Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 2 năm 2009 (TV)
     
BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI QUÝ 2 NĂM 2009

Tiếp theo Báo cáo Thường niên Thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009, Trung tâm Thông tin PTNNNT, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT tiếp tục cho ra đời Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam quý 2/2009 với mong muốn đưa ra những phân tích một cách toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam quý 2 cũng như nửa đầu năm 2009 và triển vọng về các xu hướng tiếp theo trong năm 2009.
• Diễn biến sản xuất của các cây hoa màu dùng cho chế biến TACN Việt Nam
• Biến động của giá TACN gia súc và nguyên liệu chế biến TACN tại thị trường trong nước và quốc tế
• Các nhân tố ảnh hưởng đến cung - cầu thị trường TACN của Việt Nam.
• Biến động nhập khẩu nguyên liệu TACN của Việt Nam năm 2008
• Triển vọng nửa cuối năm 2009: giá TACN, cung cầu TACN, các nước xuất khẩu nguyên liệu TACN chính sang Việt Nam
Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu nhập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Bộ NN & PTNT Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan và Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp 2008 Sở nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, hiệp hội ngành hàng của các nước, …


Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 08/07/2009
Bản tiếng Anh:

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
Bản tiếng Anh: 2,000,000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Phan Hồng Liên - Email:
info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

ĐT: 07.88.256.256 - 07.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 07.88.256.256 - 07.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo

1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC BIỂU

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

TỔNG LƯỢC

PHẦN I: THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRONG NƯỚC

I. Cung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

1. Tình hình sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước

2. Nguồn cung nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 5 tháng đầu năm 2009

2.1. Nhập khẩu theo tháng

2.2. Nhập khẩu theo chủng loại

2.3. Nhập khẩu theo nước xuất khẩu

II. Nhu cầu sử dụng thức ăn chăn nuôi trong nước

1. Tăng trưởng ngành chăn nuôi

2. Tăng trưởng ngành thủy sản

III. Giá cả

1. Giá nguyên liệu trong nước

2. Giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm

IV. Các yếu tố tác động tới giá

1. Chính sách thuế

2. Lãi suất

3. Tỉ giá hối đoái

PHẦN II. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

I. Cung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi thành phẩm

1. Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

1.1. Ngô

1.2. Khô đậu tương

2. Thức ăn chăn nuôi thành phẩm

II. Cầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới

1. Khô đậu tương

2. Ngô

3. Bột cá, bột thịt và bột xương

III. Thương mại thức ăn chăn nuôi thế giới

1. Các nước xuất khẩu lớn

2. Các thị trường nhập khẩu lớn

3. Giá thế giới

3.1. Giá khô đậu tương

3.2. Giá bột cá, bột thịt và bột xương

3.3. Giá ngô tại thị trường Chicago

PHẦN III: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI

I. Cung - cầu – giá cả nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới

Cung

Cầu

Giá cả

II. Cung - cầu – giá cả nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước

Cung trong nước

Cung nhập khẩu

Giá cả

PHỤ LỤC

SỐ LIỆU

PHỤ LỤC 2: Thông tư điều chỉnh thuế nhập khẩu

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Top 10 nước xuất khẩu TACN và nguyên liệu TACN lớn nhất vào Việt Nam 5 tháng đầu năm 2009, 2008 – 2009 (triệu USD)

Bảng 2: Diễn biến giá đậu tương theo quý năm 2008-2009 tại một số thị trường trong nước

Bảng 3: Dự báo lượng tiêu thụ khô đậu tương của một số nước niên vụ 2009/2010 (nghìn tấn)

Bảng 4: Diện tích các cây dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi tính đến ngày 15/5/2009 (đơn vị: ha)

Bảng 5: Thay đổi giá khoai mỳ lát và ngô tại thị trường Đồng Nai theo quý, 2008-2009

Bảng 6: Giá một số mặt hàng thức ăn chăn nuôi trong nước, 2007-2009 (VNĐ/kg)

Bảng 7: Kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi theo tháng, 2008-2009 (triệu USD)

Bảng 8: Diện tích, sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ ngô của thế giới, 2002-2009

Bảng 9: Sản lượng đậu tương của một số nước sản xuất lớn trên thế giới, 2004-2009 và dự báo (nghìn tấn)

Bảng 10: Lượng nhập khẩu đậu tương của các nước lớn trên thế giới, 2004-2009 và dự báo (nghìn tấn)

Bảng 11: Lượng nhập khẩu khô đậu tương của các nước lớn trên thế giới, 2004-2009 và dự báo (nghìn tấn)

Bảng 12: Sản lượng, lượng xuất nhập khẩu và mức tiêu thụ nội địa khô đậu tương thế giới, 2004-2009 và dự báo (triệu tấn)

Bảng 13: Sản lượng, lượng xuất nhập khẩu và mức tiêu thụ nội địa bột cá thế giới, 2004-2009 (nghìn tấn)

