Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thí điểm thực hiện cơ chế "một cửa" tại tám bộ
29 | 08 | 2007
Thời gian thí điểm được xác định là một năm; cuối tháng 11-2007, tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện.
Ngày 31-10, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc thí điểm thực hiện cơ chế "một cửa" ở các bộ, ngành T.Ư và yêu cầu tám bộ: Kế hoạch - Ðầu tư, Tài chính, Nội vụ, Thương mại, Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Văn hóa - Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thí điểm trong tháng 11-2006.


(Nguồn: Nhân Dân)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