Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tóm lược tương quan chuyển dịch ngành chăn nuôi lợn Việt Nam và Trung Quốc 2013-2017
27 | 12 | 2017
Tóm lược tương quan chuyển dịch ngành chăn nuôi lợn Việt Nam và Trung Quốc 2013-2017

Biểu sự kiện dưới đây cho thấy tương quan chuyển dịch sản xuất – thương mại của ngành chăn nuôi lợn tại Việt Nam và Trung Quốc trong vài năm qua, từ đó rút ra một vài hàm ý về triển vọng thị trường trong tương lai gần.

 Báo cáo phân tích thị trường