Bảng 14: Lượng cầu nhập khẩu và mức tiêu thụ nội địa bột cá Trung Quốc, 2002-2009

Bảng 15: Giá khô đậu tương Ấn Độ và ngô Chicago theo tháng, 2008-2009 (USD/tấn)

Bảng 16: Diện tích, sản lượng, nhu cầu nhập khẩu đậu tương Thái Lan

Bảng 17: Sản lượng và nhu cầu nhập khẩu khô đậu tương Thái Lan

Bảng 18: Dự báo thị trường bột cá thế giới năm 2009/2010

DANH MỤC CÁC BIỂU

Biểu 1: Diện tích và tốc độ tăng diện tích các cây dùng trong chế biến TACN tính đến ngày 15/5/2009

Biểu 2: Tổng kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi theo tháng, 2008-2009 (triệu USD)

Biểu 3: Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi thành phẩm theo tháng, 2008-2009 (triệu USD)

Biểu 4: Cơ cấu các mặt hàng TACN nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2008

Biểu 5: Cơ cấu các mặt hàng TACN nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2009

Biểu 6: Nhập khẩu một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi theo tháng, 2008-2009 (triệu USD)

Biểu 7: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu TACN các loại của 10 nước xuất khẩu lớn nhất sang Việt Nam, 2008-2009 (%)

Biểu 8: Diễn biến giá đậu tương theo tháng năm 2008-2009 (VNĐ/kg)

Biểu 9: Diễn biến giá khoai mỳ lát và ngô tại thị trường Đồng Nai theo tháng năm 2008-2009 (VNĐ/kg)

Biểu 10: Diến biến giá ngô hạt theo tháng tại thị trường An Giang, 2008 -2009 (VNĐ/kg)

Biểu 11: Giá thức ăn công nghiệp cho lợn tại thị trường Bình Định theo tháng, 2008-2009 (VNĐ/kg)

Biểu 12: Giá cám tại thị trường An Giang theo tháng, 2008-2009 (VNĐ/kg)

Biểu 13: Tương quan giá cám và giá cá tra tại thị trường An Giang theo tháng, 2008-2009

Biểu 14: Diễn biến lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam, 2008-2009 (%)

Biểu 15: Tỉ giá USD/VND trung bình theo tháng, 2008-2009

Biểu 16: Diện tích trồng và sản lượng ngô thế giới theo năm, 2002-2009

Biểu 17: Sản lượng ngô của Hoa Kỳ theo năm, 1983-2009 (triệu bushel)

Biểu 18: Sản lượng đậu tương của một số nước sản xuất lớn, 2004-2009 (nghìn tấn)

Biểu 19: Sản lượng bột cá thế giới qua các năm 2004-2009 (nghìn tấn)

Biểu 20: Cầu tiêu thụ khô đậu tương của Trung Quốc theo năm, 2004-2009 (nghìn tấn)

Biểu 21: Cầu tiêu thụ ngô của thế giới và của riêng ngành TACN, 2002-2009

Biểu 22: Tương quan biến động sản lượng và lượng tiêu thụ bột cá thế giới theo năm, 2002-2009

Biểu 23: Tương quan biến động lượng tiêu thụ nội địa và cầu nhập khẩu bột cá của Trung Quốc theo năm, 2002-2009 (nghìn tấn)

Biểu 24: Lượng xuất khẩu khô đậu tương của các nước lớn theo năm, 2004-2009 (nghìn tấn)

Biểu 25: Lượng xuất khẩu bột cá của Peru theo năm, 2002-2009 (nghìn tấn)

Biểu 26: Lượng nhập khẩu đậu tương của các nước lớn trên thế giới (nghìn tấn)

Biểu 27: Lượng nhập khẩu khô đậu tương của các nước lớn trên thế giới (nghìn tấn)

Biểu 28: Diễn biến giá khô đậu tương, 2008-2009 (USD/tấn)

Biểu 29: Diến biến thay đổi giá khô đậu tương Ấn Độ và ngô Chicago, 2008-2009

Biểu 30: Diễn biến giá bột cá tại cảng Hamburge theo tháng, 2007-2009 (USD/tấn)

Biểu 31: Diễn biến giá bột thịt - bột xương xuất khẩu của Achentina (CNF Far East) năm 2009 (USD/tấn)

Biểu 32: Giá ngô tại thị trường Chicago theo tháng, 2008-2009 (USD/tấn)

Biểu 33: Diễn biến giá xuất khẩu FOB một số loại ngô từ Hoa Kỳ, 2009 (USD/tấn)

Biểu 34: Dự báo cầu nhập khẩu đậu tương Trung Quốc 2009/10 (nghìn tấn)

Biểu 35: Dự báo giá đậu tương và khô đậu tương Hoa Kỳ, 2009-2019

Biểu 36: Dự báo giá ngô bột Gluten FOB Nola cuối năm 2009 (USD/tấn)

Biểu 37: Dự báo giá cám tại An Giang 6 tháng cuối năm 2009 (VNĐ/kg)

Biểu 38: Dự báo giá thức ăn công nghiệp tại Bình Định 6 tháng cuối năm 2009 (VNĐ/kg)
     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý III/2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam quý II/2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3/2012
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 2/2012
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2012
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 2/2010 (TA)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 1/2010 (TA)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 2/2010 (TV)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 1/2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3 năm 2009 (TA)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo thị trường Thức ăn chăn nuôi VN Quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo Thị trường thức ăn chăn nuôi 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo Thị trường thức ăn chăn nuôi 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
Kinh Doanh Marketing Internet Marketing Quản trị kinh doanh Kế hoạch kinh doanh Marketing - Bán hàng Kỹ năng bán hàng Thương mại điện tử PR - Truyền thông Tổ chức sự kiện Kinh Tế - Quản Lý Quản lý Nhà nước Tiêu chuẩn - Qui chuẩn Quản lý dự án Quy hoạch - Đô thị Kinh tế học Luật học Biểu Mẫu - Văn Bản Thủ tục hành chính Biểu mẫu Đơn từ Hợp đồng Tài Chính - Ngân Hàng Ngân hàng - Tín dụng Kế toán - Kiểm toán Tài chính doanh nghiệp Đầu tư Chứng khoán Đầu tư Bất động sản Bảo hiểm Quỹ đầu tư Công Nghệ Thông Tin Phần cứng Hệ điều hành Quản trị mạng Quản trị Web Cơ sở dữ liệu Kỹ thuật lập trình Chứng chỉ quốc tế Tin học văn phòng An ninh - Bảo mật Đồ họa - Thiết kế - Flash Thủ thuật máy tính Tiếng Anh - Ngoại Ngữ Tiếng Anh thông dụng Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh phổ thông Ngữ pháp tiếng Anh Chứng chỉ A, B, C TOEFL - IELTS - TOEIC Kỹ năng nghe tiếng Anh Kỹ năng đọc tiếng Anh Kỹ năng viết tiếng Anh Nhật - Pháp - Hoa - Others Kỹ Thuật - Công Nghệ Điện - Điện tử Cơ khí - Chế tạo máy Tự động hoá Kĩ thuật Viễn thông Kiến trúc - Xây dựng Hoá dầu Năng lượng Khoa Học Tự Nhiên Toán học Vật lý Hoá học Sinh học Môi trường Địa Lý Khoa Học Xã Hội Xã hội học Ngôn ngữ học Triết học Chính trị học Thư viện thông tin Tâm lý học Giáo dục học Lịch sử - Văn hoá Báo chí - Truyền thông Văn Hoá - Nghệ Thuật Thời trang - Làm đẹp Ẩm thực Khéo tay hay làm Sân khấu điện ảnh Âm nhạc Mỹ thuật Chụp ảnh - Quay phim Y Tế - Sức Khoẻ Sức khỏe trẻ em Sức khỏe phụ nữ Sức khỏe người cao tuổi Y học thường thức Y khoa - Dược Văn Bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí-Kinh phí Lao động - Tiền lương Xuất nhập khẩu Đầu tư Tiền tệ - Ngân hàng Bất động sản Giáo dục học Bảo hiểm Thương mại Chứng khoán Quyền dân sự Sở hữu trí tuệ Dịch vụ pháp lý Thủ tục tố tụng Thể thao - Y tế Bộ máy hành chính Vi phạm hành chính Xây dựng - Đô thị Văn hóa xã hội Doanh nghiệp Trách nhiệm hình sự Giao thông vận tải Kế toán - Kiểm toán Công nghệ thông tin Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực khác Kỹ Năng Mềm Truyện cười Truyện ngắn Truyện tranh - Thiếu nhi Truyện ma - Kinh dị Truyện kiếm hiệp Du lịch Thể dục thể thao Nông - Lâm - Ngư Nông nghiệp Lâm nghiệp Ngư nghiệp Luận Văn - Báo Cáo Tài chính - Ngân hàng Quản trị kinh doanh Kinh tế - Thương mại Công nghệ thông tin Điện-Điện tử-Viễn thông Cơ khí - Chế tạo máy Kiến trúc - Xây dựng Công nghệ - Môi trường Y khoa - Dược Khoa học xã hội Khoa học tự nhiên Nông - Lâm - Ngư Báo cáo khoa học Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Giải Trí - Thư Giãn Nghệ thuật sống Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng quản lý Kỹ năng lãnh đạo Kỹ năng phỏng vấn Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng tư duy Kỹ năng tổ chức Kỹ năng đàm phán Tài Liệu Phổ Thông Mầm non - Mẫu giáo Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Bài văn mẫu Sáng kiến kinh nghiệm Ôn thi ĐH-CĐ Giáo án điện tử Bài giảng điện tử Đề thi - Kiểm tra Bài tập SGK