Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bộ Công thương sẽ mạnh tay kiềm chế nhập siêu những tháng cuối năm
12 | 12 | 2009
AGROINFO - Từ nay đến cuối năm công tác kiểm tra thị trường phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện và mạnh mẽ, đặc biệt là đối với các vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nạn sang chiết lậu gas, đấu tranh chống hàng cấm, hàng giả, hàng nhái...
Tại hội nghị giao ban trực tuyến của Bộ Công Thương ngày 7/12, lãnh đạo Bộ khẳng định, tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong nước là những vấn đề lớn cần được thực hiện quyết liệt trong những ngày còn lại của năm nay.

Nhiều đại biểu và lãnh đạo Bộ Công Thương đều cho rằng các lực lượng quản lý thị trường phải tích cực hơn nữa trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường. Từ nay đến cuối năm công tác kiểm tra thị trường phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện và mạnh mẽ, đặc biệt là đối với các vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nạn sang chiết lậu gas, đấu tranh chống hàng cấm, hàng giả, hàng nhái...


AGROINFO tổng hợp
Báo cáo phân tích thị trường