. Quỹ được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước hoặc ngân hàng thương mại cổ phần, mọi hoạt động chi từ quỹ được thống nhất thực hiện thông qua tài khoản này. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.


Nguồn: Nhân dân
Báo cáo phân tích thị trường