Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Viện CS&CL NNPTNT gặp mặt Đoàn công tác Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế
08 | 07 | 2008
Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) là một trong 15 đơn vị được hỗ trợ bởi nhóm Tư vấn Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế - một liên minh của 64 chính phủ, các quỹ tư nhân và tổ chức trong khu vực và quốc tế. Mục tiêu của Viện là tìm kiếm những giải pháp bền vững cho việc xóa đói giảm nghèo.

Để biết thêm thông tin, xem trong Website của IFPRI tại http://www.ifpri.org/

AGROINFO - Chiều ngày 07/08/2008, Viện CS&CL NNPTNT đã tiếp đoàn công tác Viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế (IFPRI), đại diện là ông Joachum von Braun, Tổng giám đốc và ông Fan Shanggen thuộc bộ phận Phát triển chiến lược và Quàn lý công (Division of Development Strategy and Governance).


Tại buổi làm việc, Viện trưởng, TS. Đặng Kim Sơn giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nhân sự và các hoạt động của Viện CS&CL PTNNNT với vai trò là Cơ quan tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đại diện của IFPRI, ông Joachum von Braun - Tổng giám đốc IFPRI cũng đã trình bày với đại diện Viện CS&CL NNPTNT về cơ cấu tổ chức và các hoạt động nghiên cứu của IFPRI hướng tới mục tiêu bình đẳng, đảm bảo an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo.

Qua những thông tin ban đầu, hai bên rất hài lòng về sự tương đồng trong cơ cấu tổ chức, mục đích và triết lý hoạt động. Thông qua buổi gặp mặt này, phía IFPRI mong muốn được hợp tác với Viện CS&CL PTNNNT trên nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, ông Joachum von Braun cũng bày tỏ mối quan tâm của IFPRI tới Việt Nam – một nước chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường và đang trên đà phát triển tốt, nhờ có những sự điều chỉnh chính sách phù hợp.


Nhân dịp này, hai đơn vị cũng trao đổi một số kết quả nghiên cứu và ấn phẩm mới nhất của mỗi bên. Viện trưởng, TS. Đặng Kim Sơn đã gửi tặng ông Joachum von Braun 3 cuốn báo cáo: “Báo cáo thường niên Nông nghiệp Việt Nam 2007 và Triển vọng 2008”, “Báo cáo thường niên Ngành hàng Gạo 2007 và Triển vọng 2008”, "Báo cáo đặc biệt thị trường lúa gạo nửa đầu 2008 và triển vọng sắp tới" (do Trung tâm Thông tin NNPTNT thực hiện).

Buổi làm việc mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai viện nghiên cứu trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và thông tin truyền thông…Liên hệ với người viết tin này:
Mai Thanh Tú - maithanhtu@agro.gov.vnBáo cáo phân tích thị trường