Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo Thị trường thức ăn chăn nuôi 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
     
Báo cáo thường niên:
BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI 2008 VÀ TRIỂN VỌNG 2009

Lần đầu tiên Báo cáo Thường niên Ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2008 và Triển vọng 2009 được thực hiện và công bố bởi Trung tâm Thông tin PTNNNT, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT. Đây cũng là lần đầu tiên ở VIệt Nam một báo cáo thường niên về ngành thức ăn chăn nuôi đưa ra những phân tích một cách toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thức ăn chăn nuôi năm 2008 và triển vọng về các xu hướng của thị trường năm 2009.
• Diễn biến sản xuất của các cây dùng phục vụ cho chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam
• Biến động của giá cả thị trường trong nước và quốc tế về giá thức ăn chăn nuôi gia súc và nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi
• Các nhân tố ảnh hưởng đến cung - cầu thị trường thức ăn chăn nuôi của Việt Nam.
• Biến động nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam năm 2008
• Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi của các doanh nghiệp và chuyển động của doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi
• Triển vọng năm 2009: giá thức ăn chăn nuôi, cung cầu thức ăn chăn nuôi, các thị trường xuất khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính của Việt Nam

Báo cáo Thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2008 và Triển vọng 2009 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của mình. Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu nhập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Bộ Nông nghiệp Mỹ, Bộ Nông nghiệp PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan và Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp 2008 Sở nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh…


Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 25/03/2009
Bản tiếng Anh: 30/04/2009

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
Bản tiếng Anh: 2,000,000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Trần Ngọc Yến - Email:
info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Thu Hằng

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

ĐT: 07.88.256.256 - 07.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 07.88.256.256 - 07.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo

1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI 2008 VÀ TRIỂN VỌNG 2009

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG BÁO CÁO

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO

DANH MỤC CÁC BẢNG PHẦN PHỤ LỤC

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

I. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

1. Giá thức ăn chăn nuôi cho lợn

2. Giá thức ăn chăn nuôi cho gia cầm

3. Giá thức ăn chăn nuôi cho bò

II. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

1. Cầu thức ăn chăn nuôi

1.1. Tăng trưởng chung của ngành chăn nuôi

1.2. Cơ cấu cung thịt theo từng năm

2. Cung thức ăn chăn nuôi

2.1. Nguồn cung trong nước

2.1.1. Tình hình sản xuất nguyên liệu trong nước

2.1.2. Giá nguyên liệu trong nước

2.2. Nguồn cung nhập khẩu

2.2.1. Nhập khẩu TACN gia súc và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

2.2.2 Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

3. Chính sách

3.1. Thuế

3.2. Lãi suất

3.3. Tỷ giá

III. NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI THEO THỊ TRƯỜNG

1. Top 10 thị trường xuất khẩu nguyên liệu TACN lớn vào Việt Nam

2. Top 5 thị trường có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu TACN lớn vào Việt Nam

IV. NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI THEO DOANH NGHIỆP

1. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu TACN có thị phần lớn nhất Việt Nam

2. Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn năm 2008

3. Thị phần nhập khẩu của các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu TACN Việt Nam năm 2008

3.1. Thị phần theo kim ngạch nhập khẩu của các nhóm doanh nghiệp

3.2. Thị phần theo sản lượng nhập khẩu của các nhóm doanh nghiệp

3.3. Thị phần theo giá nhập khẩu của các nhóm doanh nghiệp

V. ĐẦU TƯ

1. Đầu tư nước ngoài

2. Đầu tư doanh nghiệp

V. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NUÔI NĂM 2009 53

1. Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu TACN năm 2009

2. Kế hoạch phát triển ngành chăn nuôi năm 2009

VI. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

1. Thị trường thế giới

2. Thị trường trong nước

VII. SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG BÁO CÁO

Bảng 1: Diễn biến giá thức ăn cho lợn theo quý năm 2008 (VNĐ/kg)

Bảng 2: Diến biến giá cám theo quý năm 2007-2008 (VNĐ/kg)

Bảng 3: Diễn biến giá cỏ voi, rơm và giá thịt bò theo quý năm 2008 (VNĐ/kg)

Bảng 4: Chăn nuôi cả nước tại thời điểm điều tra 1/10/2008 (nghìn con)

Bảng 5: Sản lượng thịt xuất chuồng năm 2007 và 2008

Bảng 6: Diện tích, năng suất, sản lượng các cây dùng trong chế biến TACN

Bảng 7: Diện tích, sản lượng ngô của một số tỉnh có diện tích trồng ngô lớn năm 2007-2008

Bảng 8: Diện tích, sản lượng sắn của một số tỉnh có diện tích trồng sắn lớn năm 2007-2008

Bảng 9: Diện tích, sản lượng đậu tương của một số tỉnh có diện tích trồng đậu tương lớn năm2008

Bảng 10: Diễn biến giá đậu tương theo quý tại một số thị trường

Bảng 11: Diễn biến giá ngô và đậu tương theo quý của thị trường An Giang

Bảng 12: Diễn biến giá ngô và khoai mỳ lát theo quý của thị trường Đồng Nai

Bảng 13: Lộ trình cam kết cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liệu TACN của Việt Nam năm 2007-2009

