Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
BÁO CÁO TÌNH HÌNH XNK NLTS SANG THỊ TRƯỜNG EU THÁNG 4/2023
10 | 06 | 2023

Nguồn: Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD)

Xem tài liệu chi tiết bản tiếng Việt tại đây

Xem tài liệu chi tiết bản tiếng Anh tại đâyViện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD)
Báo cáo phân tích thị trường