Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ngành mía đường không phù hợp với đầu tư tăng trưởng
21 | 01 | 2009
Trong 2 năm tới, ngành mía đường không có khả năng gây đột biến. Vì vậy, ngành mía đường hiện tại không thích hợp với mục đích đầu tư tăng trưởng.

Hiện nay có 3 công ty ngành mía đường niêm yết trên TTCK gồm CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS), CTCP Bourbon Tây Ninh (SBT) và CTCP Đường Biên Hòa (BHS), giá cổ phiếu đang dao động từ 30% đến 40% quanh mệnh giá.

Tuy nhiên, trong "Báo cáo về ngành mía đường" của CTCK Rồng Việt (VDSC) vừa công bố, về dài hạn, cổ phiếu ngành mía đường tồn tại khá nhiều khó khăn: năng suất trồng mía thấp, chất lượng kém; công nghệ lạc hậu; giá thành cao so với các nước trong khu vực…

Để khắc phục, theo VDSC, cần có giải pháp đồng bộ như: quy hoạch lại vùng nguyên liệu, đầu tư nhà máy lớn có công nghệ hiện đại…

Đánh giá trên tổng thể, VDSC cho rằng, ngành sẽ có sự phân hóa mạnh; các nhà máy công nghệ lạc hậu sẽ bị đào thải; trong vòng 2 năm tới, ngành mía đường không có khả năng gây đột biến.

Vì vậy, VDSC nhận xét, ngành mía đường hiện tại không thích hợp với mục đích đầu tư tăng trưởng.Nguồn: Đầu tư Chứng khoán
Báo cáo phân tích thị trường