Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thương mại Tôm đông lạnh"
20 | 05 | 2011
AGROINFO - Tiếp theo loạt báo cáo thường niên mà quý khách hàng đã quen thuộc, lần đầu tiên, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố "Báo cáo thương mại Tôm đông lạnh". Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện thị trường tôm đông lạnh thế giới, Việt Nam và những hàm ý chính sách cho các cơ quan chức năng, chiến lược phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam.
Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:

(1) Tổng quan thương mại tôm đông lạnh toàn cầu;
(2) Sự phát triển và chiến lược cạnh tranh của các nhà cung cấp lớn;
(3) Đặc điểm và khuynh hướng trên các thị trường chủ chốt;
(4) Sản xuất – thương mại tôm đông lạnh Việt Nam trong thập kỷ qua;
(5) Vị thế và khả năng cạnh tranh của tôm đông lạnh Việt Nam trên thị trường thế giới;
(6) Hàm ý chính sách – chiến lược.

Báo cáo thương mại Tôm đông lạnh sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản nói chung, tôm đông lạnh nói riêng. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), Bộ Nông nghiệp Mỹ (FAS/USDA), Tổ chức thông tin thương mại quốc tế (ITC), Tổng cục Hải Quan và Tổng cục Thống kê Việt Nam, Tổ chức tiền tệ quốc tế, Cơ quan chuyên trách của EU về Xúc tiến xuất khẩu từ các nước đang phát triển.

Xem thông tin về báo cáo tại đây


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường