Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3 năm 2009 (TV)
     
BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI QUÝ 3 NĂM 2009

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 04/11/2009
Bản tiếng Anh:

- Số trang: trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
Bản tiếng Anh: 2,000,000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Phan Hồng Liên - Email:
info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

ĐT: 07.88.256.256 - 07.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 07.88.256.256 - 07.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo

1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

LỜI NÓI ĐẦU

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC BIỂU

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

TÓM LƯỢC

PHẦN I. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

I. Cung nguyên liệu thế giới

1. Đậu tương - khô đậu tương

Đậu tương

Khô đậu tương

2. Ngô

3. Bột cá - bột thịt - bột xương

II. Cầu nguyên liệu thế giới

1. Đậu tương - khô đậu tương

2. Ngô

3. Bột cá - bột thịt - bột xương

III. Thương mại nguyên liệu TACN thế giới

1. Đậu tương - Khô đậu tương

1.1. Các nước xuất khẩu lớn

1.2. Các nước nhập khẩu lớn

2. Ngô

2.1. Các nước xuất khẩu lớn

2.2. Các nước nhập khẩu lớn

4. Giá thế giới

4.1. Giá khô đậu tương

4.2. Giá ngô

4.3. Giá bột cá Peru

Phần II. Thị trường trong nước

I. Cung nguyên liệu thế giới

1. Tình hình sản xuất nguyên liệu TACN trong nước 9 tháng đầu năm

2. Cung nhập khẩu TACN và nguyên liệu TACN 8 tháng đầu năm

2.1. Nhập khẩu theo tháng

2.2. Nhập khẩu theo chủng loại

2.3. Nhập khẩu theo nước xuất khẩu

II. Nhu cầu sử dụng TACN trong nước

1. Tăng trưởng ngành thủy sản

2. Tăng trưởng ngành chăn nuôi

III. Giá cả

1. Giá nguyên liệu trong nước

Ngô

Cám gạo – Sắn – Khoai mỳ

2. Giá TACN thành phẩm

IV. Các yếu tố tác động đến giá

1. Thị trường ngoại hối

2. Chính sách mới

Phần III. Triển vọng thị trường

I. Cung - cầu - giá cả nguyên liệu TACN thế giới

Cung

Cầu

Giá cả

II. Cung - cầu - giá cả nguyên liệu TACN trong nước

Cung trong nước

Cung nhập khẩu

Giá cả

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Thay đổi sản lượng và lượng cung xuất khẩu đậu tương của thế giới năm 2009 so với năm 2008

Bảng 2: Thay đổi sản lượng và lượng cung xuất khẩu khô đậu tương của thế giới năm 2009 so với năm 2008

Bảng 3: Thay đổi sản lượng ngô của thế giới năm 2009 so với năm 2008

Bảng 4: Sản lượng và cung xuất khẩu bột cá của các nước lớn, 2008-2009 (nghìn tấn)

Bảng 5: Thay đổi cầu nội địa khô đậu tương của thế giới năm 2009 so với năm 2008

Bảng 6: Thay đổi cầu nội địa ngô của thế giới năm 2009 so với năm 2008

Bảng 7: Lượng tiêu thụ và nhập khẩu bột cá của các nước lớn, 2008-2009 (nghìn tấn)

Bảng 8: Top 10 nước nhập khẩu khô đậu tương lớn nhất thế giới 9 tháng đầu năm 2009 (triệu tấn)

Bảng 9: Thay đổi cung xuất khẩu ngô của thế giới năm 2009 so với 2008 (triệu tấn)

Bảng 10: Thay đổi cầu nhập khẩu ngô của thế giới năm 2009 so với 2008 (triệu tấn)

Bảng 11: Cân đối cung cầu đậu tương thế giới niên vụ 2008/09

Bảng 12: Dự báo cân đối cung cầu đậu tương thế giới niên vụ 2009/10

Bảng 13: Cân đối cung cầu khô đậu tương thế giới niên vụ 2008/09

Bảng 14: Dự báo cân đối cung cầu khô đậu tương thế giới niên vụ 2009/10

Bảng 15: Cân đối cung cầu ngô thế giới niên vụ 2008/09

Bảng 16: Thay đổi cầu nội địa và cầu nhập khẩu đậu tương của thế giới năm 2009 so với năm 2008

Bảng 17: Thay đổi cầu nội địa và cầu nhập khẩu khô đậu tương của thế giới năm 2009 so với năm 2008

Bảng 18: Thay đổi cầu nội địa và cầu nhập khẩu ngô của thế giới năm 2009 so với năm 2008

