Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Campuchia kêu gọi đầu tư vào cơ sở hạ tầng ngành lúa gạo
18 | 12 | 2016
Ngân hàng phát triển nông thôn Campuchia (RDB) đagn kêu gọi đầu tư và một cơ sở sấy lúa và một nhà kho công suất 200.000 tấn gạo. Công suất nhà máy sấy sẽ là 3.000 tấn/ngày.

Chính phủ Campuchia đang tìm nguồn vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng nông nghiệp để giải quyết vấn đề thiếu kho dự trữ và thiết bị sấy. RDB cho biết cơ sở hạ tầng được cải thiện là rất cân thiết để ngành gạo có hiệu quả cao hơn và hỗ trợ nông dân theo mô hình hợp tác công tư.

CEO của RDB là Kao Thach cho biết chính phủ có khoảng 15 triệu USD để xây kho dự trữ và cơ sở sấy lúa gạo tại tỉnh Battambang, tỉnh sản xuất lúa lớn nhất Campuchia. Theo RDB, các đề xuất của nhà thầu sẽ được đánh giá theo các tiêu chí như có đăng ký kinh doanh tại Campuchia, chứng từ chứng minh năng lực vận hành kho và chế biến lúa gạo, chứng từ chứng minh quan hệ với các tổ  chức nông dân tại Battambang, và khả năng cung cấp một khu vực hợp lý để đặt các cơ sở chế biến – dự trữ. Diện tích tối thiêu yêu cầu là 10ha.

Theo ông Phou Puy, chủ tịch Green Rice Miller tại Battambang và chủ tịch Rice Bank cho biết đây là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng và giá trị gạo tại Battambang, giúp doanh nghiệp giải bài toán thiếu kho trong vụ thu hoạch rộ.

Hiện cơ sở sấy lúa lớn nhất có công suất 500 – 800 tấn/ngày và nhỏ nhất là 40 tấn/ngày. Công suất dự trữ gạo lớn nhất là 50.000 tấn và nhỏ nhất là 2.000 tấn.

RDB cho biết các đề xuất dự án và kế hoạch kinh doanh chi tiết, bao gồm các đề xuất kỹ thuật và tài chính được yêu cầu trình nộp vào cuối tháng này.

Theo Khmer TimesGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường