Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Công ty Phân đạm và Hoá chất Dầu khí
19 | 09 | 2007
Địa chỉ Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Q.Tân Bình Tỉnh/T.Phố Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại +84 (8) 9974748 Fax +84 (8) 9974757 E-mail businesurea@vnn.vn Website http://www.damphumy.vn
- Sản xuất, kinh doanh phân đạm, amoniac lỏng, khí công nghiệp, các sản phẩm hoá chất khác. - Xuất nhập khẩu phân đạm, các nguyên liệu để sản xuất phân đạm và các sản phẩm hoá chất khác. - Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh phân đạm và các sản phẩm hoá chất khác có liên quan. - Kinh doanh điện (bán điện dư từ cụm phát điện công suất 21 MW thuộc Nhà máy Đạm Phú Mỹ)  

Báo cáo phân tích thị trường