Bảng 19: Số lượng gia súc và đàn lợn nuôi tại EU-27 qua 2 năm 2008-2009 (nghìn con)

Bảng 20: Giá một số nguyên liệu TACN theo tháng, 2008-2009

Bảng 21: Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch của 10 nước xuất khẩu TACN nhiều nhất sang Việt Nam 8 tháng đầu năm 2009

DANH MỤC CÁC BIỂU

Biểu 1: Sản lượng đậu tương của 3 nước lớn nhất, 2007-2009 (triệu tấn)

Biểu 2: Sản lượng ngô của các nước sản xuất lớn nhất

Biểu 3: Tương quan tăng trưởng sản lượng và tăng trưởng tiêu thụ đậu tương của các nước lớn qua 2 năm 2008-2009

Biểu 4: Tương quan tăng trưởng sản lượng và tăng trưởng tiêu thụ khô đậu tương của các nước lớn qua 2 niên vụ 2007/08 – 2008/09

Biểu 5: Tỉ trọng lượng xuất khẩu khô đậu tương của các nước lớn, 2008

Biểu 6: Tỉ trọng lượng xuất khẩu khô đậu tương của các nước lớn, 2009

Biểu 7: Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc và EU-27, 2007-2009 (triệu tấn)

Biểu 8: Lượng đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc theo tháng, 2007-2009 (vạn tấn)

Biểu 9: Tỉ trọng lượng xuất khẩu ngô của các nước lớn, 2008

Biểu 10: Tỉ trọng lượng xuất khẩu ngô của các nước lớn, 2009

Biểu 11: Giá khô đậu tương Ấn Độ theo tháng, 2008-2009 (USD/tấn)

Biểu 12: Tương quan giá khô đậu tương giao ngay của Ấn Độ và giá kỳ hạn* tại Hoa Kỳ trong quý 3/2009

Biểu 13: Giá ngô CBOT giao tháng 12 theo tháng, 2008-2009 (USD/bushel)

Biểu 14: Giá ngô cổng trại tại Hoa Kỳ qua các năm 2000-2009 (USD/bushel)

Biểu 15: Giá bột cá Peru CIF 65% protein trung bình theo tháng, 2008-2009 (USD/tấn)

Biểu 16: Kim ngạch nhập khẩu TACN và nguyên liệu TACN nói chung theo tháng, 2008-2009 (triệu USD)

Biểu 17: Kim ngạch nhập khẩu 3 loại nguyên liệu chính theo tháng, 2008-2009 (triệu USD)

Biểu 18: Tỉ trọng nhập khẩu TACN và nguyên liệu 8 tháng đầu năm 2008

Biểu 19: Tỉ trọng nhập khẩu TACN và nguyên liệu 8 tháng đầu năm 2009

Biểu 20: Tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng TACN và nguyên liệu 8 tháng đầu năm 2009

Biểu 21: Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu TACN và nguyên liệu từ top 10 thị trường chính 8 tháng đầu năm, 2008-2009 (triệu USD, %)

Biểu 22: Tỉ trọng nhập khẩu TACN và nguyên liệu từ Achentina 8 tháng đầu năm 2008

Biểu 23: Tỉ trọng nhập khẩu TACN và nguyên liệu từ Achentina 8 tháng đầu năm 2009

Biểu 24: Diễn biến giá thịt lợn hơi theo tháng năm 2008 – 2009 (VNĐ/kg)

Biểu 25: Tương quan biến động giá khô đậu tương Ấn Độ - cám - thịt lợn trên thị trường Tp. HCM (T1/09 = 100%)

Biểu 26: Tương quan biến động giá khô đậu tương Ấn Độ - cám – thịt lợn trên thị trường Hà Nội (T1/09 = 100%)

Biểu 27: Tương quan giá ngô trong nước và thế giới trung bình theo tháng, 2008-2009

Biểu 28: Giá cám gạo trong nước theo tuần, 2008-2009 (VNĐ/kg)

Biểu 29: Tỉ giá USD/VND niêm yết của ngân hàng thương mại trung bình theo tháng, 2008-2009


     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý III/2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam quý II/2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3/2012
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 2/2012
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2012
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 2/2010 (TA)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 1/2010 (TA)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 2/2010 (TV)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 1/2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3 năm 2009 (TA)
Báo cáo thị trường Thức ăn chăn nuôi VN Quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thị trường thức ăn chăn nuôi 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo Thị trường thức ăn chăn nuôi 2008 và Triển vọng 2009 (TV)