Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM NĂM 2012 VÀ TRIỂN VỌNG 2013

Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO), Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD), Bộ Nông nghiệp và Chiến lược Phát triển Nông thôn xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.
Thưa quý độc giả, Trung tâm Thông tin PTNNNT, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT xin công bố Báo cáo Thường niên Thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013 với mong muốn đưa ra những phân tích một cách toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam trong năm 2012 và triển vọng về các xu hướng tiếp theo của năm 2013.


 Diễn biến sản xuất của các cây lương thực dùng cho chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam
 Biến động giá của một số loại thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi tại thị trường trong nước và quốc tế
 Các nhân tố ảnh hưởng đến cung - cầu thị trường thức ăn chăn nuôi của Việt Nam.
 Biến động nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam năm 2012
  Triển vọng ngành hàng thức ăn chăn nuôi năm 2013: giá thức ăn chăn nuôi, cung cầu thức ăn chăn nuôi, các nước xuất khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính vào Việt Nam


Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu nhập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các cơ quan và tổ chức nghiên cứu có uy tín như Bộ NN & PTNT Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan và Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp 2011 của Sở nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, hiệp hội ngành hàng của các nước, …


Chúng tôi hy vọng rằng: “Báo cáo Thường niên Thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và Triển vọng 2013" sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của mình. 

Trân trọng,

Ban phân tích và dự báo
Trung tâm Thông tin PT NNNT

 
Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 03/01/2013
- Số trang: 75 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Anh Nguyễn Mỹ Ý - Email:
info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - P16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.
 

Mục lục:

Danh mục các biểu đồ trong báo cáo 
Danh mục các bảng trong báo cáo 
Danh mục các phụ bảng 
 
PHẦN I. THỊ TRƯỜNG NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI THẾ GIỚI 
I. Cung cầu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi thế giới năm 2012 
1. Ngô 
2. Lúa mỳ 
3. Đậu tương 
II. Thương mại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới năm 2012 
1. Ngô 
2. Lúa mỳ 
3. Đậu tương 
III. Diễn biến giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới năm 2012 
1. Giá ngô 
2. Giá lúa mỳ 
3. Giá đậu tương 
 
PHẦN II: THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRONG NƯỚC QUÝ VÀ TRIỂN VỌNG
I. Nguồn cung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
1. Sản xuất nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi trong nước 
1.1 Diện tích, sản lượng, năng suất một số loại cây trồng năm 2012
1.2 Sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi trong nước năm 2012
2. Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi 
2.1. Nhập khẩu ngũ cốc và đậu tương
2.2. Nhập khẩu nguyên phụ liệu chế biến thức ăn chăn nuôi
2.3 Nhập khẩu TACN thành phẩm
 
II. Nhu cầu thức ăn chăn nuôi – Tình hình ngành chăn nuôi trong nước
1. Chăn nuôi gia súc gia cầm
2. Nuôi trồng thủy sản
 
III. Giá cả thức ăn chăn nuôi năm 2012 
1. Giá nguyên liệu TACN trong nước 
1.1 Ngô hạt 
1.2. Sắn lát
1.3 Đậu tương 
2. Giá nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi và thành phẩm
 
