Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3/2012BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM QUÝ 3 NĂM 2012

Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.


Trung tâm Thông tin PTNNNT tiếp tục công bố Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý III/2012. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thức ăn chăn nuôi và triển vọng xu hướng thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước và quốc tế năm 2012.


Báo cáo gồm 2 phần chính: i) Thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới, phân tích những thực trạng và triển vọng cung- cầu, thương mại giá cả nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tại các quốc gia trên thế giới; ii) Thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước quý II và 9 tháng đầu năm 2012 và triển vọng ngắn – trung hạn, trong đó phân tích tình hình nguồn cung nguyên liệu sản xuất thức ăn trong nước và nhập khẩu, diễn biến giá cả và các yếu tố tác động đến giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm và các nhận định, dự báo.


Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi, được công bố hàng quý và thường niên, sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp Mỹ, hiệp hội ngành hàng các nước,...


Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung. 

 

Trân trọng,

Ban phân tích và dự báo
Trung tâm Thông tin PT NNNT

 
Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 24/10/2012
- Số trang: 64 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Anh Nguyễn Mỹ Ý - Email:
info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - P16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

Mục lục:

PHẦN I. THỊ TRƯỜNG NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI THẾ GIỚI
I. Cung cầu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi thế giới niên vụ 2012/13
1. Ngô
2. Lúa mỳ
3. Đậu tương

II. Thương mại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới niên vụ 2012/13
1. Ngô
2. Lúa mỳ
3. Đậu tương

III. Diễn biến giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới
1. Giá ngô
2. Giá lúa mỳ
3. Giá đậu tương

PHẦN II: THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRONG NƯỚC QUÝ VÀ TRIỂN VỌNG
I. Sản xuất và nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 9 tháng đầu năm 2012
1. Diện tích gieo trồng một số loại cây nguyên liệu cho ngành TACN
1.1 Ngô
1.2. Sắn
1.3. Đậu tương
1.4. Khoai lang
2. Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi
2.1. Nhập khẩu một số nguyên liệu dùng cho ngành chăn nuôi
2.2. Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu

II. Thị trường và giá cả thức ăn chăn nuôi 9 tháng đầu năm 2012
1. Chuyển động thị trường thức ăn chăn nuôi
2. Giá nguyên liệu TACN trong nước
2.1 Ngô hạt
2.2. Sắn lát
2.3 Cám gạo
2.4 Đậu tương
3. Giá nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi và thành phẩm

III. Diễn biến sản xuất chăn nuôi – Tác nhân ảnh hưởng tới thị trường TACN
1. Thực trạng ngành chăn nuôi 9 tháng đầu năm 2012
1.1. Chăn nuôi gia súc gia cầm
1.2. Nuôi trồng thủy sản
2. Tình hình dịch bệnh ngành chăn nuôi
3. Chính sách hỗ trợ ngành chăn nuôi

IV. Triển vọng thị trường thức ăn chăn nuôi quý IV/2012
1. Triển vọng về cung – cầu
2. Triển vọng về giá
 

Danh mục các biểu đồ trong báo cáo
Biểu 1: Diễn biến giá ngô thế giới năm 2009 – 2012 (USD/tấn)
Biểu 2: Diễn biến giá lúa mỳ thế giới năm 2009 – 2012 (USD/tấn)
Biểu 3: Diễn biến giá đậu tương thế giới năm 2009 – 2012 (USD/tấn)
Biểu 4: Nhập khẩu ngô theo tháng, 2010 – 2012 (triệu USD)
Biểu 5: Cơ cấu trị giá nhập khẩu ngô theo thị trường 8 tháng đầu năm 2012 (%)
Biểu 6: Lượng và trị giá nhập khẩu lúa mỳ theo tháng, 2010 – 2012
Biểu 7: Giá nhập khẩu lúa mỳ từ Úc theo tháng, năm 2011 – 2012 (USD/tấn)
Biểu 8: Trị giá nhập khẩu đậu tương các tháng năm 2011 - 2012 (Triệu USD)
Biểu 9: Cơ cấu trị giá nhập khẩu đậu tương theo thị trường 8 tháng đầu năm 2012 (%)
Biểu 10: Giá nhập khẩu đậu tương từ một số thị trường các tháng năm 2011 – 2012 (USD/kg)
Biểu 11: Nhập khẩu TACN và nguyên phụ liệu theo tháng, 2010 - 2012 (triệu USD)
Biểu 12: Cơ cấu trị giá nhập khẩu TACN và nguyên phụ liệu theo nhóm mặt hàng 8 tháng đầu năm 2011 – 2012 (%)
Biểu 13: Cơ cấu trị giá nhập khẩu TAGS chia theo thị trường 8 tháng đầu năm 2011 – 2012 (%) 29
Biểu 14: Cơ cấu giá trị nhập khẩu khô dầu đậu tương 8 tháng đầu năm 2011 (%)
Biểu 15: Cơ cấu nhập khẩu khô dầu đậu tương 8 tháng đầu năm 2012 (%)
Biểu 16: Diễn biến giá ngô hạt trong nước 2010 – 2012 (đồng/kg)
Biểu 17: Tương quan giá ngô hạt trong nước và quốc tế 2011 – 2012 (lấy thời điểm mốc là tháng 1/2011 = 100%)
Biểu 18: Giá sắn tại Đồng Nai năm 2012 (đồng/kg)
Biểu 19: Giá cám gạo tại Đồng Nai 2010 – 2012 (đồng/kg)
Biểu 20: Diễn biến giá đậu tương trong nước 2010 – 2012 (đồng/kg)
Biểu 21: Tương quan giá đậu tương trong nước và quốc tế 2011 – 2012 (lấy thời điểm mốc là tháng 1/2011 = 100%)
Biểu 22: Giá khô dầu đậu tương và bột cá trong nước 2011 - 2012 (đồng/kg)
Biểu 23: Diễn biến giá cám thành phẩm trong nước 2011 – 2012 (đồng/kg) Biểu 24: Giá trị sản xuất chăn nuôi của Việt Nam thời gian gần đây (tỷ đồng)


