Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Trung Quốc 10 tháng năm 2008 tăng 11,5%
12 | 12 | 2008
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc tháng 10/2008 đạt hơn 10,9 triệu USD, tăng 13,6% sovới tháng trước và tăng 21% so với cùng kỳ 2007. 10 tháng năm 2008, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc đạt 92,9 triệu USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2007.

Phần lớn gỗ nguyên liệu Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc vẫn là ván nhân tạo như ván plywood, ván MDF, ván PB. Đây là thị trường cung cấp các loại ván nhân tạo lớn cho thế giới. Từ đầu năm 2008 đến nay, do tác động của sự suy giảm kinh tế tại Mỹ, lượng xuất khẩu tới thị trường Mỹ giảm mạnh nên kim ngạch xuất khẩu ván nhân tạo của Trung Quốc đã giảm đáng kể. Xuất khẩu gỗ plywood giảm 13% về lượng so với 9 tháng năm trước, còn 5,9 triệu m3. Lượng xuất khẩu gỗ fiberboard giảm 14% , xuống còn 1,5 triệu tấn. Riêng mặt hàng gỗ particleboard của Trung Quốc lại có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh 35% so với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2007, đạt 35,4 triệu USD.

Với tình hình nhu cầu ngày càng thấp do tác động của nền kinh tế thế giới ngày càng xấu, cùng với việc giá dầu thô giảm sẽ khiến giá các loại ván nhân tạo tại Trung Quốc sẽ có xu hướng giảm trong thời gian tới. Giá dầu thô giảm thì giá keo để sản xuất ván nhân tạo sẽ giảm theo.

Tháng 10/2008, kim ngạch nhập khẩu ván plywood từ Trung Quốc đạt 3,12 triệu USD, giảm 13% so với tháng trước. Giá  nhập khẩu ván plywood trung bình tháng 10/2008 ở mức 403 USD/m3, thấp hơn sovới mức giá nhập trung bình tháng trước 2,1% và cao hơn 10% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ 2007. Nhập khẩu ván plywood 10 tháng đầu năm từ Trung Quốc đạt 24 triệu USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu ván plywood 10 tháng năm 2008 trung bình ở mức 388 USD/m3, cao hơn 11% so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm 2007.

Ván lạng là chủng loại gỗ nguyên liệu có kim ngạch nhập lớn thứ 2, đạt 1,67triệu USD, tăng 6,4% so với kim ngạch nhập khẩu tháng trước và tăng 74,5% so với kim ngạch nhập khẩu ván lạng cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu ván lạng trung bình tháng 10/2008 ở mức 1084 USD/m3, cao hơn so với mức giá trung bình tháng trước 44%. Ván lạng nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc gồm: ván lạng gỗ anh đào, ván lạng gỗ bulô, ván lạng gỗ thích, ván lạng gỗ Okume, ván lạng gỗ sồi... Giá nhập khẩu ván lạng gỗ anh đào trung bình ở mức  1.252 USD/m3; giá nhập khẩu ván lạng gỗ brich trung bình ở mức 1511USD/m3; giá nhập khẩu ván lạng gỗ Okume trung bình ở mức 1856 USD/m3. 10 tháng năm 2008, kim ngạch nhập khẩu ván lạng từ thị trường Trung Quốc đạt trên 14,87 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2007.

Kim ngạch nhập khẩu ván PB tháng 10/2008 từ Trung Quốc tăng mạnh trở lại sau khi giảm mạnh trong tháng trước, với kim ngạch đạt 927 nghìn USD so với mức hơn 200 nghìn tháng trước. 10 tháng năm 2008, kim ngạch nhập khẩu ván PB đạt 9,1 triệu USD, giảm 0,78% so với cùng kỳ 2007.

Nhập khẩu ván MDF từ thị trường Trung Quốc tháng 10/2008 tăng trở lại sau khi giảm mạnh trong tháng 9 đạt 773 nghìn USD, tuy nhiên mức nhập cũng chỉ đạt khoảng 50% so với mức nhập trung bình từ tháng 8 ở về trước. Giá nhập khẩu ván MDF trung bình tháng 9/2008 ở mức 403 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình tháng trước 34%. 10 tháng năm 2008, nhập khẩu ván MDF đạt 12,4 triệu USD, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2007.

Chủng loại gỗ nguyên liệu chính nhập khẩu từ Trung Quốc 10 tháng năm 2008

Chủng loại

ĐVT

Lượng

Trị giá (USD)

Giá TB (USD/ĐV)

Ván plywood

kiện

7980

32944

4,1

 

M

1865

25897

13,9

 

M2

803243

1544371

1,9

 

M3

53765

20834080

388

 

Tấm

754890

1591188

2,1

 

tấn

79

9663

122

Ván plywood tổng

 

 

24038143

 

Ván lạng

Feet2

27782597

1622573

0,1

 

Kg

374897

849064

2,3

 

M2

14436263

6916089

0,5

 

M3

6978

5094395

730

 

tấm

259582

388111

1,5

Ván lạng tổng

 

 

14870232

 

Ván MDF

Cái

50

602

12,0

 

hộp

1410

6051

4,3

 

M

48132

40642

0,8

 

M2

2253488

2778200

1,2

 

M3

26294

8519997

324

 

tấm

441259

1020032

2,3

 

tấn

8921

13825

1,5

Ván MDF tổng

 

 

12415348

 

Ván PB

Cái

323

1536

4,8

 

Kg

18680

36793

2,0

 

M

1004093

50205

0,1

 

M2

972236

1645896

1,7

 

M3

18173

6259328

344

 

tấm

403904

1134145

2,8

 

tấn

4500

16650

3,7

Ván PB tổng

 

 

9144552

 

Gỗ bồ đề

Feet2

14403055

961041

0,1

 

Kg

853119

59718

0,1

 

M2

41

64060

1562

 

M3

10328

9119024

883

 

tấm

535829

37508

0,1

Gỗ bồ đề tổng

 

 

7326597

 

Gỗ thông

Bộ

15

1650

110

 

Kg

1409608

2741858

1,9

 

M2

246

4529

18,4

 

M3

1688

522643

310

 

tấm

15787

3636

0,2

Gỗ thông tổng

 

 

3274315

 

gỗ bulô

M3

4234

2198558

519

Gỗ dương

M3

5223

1442465

276

gỗ cao su

M3

3538

1150825

325

Gỗ sồi

M3

1203

936665

779

 

tấm

565760

91936

0,2

gỗ sồi tổng

 

566963

1028601

1,8Nguồn: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