Bảng 14: Kim ngạch xuất khẩu một số nguyên liệu TACN chủ yếu của các nước xuất khẩu lớn vào Việt Nam năm 2007-2008 (triệu USD)

Bảng 15: Phân bổ cơ cấu kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu TACN theo các nhóm doanh nghiệp Việt Nam năm 2008

Bảng 16: Phân bổ cơ cấu lượng nhập khẩu nguyên liệu TACN theo các nhóm doanh nghiệp Việt Nam năm 2008

Bảng 17: Giá nhập khẩu nguyên liệu TACN theo các nhóm doanh nghiệp Việt Nam năm 2008

Bảng 18: Đối tác ĐTNN trong ngành trồng trọt và chế biến nông sản (đến tháng 7/2008)

Bảng 19: Đối tác ĐTNN trong ngành chăn nuôi và thức ăn gia súc (đến tháng 7/2008)

Bảng 20: Cơ cấu vùng của ĐTNN trong lĩnh vực nông nghiệp

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO

Hình 1: Diễn biến giá thức ăn công nghiệp cho lợn tại cơ sở thu mua xã Nhơn Hưng – An Nhơn – Bình Định năm 2007-2008 (VNĐ/kg)

Hình 2: Tương quan biến động giá giữa TACN và nguyên liệu TACN (T1/2008 = 100%)

Hình 3: Diến biến giá cám năm 2008 (VNĐ/kg)

Hình 4: Tương quan biến động giữa giá cám và giá gà sống trên thị trường (T1/2008 = 100%)

Hình 5: Diễn biến giá cỏ voi theo ngày của cơ sở thu mua xã Nhơn Hưng – An Nhơn – Bình Định năm 2008 (VNĐ/kg)

Hình 6: Diễn biến giá rơm theo ngày của cơ sở thu mua xã Nhơn Hưng – An Nhơn – Bình Định năm 2008 (VNĐ/kg)

Hình 7: Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2007-2008 (Đơn vị: %) 19

Hình 8: Tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi theo quý qua các năm 2006-2008 (Đơn vị: %)

Hình 9: Cơ cấu các loại thịt qua các năm 2006-2008 (Đơn vị: %)

Hình 10: Diện tích và tốc độ tăng diện tích các cây dùng trong chế biến TACN

Nguồn: AGROINFO, Tổng hợp từ số liệu công bố của MARD

Hình 11: Sản lượng và tốc độ tăng sản lượng các cây dùng trong chế biến TACN

Hình 12: Diễn biến giá đậu tương theo tuần năm 2008 (VNĐ/kg)

Hình 13: Diễn biến giá ngô hạt theo tuần tại thị trường An Giang năm 2007-2008 (VNĐ/kg)

Hình 14: Cơ cấu tính theo giá trị nhập khẩu các mặt hàng nguyên liệu TACN năm 2007 (%)

Hình 15: Cơ cấu tính theo giá trị nhập khẩu các mặt hàng nguyên liệu TACN năm 2008 (%)

Hình 16: Diễn biến giá khô đậu tương Ấn Độ giao tại cảng Bedi/Kandla năm 2008 (USD/tấn)

Hình 17: Diễn biến giá ngô trên thị trường kỳ hạn Chicago - Mỹ (Uscent/bushel)

Hình 18: Biến động giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu năm 2008 (T1/2008=100%)

Hình 19: Thay đổi lãi suất cơ bản năm 2008 (%/năm)

Hình 20: Tỷ giá hối đoái VND/USD trên thị trường liên ngân hàng

Hinh 21: Top các thị trường có kim ngạch xuất khẩu TACN lớn nhất vào Việt Nam năm 2008 (triệu USD)

Hình 22: Tăng trưởng kim ngạch của 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất vào Việt Nam năm 2008 (%)

Hình 23: Cơ cấu thị trường nhập khẩu chính nguyên liệu TACN của Việt Nam năm 2007 (%)

Hình 24: Cơ cấu thị trường nhập khẩu chính nguyên liệu TACN của Việt Nam năm 2008 (%)

Hình 25: Kim ngạch xuất khẩu TACN của 5 thị trường có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn vào Việt Nam năm 2007-2008 (triệu USD)

Hình 26: Tăng trưởng kim ngạch của 5 thị trường có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn vào Việt Nam năm 2008 (%)

Hình 27: Kim ngạch và lượng nhập khẩu của 10 công ty nhập khẩu lớn thức ăn chăn nuôi của Việt Nam năm 2007

Hình 28: Kim ngạch và lượng nhập khẩu của 10 công ty nhập khẩu lớn thức ăn chăn nuôi của Việt Nam năm 2008

Hình 29: Thị phần của 10 công ty nhập khẩu lớn trong tổng thị phần nhập khẩu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam năm 2008 (%)

Hình 30: Kim ngạch nhập khẩu TACN của 10 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn năm 2007-2008 (triệu USD)

Hình 31: Tăng trưởng kim ngạch của 10 doanh nghiệp nhập khẩu TACN có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn năm 2008 (%)

