Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ tháng 1/2008
06 | 03 | 2008
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2008 kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 280,9 triệu USD, tăng 7,5% so với tháng trước và tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2007. Do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán nên trong tháng 2 năm 2008 kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm của Việt Nam sẽ giảm sút. Trong cơ cấu các thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chủ yếu trong tháng 1 năm 2008, thì kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ đạt cao nhất với 92,1 triệu USD, tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2007.
Trong tháng đầu của năm 2008, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tới hầu hết các thị trường chính (trừ thị trường Nhật Bản và Đài Loan) đều tăng, trong đó đáng chú ý nhất là xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào một số thị trường trong khối EU đã tăng khá mạnh, cụ thể là: xuất khẩu vào thị trường Anh đạt 25,7 triệu USD, tăng 30,18%, Đức đạt 19,9 triệu USD, tăng 61,52%, Pháp đạt 17,8 triệu USD, tăng 32,45%, Hà Lan đạt 9,7 triệu USD, tăn g55,38%, Italia đạt 7,6 triệu USD, tăng 68,12%, Tây Ban Nha đạt 6,5 triệu USD, tăng 64,52%, Đan Mạch đạt 3,3 triệu USD, tăng 29,78%, Phần Lan đạt 3,2 triệu USD,tăng 34,98%, Thuỵ Điển đạt 3,2 triệu USD, tăng 61,78%, AiLen đạt 2,8 triệu USD, tăng 32,26%….

Cơ cấu các thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu tháng 1/2008

(tỷ trọng tính theo kim ngạch)

Mỹ
32,8%
Nhật Bản
10,6%
Anh
9,1%
Đức
7,1%
Pháp
6,3%
Trung Quốc
4,7%
Hà Lan
3,5%
Hàn Quốc
2,9%
Italia
2,7%
Tây Ban Nha
2,3%
Ôxtrâylia
2,1%
Canada
1,8%
Các nước khác
14,0%

Trong cơ cấu các thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chủ yếu trong tháng 1 năm 2008, thì kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ đạt cao nhất với 92,1 triệu USD, tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2007. Như vậy, so với tốc độ tăng trưởng 31,2% của năm 2006 và 26,9% cùa năm 2007, thì có thể thấy rằng tốc độ tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Mỹ đang chậm lại. Các chủng loại sản phẩm gỗ xuất khẩu chính vào thị trường Mỹ trong tháng 1 là đồ nội thất dùng trong phòng ngủ đạt 46,9 triệu USD, đồ nội thất dùng trong phòng khách đạt 23,1 triệu USD, ghế và các bộ phận của ghế đạt 13 triệu USD, đồ nội thất, đồ dùng nhà bếp đạt 1,2 triệu USD, gỗ mỹ nghệ đạt 0,6 triệu USD….

Kế đến là thị trường Nhật Bản với kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1 năm 2008 đạt 29,7 triệu USD, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm 2007 và chiếm 10,6% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của cả nước trong tháng. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do trong tháng mặt hàng đồ nội thất dùng trong phòng ngủ và gỗ mỹ nghệ của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này đã giảm mạnh, cụ thể kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng trong phòng ngủ chỉ đạt 5,8 triệu USD, giảm 18,3%, kim ngạch úâtkhẩu mặt hàng gỗ mỹ nghệ đạt 178 nghìn USD, giảm 78,2%. Các chủng loại sản phẩm gỗ xuất khẩu chính vào thị trường Nahạt Bản trong tháng 1 là: dăm gỗ, đồ nội thất dùng trong phòng ngủ, đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn, đồ nội thất văn phòng, ghế và các bộ phận của ghế, đồ nội thất, đồ dùng nhà bếp, ván, ván sàn, gỗ nguyên liệu….

Đối với thị trường Anh, trong tháng 1/2008, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm đạt 25,7 triệu USD, tăng 15,8% so với tháng trước và tăng 30,2% so với tháng 1 năm 2007. Như vậy, kể từ tháng 11 năm 2007 đến nay,kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm của Việt Nam vào thị trường Anh đã liên tục tăng mạnh. Nhìn lại năm 2007, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Anh đã tăng 44,6%. Do đó, dự báo trong năm 2008, tốc độ tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Anh đạt khoảng 30%-35%.

Về cơ cấu các chủng loại hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu trong tháng 1/2008, thì kim ngạch xuất khẩu ghế và các bộ phận của ghế đạt cao nhất với 86,8 triệu USD, tăng 10,9% so với tháng trước và tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2007. Đặc biệt các loại ghế sử dụng ngoài trời tăng trưởng mạnh, nguyên nhân là do các nhà nhập khẩu đang chuẩn bị hàng để tung ra thị trường vào mùa hè. Các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam trong tháng là Đức, Mỹ, Pháp, Anh, HàLan, Italia, Tây Ban Nha, Bỉ, Nhật Bản, Phần Lan, Đan Mạch, Hàn Quốc, Ba Lan, Thuỵ Điển, Canada, Hy Lạp, Ai Len…

Tiếp đến là đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn, với kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 67,8 triệu USD, tăng 7,8% so với tháng trước và tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2007. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng là bàn ghế, tủ, bàn ăn, kệ TV, kệ sách, tủ buffet, tủ chén…Các thị trường nhập khẩu đồ nội thất dùng trong phòng khách và phòng ăn chủ yếu của Việt Nam trong tháng là Mỹ, Anh,Nhật Bản, Pháp, Đức, Ôxtrâylia, Hà Lan, Hàn quốc, Italia, Canada, TâyBan Nha, Bỉ…
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường