Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành hàng Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
     
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM 2009 VÀ TRIỂN VỌNG 2010


Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 02/02/2010 Bản tiếng Anh:

- Số trang: 105 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
Bản tiếng Anh: 2,000,000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Bùi Hải Hưng - Email:
hai_hung28@yahoo.com
Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256/012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo

1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Danh mục các bảng trong báo cáo

Danh mục các biểu trong báo cáo

Danh mục các bảng trong phụ lục

Danh mục các chữ viết tắt

PHẦN I: THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRONG NƯỚC

I. Cung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

1. Cung trong nước

1.1. Nguồn cung một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước

1.1.1 Ngô

1.1.2. Sắn

1.1.3. Đậu tương

1.1.4. Lúa

1.2. Tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước

2. Cung nhập khẩu

2.1. Nguồn cung nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

2.1.1. Nhập khẩu theo tháng

2.1.2. Nhập khẩu theo chủng loại

2.1.3. Nhập khẩu theo nước xuất khẩu

2.2. Nguồn cung nhập khẩu thức ăn chăn nuôi thành phẩm

2.2.1. Nhập khẩu theo tháng

2.2.2. Nhập khẩu theo chủng loại.

2.2.3. Nhập khẩu theo nước

II. Nhu cầu sử dụng thức ăn chăn nuôi trong nước

1. Thực trạng ngành chăn nuôi năm 2009

2. Thực trạng ngành nuôi trồng thủy sản 2009

3. Nhu cầu thức ăn chăn nuôi cho lợn tại miền Bắc

III. Giá cả thức ăn chăn nuôi

1. Giá nguyên liệu trong nước

2. Giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm

3. Đánh giá của người chăn nuôi về giá và chất lượng của một số loại thức ăn chăn nuôi công nghiệp tại miền Bắc

IV. Các yếu tố tác động đến giá

1. Chính sách

2. Lãi suất

3. Tỉ giá hối đoái

PHẦN II. THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI THẾ GIỚI

I. Cung nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi thế giới

1. Ngô

2. Đậu tương

3. Khô đậu tương

4. Bột cá

II. Cầu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi thế giới

1. Ngô

2. Đậu tương

3. Khô đậu tương

4. Bột cá

III. Cân đối cung cầu một số loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới

1. Ngô

2. Đậu tương

3. Khô đậu tương

IV. Thương mại thức ăn chăn nuôi thế giới

1. Các nước xuất khẩu lớn

2. Các thị trường nhập khẩu lớn

3. Giá thế giới

3.1. Giá Ngô

3.2. Giá đậu tương

3.3. Giá khô đậu tương

3.4. Giá bột cá

PHẦN III: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

I. Cung - cầu - giá cả trong nước

1. Cung

2. Cầu

3. Giá cả

II. Triển vọng thị trường thế giới

1. Cung, cầu

2. Giá cả thị trường thế giới

Phụ lục 1: Danh mục các văn bản pháp luật có liên quan

Phụ lục 2: Số liệu liên quan


Danh mục các bảng trong báo cáo

Bảng 01: S lưng và tng công suất n y chế biến thc ăn gia súc tính đến năm 2008

Bảng 02: Sn lưng thc ăn công nghip giai đoạn 2003 2008

Bảng 03: Tình hình phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm năm 2009

Bảng 04: Nhu cầu sử dụng TACN cho lợn trong tổng nhu cầu sử dụng TACN tại một số tỉnh, năm 2009

Bảng 05: Tình hình sử dụng các loại thức ăn trong chăn nuôi lợn năm 2009 của miền Bắc theo tỷ trọng

Bảng 06: So sánh giá bán lẻ thức ăn cho lợn thịt của một số doanh nghiệp trong nước năm 2009

Bảng 10: Top 10 nước có diện tích và sản lượng ngô lớn trên thế giới niên vụ 2008/ 2009

Bảng 11: Thay đổi sản lượng và lượng cung xuất khẩu ngô của thế giới niên vụ 2008/2009 so với niên vụ 2007/2008

Bảng 12: Top các nước có diện tích và sản lượng đậu tương lớn trên thế giới niên vụ 2008/ 2009

Bảng 13: Thay đổi sản lượng và lượng cung xuất khẩu đậu tương của thế giới năm 2009 so với năm 2008

Bảng 14: Top các nước có sản lượng khô đậu tương lớn trên thế giới niên vụ 2007/2008 và 2008/ 2009

Bảng 15: Top các nước có sản lượng bột cá lớn trên thế giới niên vụ 2007/2008 và 2008/ 2009

Bảng 16: Top các quốc gia có lượng cầu nhập khẩu và cầu tiêu dùng nội địa khô đậu tương trên thế giới niên vụ 2007/2008 và 2008/2009

Bảng 17: Tình hình sản xuất tiêu dùng xuất nhập khẩu bột cá thế giới từ niên vụ 1996/1997 đến 2008/2009

Bảng 18: Cân đối cung cầu ngô thế giới niên vụ 2008/2009

Bảng 19: Cân đối cung cầu đậu tương thế giới niên vụ 2008/09

Bảng 20: Cân đối cung cầu khô đậu tương thế giới niên vụ 2008/09

Bảng 21: Một số chỉ tiêu dự báo về Ngô của Việt Nam 2010 - 2015

Bảng 22: Mục tiêu phát triển chăn nuôi năm 2010

Bảng 23: Mục tiêu phát triển thủy sản năm 2010.

Bảng 24: Kết quả dự báo giá ngô hạt, đậu tương và cám gạo tại thị trường trong nước năm 2010

Bảng 25: Dự báo cân đối cung cầu đậu tương thế giới niên vụ 2009/10

Bảng 26: Dự báo cân đối cung cầu khô đậu tương thế giới niên vụ 2009/10

Bảng 27: Dự báo cung cầu ngô thế giới niên vụ 2009/2010

Bảng 28: Kết quả dự báo giá ngô vàng số 2, khô đậu tương và bột cá tại thị trường CBOT-Chicago năm 2010

Danh mục các biểu trong báo cáo

Biểu 01: Sản lượng một số cây trồng chính làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi năm 2009

Biểu 02: Diện tích, năng suất ngô cả nước năm 2009 chia theo vùng

Biểu 03: Diện tích, sản lượng đậu tương cả nước năm 2009 chia theo vùng

Biểu 04: Sản lượng lúa cả nước năm 2009 chia theo vùng

Biểu 05: So sánh kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm năm 2008 -2009

Biểu 06: Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tính đến hết tháng 11/2009

Biểu 07: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chia theo loại nguyên liệu chính nhập khẩu năm 2009

Biểu 08: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chia theo nước nhập khẩu năm 2009

Biểu 09: Kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi thành phẩm tính đến hết tháng 11/2009

Biểu 10: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu chia theo loại thức ăn chăn nuôi đến hết tháng 11/2009

Biểu 11: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu chia theo loại nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi đến hết tháng 11/2009 24

Biểu 12: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chia theo nước nhập khẩu đến hết tháng 11/2009

Biểu 13: Diễn biến giá các loại nguyên liệu dùng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước năm 2009

Biểu 14: Tương quan biến động giữa giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi với giá thịt lợn và gà ta trong nước năm 2009 31

Biểu 15: Diễn biến giá bán lẻ thức ăn cho lợn thịt năm 2009

Biểu 16: Diễn biến giá bán lẻ thức ăn cho gà thịt năm 2009

Biểu 17: Diễn biến giá bán lẻ thức ăn hỗn hợp cho tôm sú năm 2009

Biểu 18: Tương quan biến động giá thức ăn cho tôm với giá tôm thịt năm 2009 tại 2 thị trường là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Biểu 19: Diễn biến giá bán lẻ thức ăn cho cá tra thịt năm 2009

Biểu 20: Tương quan biến động giá nguyên liệu với thức ăn chăn nuôi thành phẩm 2009

Biểu 21: Tỉ giá USD/VND niêm yết của ngân hàng thương mại trung bình theo tháng, 2008-2009

Biểu 22, 23: Top các quốc gia có lượng cầu nhập khẩu và cầu tiêu dùng nội địa ngô trên thế giới niên vụ 2007/2008 và 2008/2009

Biểu 24, 25: Top các quốc gia có lượng cầu nhập khẩu và cầu tiêu dùng nội địa đậu tương trên thế giới niên vụ 2007/2008 và 2008/2009

Biểu 26: Tương quan giữa cung và tiêu thụ nội địa ngô của một số nước trên thế giới niên vụ 2008/2009

Biểu 27: Tương quan giữa cung và tiêu thụ nội địa đậu tương của một số nước trên thế giới niên vụ 2008/2009

Biểu 28: Tương quan giữa cung và tiêu thụ nội địa khô đậu tương của một số nước trên thế giới niên vụ 2008/2009

Biểu 29: So sánh sản lượng xuất khẩu ngô của một số nước niên vụ 2007/2008 và 2008/2009

Biểu 30: Sản lượng xuất khẩu đậu tương của một số quốc gia lớn trên thế giới qua 2 niên vụ 2007/2008 và 2008/2009

Biểu 31: Tỷ trọng sản lượng xuất khẩu đậu tương thế giới 2008/2009

Biểu 32: Sản lượng xuất khẩu khô đậu tương của một số nước trong niên vụ 2007/2008 và 2008/2009

Biểu 33: So sánh các nước có sản lượng xuất khẩu bột cá đứng đầu thế giới qua 2 niên vụ 2007/2008 2008/2009

Biểu 34: Top 10 nước nhập khẩu ngô lớn nhất thế giới niên vụ 2008/2009

Biểu 35: Top 10 nước nhập đậu tương lớn nhất thế giới niên vụ 2008/2009

Biểu 36: Top 10 nước nhập khẩu khô đậu tương lớn nhất thế giới niên vụ 2008/2009

Biểu 37: Top 10 nước nhập khẩu bột cá lớn nhất thế giới niên vụ 2007/2008 và 2008/2009

Biểu 38: Diễn biến giá ngô tại thị trường CBOT-Chicago năm 2008 – 2009

Biểu 39: Diễn biến giá đậu tương vàng số 1 tại thị trường CBOT-Chicago năm 2008 - 2009

Biểu 40: Diễn biến giá khô đậu tương thế giới trung bình theo tháng 2008-2009

Biểu 41: Diễn biến giá bột cá Peru CIF 65% protein trung bình theo tháng 2008-2009

Biểu 42: Kết quả dự báo đậu tương vàng số 2 tại thị trường CBOT-Chicago năm 2010

Danh mục các bảng trong phụ lục

Bảng phụ lục 1: Diện tích năng suất sản lượng một số cây trồng chính làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tính đến 25/12/09

Bảng phụ lục 2: Diện tích, năng suất, sản lượng ngô cả nước năm 2009 chia theo vùng

Bảng phụ lục 03: Diện tích, năng suất, sản lượng đậu tương cả nước năm 2009 chia theo vùng

Bảng phụ lục 04: Diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả nước năm 2009 chia theo vùng

Bảng phụ lục 05: Số lượng nhà máy sản xuất TACN giữa các vùng năm 2008

Bảng phụ lục 06: Diễn biến giá các loại thức ăn chăn nuôi trong nước của một số doanh nghiệp năm 2009

Bảng phụ lục 07: Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tính đến tháng 11/2009

Bảng phụ lục 08: Kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi một số nước lớn trên thế giới vào Việt Nam tính đến hết tháng 11/2009

Bảng phụ lục 09: Kim ngạch nhập khẩu chia theo loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tính đến 11/2009

Bảng phụ lục 10: Kim ngạch nhập khẩu thức ăn thành phẩm tính đến hết tháng 11/2009

Bảng phụ lục 11: Kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi tính đến hết tháng 11/2009

Bảng phụ lục 12: Kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chia theo nước nhập khẩu tính đến tháng 11/2009

Bảng phụ lục 13: Diễn biến giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước năm 2009 chia theo tháng

Bảng phụ lục 14: Tương quan biến động giữa giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi với giá thịt lợn và gà ta trong nước năm 2009

Bảng phụ lục 15: Tương quan biến động giá thức ăn cho tôm và giá tôm thịt theo tháng trong năm 2009

Bảng phụ lục 16: Tương quan biến động giá của một số loại nguyên liệu và thức ăn thành phẩm năm 2009

Bảng phụ lục 17: Các nước có cầu nhập khẩu và tiêu thụ nội địa đậu tương lớn trên thế giới thế giới niên vụ 2008/09

Bảng phụ lục 18: Các nước có cầu nhập khẩu và tiêu thụ nội địa ngô lớn trên thế giới thế giới niên vụ 2008/09

Bảng phụ lục 19: Các nước có cầu nhập khẩu và tiêu thụ nội địa khô đậu tương lớn trên thế giới thế giới niên vụ 2008/09

Bảng phụ lục 20: Sản lượng xuất khẩu ngô của một số nước trên thế giới niên vụ 2007/2008 và 2008/2009

Bảng phụ lục 21: Sản lượng xuất khẩu đậu tương của một số nước trên thế giới niên vụ 2007/2008 và 2008/2009

Bảng phụ lục 22: Sản lượng xuất khẩu khô đậu tương của một số nước trên thế giới niên vụ 2007/2008 và 2008/2009

Bảng phụ lục 23: Sản lượng xuất khẩu bột cá của một số nước trên thế giới niên vụ 2007/2008 và 2008/2009

Bảng phụ lục 24: Top các nước nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chia theo loại nguyên liệu trên thế giới năm 2009

Bảng phụ lục 25: Diễn biến giá ngô tại thị trường CBOT-Chicago năm 2008 - 2009

Bảng phụ lục 26: Diễn biến giá đậu tương vàng số 1 tại thị trường CBOT-Chicago năm 2008 - 2009

Bảng phụ lục 27: Diễn biến giá khô đậu tương thế giới trung bình theo tháng năm 2008-2009

Bảng phụ lục 28: Diễn biến giá bột cá Peru CIF 65% protein trung bình theo tháng năm 2008-2009

Bảng phụ lục 29: Kế hoạch sản xuất ngành chăn nuôi 2010

Bảng phụ lục 30: Kế hoạch sản xuẩt thủy sản năm 2010     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý III/2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam quý II/2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3/2012
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 2/2012
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2012
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 2/2010 (TA)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 1/2010 (TA)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 2/2010 (TV)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 1/2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TA)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3 năm 2009 (TA)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo thị trường Thức ăn chăn nuôi VN Quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thị trường thức ăn chăn nuôi 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo Thị trường thức ăn chăn nuôi 2008 và Triển vọng 2009 (TV)