 

Danh mục các phụ bảng
Phụ bảng 1: Sản lượng ngô tại một số nước lớn trên thế giới niên vụ 2012/2013 (triệu tấn)
Phụ bảng 2: Tiêu thụ ngô tại một số nước lớn trên thế giới niên vụ 2012/2013 (triệu tấn)
Phụ bảng 3: Dự trữ ngô tại một số nước lớn trên thế giới niên vụ 2012/2013 (triệu tấn)
Phụ bảng 4: Xuất khẩu ngô tại một số nước lớn trên thế giới niên vụ 2012/2013 (triệu tấn)
Phụ bảng 5: Nhập khẩu ngô tại một số nước lớn trên thế giới niên vụ 2012/2013 (triệu tấn)
Phụ bảng 6: Sản lượng lúa mỳ tại một số nước lớn trên thế giới niên vụ 2012/2013 (triệu tấn)
Phụ bảng 7: Tiêu thụ lúa mỳ tại một số nước lớn trên thế giới niên vụ 2012/2013 (triệu tấn)
Phụ bảng 8: Dự trữ lúa mỳ tại một số nước lớn trên thế giới niên vụ 2012/2013 (triệu tấn)
Phụ bảng 9: Xuất khẩu lúa mỳ tại một số nước lớn trên thế giới niên vụ 2012/2013 (triệu tấn)
Phụ bảng 10: Nhập khẩu lúa mỳ tại một số nước lớn trên thế giới niên vụ 2012/2013 (triệu tấn)
Phụ bảng 11: Sản lượng đậu tương tại một số nước lớn trên thế giới niên vụ 2012/2013 (triệu tấn)
Phụ bảng 12: Tiêu thụ đậu tương tại một số nước lớn trên thế giới niên vụ 2012/2013 (triệu tấn)
Phụ bảng 13: Dự trữ đậu tương tại một số nước lớn trên thế giới niên vụ 2012/2013 (triệu tấn)
Phụ bảng 14: Xuất khẩu đậu tương tại một số nước lớn trên thế giới niên vụ 2012/2013 (triệu tấn)
Phụ bảng 15: Nhập khẩu đậu tương tại một số nước lớn trên thế giới niên vụ 2012/2013 (triệu tấn)
Phụ bảng 16: Diễn biến giá ngô thế giới theo tháng, năm 2010 – 2012 (USD/tấn)
Phụ bảng 17: Diễn biến giá lúa mỳ thế giới theo tháng, năm 2010 – 2012 (USD/tấn)
Phụ bảng 18: Diễn biến giá đậu tương thế giới theo tháng, năm 2010 – 2012 (USD/tấn)
Phụ bảng 19: Giá nhập khẩu một số loại hạt nguyên liệu (USD/kg)
Phụ bảng 20: Nhập khẩu ngô của Việt Nam qua các tháng, năm 2010-2012 (Triệu USD)
Phụ bảng 21: Nhập khẩu ngô theo thị trường 8 tháng đầu năm 2012 (USD) Phụ bảng 22: Nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam qua các tháng, năm 2010-2012 (Triệu USD)
Phụ bảng 23: Nhập khẩu lúa mỳ theo thị trường 8 tháng đầu năm 2010 - 2012 (USD)
Phụ bảng 24: Nhập khẩu đậu tương của Việt Nam qua các tháng, năm 2010-2012 (Triệu USD)
Phụ bảng 25: Nhập khẩu đậu tương theo thị trường quý 8 tháng đầu năm 2012 (USD)
Phụ bảng 26: Nhập khẩu TAGS của Việt Nam qua các tháng, năm 2010-2012 (Triệu USD)
Phụ bảng 27: Nhập khẩu TACN và nguyên phụ liệu phân theo nhóm 8 tháng đầu năm 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 28: Giá ngô hạt trung bình theo tháng tại Đồng Nai, năm 2010 – 2012 (đồng/kg)
Phụ bảng 29: Giá ngô hạt trung bình theo tháng tại An Giang và Đồng Nai, năm 2010 – 2012 (đồng/kg)
Phụ bảng 30: Giá đậu tương trung bình theo tháng tại An Giang và Đồng Nai, năm 2010 – 2012 (đồng/kg)
Phụ bảng 31: Giá sắn tại Đồng Nai năm 2012 (đồng/kg)
Phụ bảng 32: Giá cám gạo trung bình theo tháng tại An Giang và Trà Vinh, năm 2010 – 2012 (đồng/kg)
Phụ bảng 33: Giá khô dầu đậu tương và bột cá
Phụ bảng 34: Giá thức ăn hỗn hợp cho lợn và gà

 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý III/2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam quý II/2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 2/2012
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2012
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 2/2010 (TA)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 1/2010 (TA)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 2/2010 (TV)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 1/2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3 năm 2009 (TA)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo thị trường Thức ăn chăn nuôi VN Quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thị trường thức ăn chăn nuôi 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo Thị trường thức ăn chăn nuôi 2008 và Triển vọng 2009 (TV)