Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ cho các công trình Thuỷ lợi ĐBSCL giai đoạn 2006-2010
24 | 08 | 2007
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 1740/TTG-KTTH, ngày 30 tháng 10 năm 2006) về việc đầu tư các công trình thuỷ lợi vùng ĐBSCL sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2010, ngày 13 tháng 11 năm 2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 8409/BKH-KTNN, thông báo nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án thuỷ lợi ĐBSCL giai đoạn 2006-2010 là 626,6 tỷ đồng, cho 12 dự án:
12 dự án bao gồm:
 • Kênh Tân Thành-Lò Gạch;
 • Hoàn thiện dự án Bảo Định giai đoạn 2
 • Kênh Đồng Tiến-Lagrange
 • Kênh Phước Xuyên –Hai Tam
 • Kênh An Phong-Mỹ Hoà- Bắc Đông
 • Kêng Nguyễn Văn Tiếp B
 • Nạo vét kênh Trà Sư-Tri Tôn
 • Kênh núi Chắc Năng Gù
 • HTTL phân ranh mặn ngọt Quản Lộ Phụng Hiệp
 • Kênh nối sông Tiền-sông Hậu
 • Kênh Mỹ Thái Mười Châu Phú
 • Kênh Hà Giang (cả cống Đầm Trích)

Bộ KHĐT đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT phân bổ vốn cho từng dự án trong danh mục theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm hoàn thánh dứt điểm công trình theo đúng tiến độ.(Nguồn: Bộ NN&PTNT)
Báo cáo phân tích thị trường