Hình 32: Cơ cấu ĐTNN trong ngành nông nghiệp

Hình 33: Dự báo sản lượng ngô của một số nước niên vụ 2008/2009 (triệu tấn)

Hình 34: Dự báo xuất khẩu ngô của một số nước niên vụ 2008/2009 (triệu tấn)

Hình 35: Dự báo sản lượng khô đậu tương của một số nước niên vụ 2008/2009 (triệu tấn)

Hình 36: Dự báo xuất khẩu khô đậu tương của một số nước niên vụ 2008/2009 (triệu tấn)
     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý III/2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam quý II/2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3/2012
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 2/2012
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2012
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 2/2010 (TA)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 1/2010 (TA)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 2/2010 (TV)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 1/2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3 năm 2009 (TA)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo thị trường Thức ăn chăn nuôi VN Quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thị trường thức ăn chăn nuôi 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Kinh Doanh Marketing Internet Marketing Quản trị kinh doanh Kế hoạch kinh doanh Marketing - Bán hàng Kỹ năng bán hàng Thương mại điện tử PR - Truyền thông Tổ chức sự kiện Kinh Tế - Quản Lý Quản lý Nhà nước Tiêu chuẩn - Qui chuẩn Quản lý dự án Quy hoạch - Đô thị Kinh tế học Luật học Biểu Mẫu - Văn Bản Thủ tục hành chính Biểu mẫu Đơn từ Hợp đồng Tài Chính - Ngân Hàng Ngân hàng - Tín dụng Kế toán - Kiểm toán Tài chính doanh nghiệp Đầu tư Chứng khoán Đầu tư Bất động sản Bảo hiểm Quỹ đầu tư Công Nghệ Thông Tin Phần cứng Hệ điều hành Quản trị mạng Quản trị Web Cơ sở dữ liệu Kỹ thuật lập trình Chứng chỉ quốc tế Tin học văn phòng An ninh - Bảo mật Đồ họa - Thiết kế - Flash Thủ thuật máy tính Tiếng Anh - Ngoại Ngữ Tiếng Anh thông dụng Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh phổ thông Ngữ pháp tiếng Anh Chứng chỉ A, B, C TOEFL - IELTS - TOEIC Kỹ năng nghe tiếng Anh Kỹ năng đọc tiếng Anh Kỹ năng viết tiếng Anh Nhật - Pháp - Hoa - Others Kỹ Thuật - Công Nghệ Điện - Điện tử Cơ khí - Chế tạo máy Tự động hoá Kĩ thuật Viễn thông Kiến trúc - Xây dựng Hoá dầu Năng lượng Khoa Học Tự Nhiên Toán học Vật lý Hoá học Sinh học Môi trường Địa Lý Khoa Học Xã Hội Xã hội học Ngôn ngữ học Triết học Chính trị học Thư viện thông tin Tâm lý học Giáo dục học Lịch sử - Văn hoá Báo chí - Truyền thông Văn Hoá - Nghệ Thuật Thời trang - Làm đẹp Ẩm thực Khéo tay hay làm Sân khấu điện ảnh Âm nhạc Mỹ thuật Chụp ảnh - Quay phim Y Tế - Sức Khoẻ Sức khỏe trẻ em Sức khỏe phụ nữ Sức khỏe người cao tuổi Y học thường thức Y khoa - Dược Văn Bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí-Kinh phí Lao động - Tiền lương Xuất nhập khẩu Đầu tư Tiền tệ - Ngân hàng Bất động sản Giáo dục học Bảo hiểm Thương mại Chứng khoán Quyền dân sự Sở hữu trí tuệ Dịch vụ pháp lý Thủ tục tố tụng Thể thao - Y tế Bộ máy hành chính Vi phạm hành chính Xây dựng - Đô thị Văn hóa xã hội Doanh nghiệp Trách nhiệm hình sự Giao thông vận tải Kế toán - Kiểm toán Công nghệ thông tin Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực khác Kỹ Năng Mềm Truyện cười Truyện ngắn Truyện tranh - Thiếu nhi Truyện ma - Kinh dị Truyện kiếm hiệp Du lịch Thể dục thể thao Nông - Lâm - Ngư Nông nghiệp Lâm nghiệp Ngư nghiệp Luận Văn - Báo Cáo Tài chính - Ngân hàng Quản trị kinh doanh Kinh tế - Thương mại Công nghệ thông tin Điện-Điện tử-Viễn thông Cơ khí - Chế tạo máy Kiến trúc - Xây dựng Công nghệ - Môi trường Y khoa - Dược Khoa học xã hội Khoa học tự nhiên Nông - Lâm - Ngư Báo cáo khoa học Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Giải Trí - Thư Giãn Nghệ thuật sống Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng quản lý Kỹ năng lãnh đạo Kỹ năng phỏng vấn Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng tư duy Kỹ năng tổ chức Kỹ năng đàm phán Tài Liệu Phổ Thông Mầm non - Mẫu giáo Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Bài văn mẫu Sáng kiến kinh nghiệm Ôn thi ĐH-CĐ Giáo án điện tử Bài giảng điện tử Đề thi - Kiểm tra Bài tập SGK