Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ người khai hải quan khi thực hiện Luật Quản lý thuế
04 | 10 | 2007
Tổng cục Hải quan đang xây dựng Quy chế tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin để tạo thuận lợi và hỗ trợ cho người khai hải quan nắm bắt, hiểu rõ các thông tin về pháp luật hải quan, pháp luật thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh. Đây là một trong những nội dung được quy định tại Luật Quản lý thuế.

Để hỗ trợ người khai hải quan thực hiện tốt Luật Quản lý thuế, ngành Hải quan đang dự thảo Quy chế tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế. Thực hiện quy chế này sẽ giúp cho người khai hải quan kịp thời nắm bắt các quy định của pháp luật, tạo điều kiện tối đa cho người khai hải quan thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật trước, trong và sau khi thực hiện thủ tục hải quan.

Dự thảo quy định rõ yêu cầu đối với lãnh đạo Hải quan các cấp, cán bộ công chức hải quan trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan. Cán bộ hỗ trợ phải là người có nắm vững pháp luật hải quan, quy trình thủ tục hải quan, pháp luật về xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, pháp luật thuế và các pháp luật khác có liên quan; có ký năng giao tiếp, khả năng thuyết trình tốt và có tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao…

Đối với đơn vị, cá nhân được phân công, phân cấp thực hiện công tác hỗ trợ phải chủ động hệ thống, phân loại, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế và pháp luật có liên quan, văn bản hướng dẫn thi hành. Đơn vị phải có đầy đủ văn bản đẻ tra cứu, chọn lọc thông tin nhanh chóng, thuận lợi và chính xác nhằm tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan kịp thời.Theo Báo Thương Mại
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