Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thuế xăng dầu ổn định tối thiểu trong một quý
24 | 02 | 2009
Đây là đề nghị của Bộ Công Thương trước dự dịnh ban hành các mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu theo giá nhập khẩu của Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho rằng, qua theo dõi thị trường thế giới thời gian qua, Bộ Công Thương nhận thấy sự biến động giá các sản phẩm xăng, dầu rất phức tạp với tần suất, biên độ rất khác nhau.

Vì vậy, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc về việc ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, để ổn định kinh doanh và thị trường, Bộ Công Thương đề xuất nên áp dụng mức thuế suất nhập khẩu xăng dầu ổn định tối thiểu trong một quý.

Trong trường hợp vẫn ban hành thông tư nêu trên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú đề nghị nên quy định chênh lệch giá giữa các mức thuế tối thiểu là 15 USD/thùng đối với xăng, diesel, dầu hỏa và 50 USD/tấn đối với mazut (mức giá xăng chuẩn RON 92 là 50 USD/thùng, diesel và dầu hỏa là 55 USD/thùng, mazut 250 USD/tấn).Nguồn: vietnamnet.vn
Báo cáo phân tích thị trường