IV. Triển vọng thị trường thức ăn chăn nuôi quý IV/2012 
1. Triển vọng về cung – cầu
2. Triển vọng về giá
 

Danh mục các biểu đồ trong báo cáo
Biểu 1: Diện tích và năng suất ngô thế giới 10 năm gần đây (triệu ha, tấn/ha)
Biểu 2: Sản lượng và tiêu thụ ngô thế giới 10 năm gần đây (triệu tấn)
Biểu 3: Các nước sản xuất ngô lớn trên thế giới niên vụ 2012/13 
Biểu 4: Các nước tiêu thụ ngô lớn trên thế giới niên vụ 2012/13
Biểu 5: Diện tích và năng suất lúa mỳ thế giới 10 năm gần đây (triệu ha, tấn/ha)
Biểu 6: Sản lượng và tiêu thụ lúa mỳ thế giới 10 năm gần đây (triệu tấn)
Biểu 7: Các nước sản xuất lúa mỳ lớn thế giới niên vụ 2012/13
Biểu 8: Các nước sản xuất lúa mỳ lớn thế giới niên vụ 2012/13
Biểu 9: Sản lượng và tiêu thụ đậu tương thế giới 10 năm gần đây (triệu tấn)
Biểu 10: Các nước xuất khẩu ngô lớn thế giới niên vụ 2012/13
Biểu 11: Các nước nhập khẩu ngô lớn thế giới niên vụ 2012/13
Biểu 12: Các nước xuất khẩu lúa mỳ thế giới niên vụ 2012/13
Biểu 13: Các nước nhập khẩu lúa mỳ lớn thế giới niên vụ 2012/13
Biểu 14: Các nước xuất khẩu đậu tương lớn thế giới niên vụ 2012/13
Biểu 15: Các nước nhập khẩu đậu tương lớn thế giới niên vụ 2012/13
Biểu 16: Giá ngô trung bình trên thế giới năm 2001 – 2012 (USD/tấn)
Biểu 17: Diễn biến giá ngô thế giới theo tháng năm 2010 – 2012 (USD/tấn)
Biểu 18: Giá lúa mỳ trung bình trên thế giới năm 2001 – 2012 (USD/tấn)
Biểu 19: Diễn biến giá lúa mỳ thế giới theo tháng, năm 2009 – 2012 (USD/tấn)
Biểu 20: Giá đậu tương trung bình trên thế giới năm 2001 – 2012 (USD/tấn)
Biểu 21: Diễn biến giá đậu tương thế giới năm 2009 – 2012 (USD/tấn)
Biểu 22: Sản lượng một số loại cây trồng năm 2012 (nghìn tấn)
Biểu 23: Trị giá nhập khẩu ngô từ 2001 – 2012 (triệu USD)
Biểu 24: Nhập khẩu ngô theo tháng, 2010 – 2012 (triệu USD)
Biểu 25: Cơ cấu trị giá nhập khẩu ngô theo thị trường năm 2012 (%)
Biểu 26: Trị giá nhập khẩu lúa mỳ từ 2001 – 2012 (triệu USD)
Biểu 27: Lượng và trị giá nhập khẩu lúa mỳ theo tháng, 2010 – 2012
Biểu 28: Giá nhập khẩu lúa mỳ từ Úc theo tháng, năm 2011 – 2012 (USD/tấn)
Biểu 29: Trị giá nhập khẩu đậu tương từ 2001 – 2012 (triệu USD) 
Biểu 30: Trị giá nhập khẩu đậu tương các tháng năm 2011 - 2012 (Triệu USD)
Biểu 31: Cơ cấu trị giá nhập khẩu đậu tương theo thị trường năm 2012 (%)
Biểu 32: Giá nhập khẩu đậu tương từ thị trường Braxin 2011 – 2012 (USD/kg)
Biểu 33: Trị giá nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ 2001 – 2012 (triệu USD)
Biểu 34: Nhập khẩu TACN và nguyên phụ liệu theo tháng, 2010 - 2012 (triệu USD)
Biểu 35: Cơ cấu trị giá nhập khẩu TACN và nguyên phụ liệu theo nhóm mặt hàng năm 2012 (%)
Biểu 36: Cơ cấu trị giá nhập khẩu TAGS chia theo thị trường năm 2012 (%) 
Biểu 37: Cơ cấu trị giá nhập khẩu đậu tương theo thị trường năm 2011 
Biểu 38: Cơ cấu trị giá nhập khẩu đậu tương theo thị trường năm 2012 
Biểu 39: Tỷ trọng nhập khẩu TACN thành phẩm năm 2012 
Biểu 40: Cơ cấu nhập khẩu TACN thành phẩm theo thị trường năm 2012
Biểu 41: Cơ cấu nhập khẩu chất tổng hợp, bổ sung theo thị trường năm 2012 
Biểu 42: Diễn biến giá ngô hạt trong nước 2010 – 2012 (đồng/kg) 
Biểu 43: Giá sắn tại Đồng Nai năm 2012 (đồng/kg) 
Biểu 44: Diễn biến giá đậu tương trong nước 2010 – 2012 (đồng/kg) 
Biểu 45: Giá khô dầu đậu tương và bột cá trong nước 2011 - 2012 (đồng/kg) 
Biểu 46: Diễn biến giá cám thành phẩm 2011 - 2012 (đồng/kg) 
Biểu 47: Diễn biến giá một số chất bổ trợ 2011 - 2012 (đồng/kg) 
 

 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý III/2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam quý II/2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3/2012
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 2/2012
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2012
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 2/2010 (TA)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 1/2010 (TA)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 2/2010 (TV)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 1/2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3 năm 2009 (TA)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo thị trường Thức ăn chăn nuôi VN Quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thị trường thức ăn chăn nuôi 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo Thị trường thức ăn chăn nuôi 2008 và Triển vọng 2009 (TV)