Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lũ lớn, sản lượng lúa của Đồng Tháp vẫn vượt ngưỡng 3 triệu tấn/năm
11 | 11 | 2011
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp (Sở NN&PTNT), năm 2011 sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần tăng năng suất và hiệu quả nhiều loại cây trồng.

Riêng cây lúa, diện tích sản xuất cả năm đạt 501.437 ha, tăng 36.393 ha so với năm 2010, năng suất bình quân đạt 61,6 tạ/ha, tăng gần 1,2 tạ so với năm 2010 và tổng sản lượng ước đạt 3,1 triệu tấn, tăng gần 297.400 tấn so với năm 2010.

Vụ lúa Thu đông 2011 tỉnh Đồng Tháp xuống giống 98.858 ha, tuy chưa kết thúc thu hoạch nhưng được xác định là thắng lợi, trúng mùa với năng suất bình quân 5,27 tấn/ha. Lũ lớn vừa qua làm mất trắng 2.073 ha (khoảng 2% tổng diện tích) nhưng vụ lúa thu đông đã góp phần quan trọng cho tỉnh Đồng Tháp nâng sản lượng lúa năm 2011 lên mức 3,1 triệu tấn. Đây là năm tỉnh đạt sản lượng lúa cao nhất từ trước tới nay. Theo Sở NN&PTNT, sản xuất năm 2011 cũng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là năm nay lũ lớn và cao nhất trong 10 năm qua đã gây thiệt hại không nhỏ cho sản xuất nông nghiệp, trong đó có một phần diện tích lúa thu đông, nhưng nhờ sự nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra nên sản xuất đạt thắng lợi trên nhiều lĩnh vực.

Trong 3 vụ sản xuất lúa trong năm, tỉnh thắng lợi trên cả 3 mặt diện tích, năng suất và sản lượng; năng suất lúa bình quân năm cũng cao nhất từ trước đến nay. Sản xuất từng bước đi vào chiều sâu như: Tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận ngày càng tăng; xây dựng nhiều cánh đồng sản xuất theo hướng hiện đại có qui mô lớn gắn kết sản xuất với tiêu thụ đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo tiền đề nhân rộng; cơ giới hóa trong sản xuất được đẩy mạnh; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng đem lại hiệu quả cao... Đối với cây lúa, năm 2011 tỉnh Đồng Tháp đã mạnh dạn triển khai 33 mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện 15 cánh đồng sản xuất theo hướng hiện đại, 07 cánh đồng sản xuất giống, 02 cánh đồng lúa chất lượng cao, 01 cánh đồng " 3 giảm 3 tăng". Trong đó mô hình sản xuất lúa theo hướng hiện đại là 1.874 ha, từ việc thực hiện mô hình này đã nâng cao trình độ nhận thức và kỹ thuật sản xuất của người dân, năng suất và chất lượng lúa gạo ngày càng được nâng lên; lợi nhuận tăng thêm 2,5 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Việc sử dụng cùng 1 giống trên cánh đồng đã tạo được vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung với số lượng lớn, thu hút các doanh nghiệp đầu tư và bao tiêu sản phẩm. Cơ giới hóa sản xuất, nhất là khâu thu hoạch cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm đầu tư. Kết quả năm 2011, diện tích thu hoạch bằng máy của tỉnh đạt 60% tổng diện tích; nông dân đã giảm được trên 270 tỷ đồng từ khâu này (thu hoạch bằng máy bình quân 2,1 triệu đồng/ha, giảm 900 nghìn đồng so với thu hoạch bằng tay) góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhân công lao động trong thu hoạch và giảm lượng lúa thất thoát khâu thu hoạch trên 24.000 tấn.

Hiện nay, mặc dù nước lũ đang rút, nhưng mực nước vẫn còn cao, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2011 - 2012 với tổng diện tích 206.000 ha. Tỉnh đã đề ra các giải pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi sản xuất vụ đông xuân cả về diện tích, năng suất và sản lượng, nhằm đảm bảo an ninh lương thực, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nông dân. Sở NN&PTNT đã bố trí lịch thời vụ xuống giống theo hướng né rầy, tập trung, đồng loạt trên từng cánh đồng, từng khu vực; không xuống giống sớm hơn, xuống giống kéo dài so với khung lịch để đảm bảo thời gian cách ly giữa 2 vụ sản xuất./.

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường