Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2018 và triển vọng 2019


 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM NĂM 2018 VÀ TRIỂN VỌNG 2019

Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.
 
Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi năm 2018 và triển vọng 2019. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất tình hình thị trường thức ăn chăn nuôi năm 2018 và đưa ra những nhận định về triển vọng, xu hướng thị trường năm 2019. 
 
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi năm 2018 và triển vọng 2019 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp Mỹ, hiệp hội ngành hàng các nước,...
 
Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.
 

Trân trọng,

Ban phân tích và dự báo
Trung tâm Thông tin PT NNNT

 
Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 29/03/2019
- Số trang: 48 trang

- Giá bán: 
Bản tiếng Việt: Liên hệ theo số 07.88.256.256/ 024.6293.8632

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Anh Nguyễn Mỹ Ý - Email: 
info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 
Email - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - P16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội 
ĐT: 024.62.93.86.32 - 07.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang.agro@gmail.com / info@agro.gov.vn
Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 024.62.93.86.32 - 07.88.256.256
Fax: 024.39726949
Email: 
banhang.agro@gmail.com
 

 


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.
 

 

Mục lục:


 

I. Cung cầu một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới năm 2018
1.1. Ngô
1.2. Lúa mỳ
1.3. Đậu tương
 
II. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản tại Việt Nam năm 2018
2.1. Chăn nuôi gia súc, gia cầm
2.2. Nuôi trồng thủy sản
 
III. Cung cầu TACN công nghiệp Việt Nam năm 2018
3.1. Nguồn cung
3.2. Nhu cầu
 
IV. Tình hình nhập khẩu TACN và nguyên liệu năm 2018
4.1. Nhập khẩu TACN
4.2. Diễn biến giá cả TACN tại Việt Nam
 
V. Một số chính sách quan trọng ngành TACN
 
VI. Triển vọng ngành thức ăn chăn nuôi Việt Nam
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
 
Danh mục hình
Hình 1: Sản lượng ngô của một số nước lớn trên thế giới (triệu tấn) 
Hình 2: Tiêu thụ ngô của một số nước lớn trên thế giới (triệu tấn) 
Hình 3: Sản lượng lúa mỳ của một số nước lớn trên thế giới (triệu tấn) 
Hình 4: Tiêu thụ lúa mỳ của một số nước lớn trên thế giới (triệu tấn) 
Hình 5: Số lượng trâu, bò tại Việt Nam thời điểm 1/10 hàng năm (triệu con) 
Hình 6: Số lượng lợn tại Việt Nam thời điểm 1/10 hàng năm (triệu con) 
Hình 7: Số lượng gia cầm tại Việt Nam thời điểm 1/10 hàng năm (triệu con) 
Hình 8: Cơ cấu nguồn cung TACN Việt Nam chia theo lĩnh vực chăn nuôi năm 2018 (triệu tấn) 
Hình 9: Sản lượng và tăng trưởng của TACN công nghiệp tại Việt Nam giai đoạn 2006 – 2018 (triệu tấn) 
Hình 10: Sản lượng TACN công nghiệp phân theo lĩnh vực chăn nuôi tại Việt Nam 2006 – 2018 (triệu tấn) 
Hình 11: Nhu cầu TACN phân theo lĩnh vực chăn nuôi tại Việt Nam 2016 – 2018 (triệu tấn) 
Hình 12: Lượng nhập khẩu ngô, lúa mỳ và đậu tương của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2018 (nghìn tấn) 
Hình 13: Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam giai đoạn 2011 –2018 (triệu USD) 
Hình 14: Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam từ các thị trường chính năm 2018 (%)
Hình 15: Giá một số nguyên liệu thô để sản xuất TACN tại Việt Nam (đồng/kg) 
Hình 16: Giá một số loại cám công nghiệp tại miền Bắc 2017-2018 (đồng/kg) 
 
Danh mục bảng 
Bảng 1: Nhập khẩu ngô, lúa mỳ và đậu tương năm 2018
Bảng 2: Dự báo sản lượng TACN tại Việt Nam năm 2018 (triệu tấn) 
Bảng 3: Dự báo nguồn cung nguyên liệu TACN Việt Nam năm 2019 (triệu tấn) 
Bảng 4: Dự báo cung cầu ngô thế giới niên vụ 2018/19 (triệu tấn) 
Bảng 5: Dự báo cung cầu lúa mì thế giới niên vụ 2018/19 (triệu tấn) 
Bảng 6: Dự báo cung cầu đậu tương thế giới niên vụ 2018/19 (triệu tấn) 
Bảng 7: Sản lượng ngô toàn cầu (triệu tấn) 
Bảng 8: Tiêu thụ ngô toàn cầu (triệu tấn) 
Bảng 9: Sản lượng lúa mỳ toàn cầu (triệu tấn) 
Bảng 10: Tiêu thụ lúa mỳ toàn cầu (triệu tấn) 
Bảng 11: Sản lượng TACN công nghiệp tại Việt Nam
Bảng 12: Nhập khẩu nguyên liệu TACN của Việt Nam 2011 – 2018
Bảng 13: Thị trường cung cấp thức ăn gia súc và nguyên liệu và thành phẩm (nghìn USD) 
Bảng 14: Giá nguyên liệu thô trong nước (đồng/kg) 
 
 

 

 

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý III/2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam quý II/2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3/2012
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 2/2012
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2012
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 2/2010 (TA)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 1/2010 (TA)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 2/2010 (TV)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 1/2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3 năm 2009 (TA)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo thị trường Thức ăn chăn nuôi VN Quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thị trường thức ăn chăn nuôi 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo Thị trường thức ăn chăn nuôi 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
Kinh Doanh Marketing Internet Marketing Quản trị kinh doanh Kế hoạch kinh doanh Marketing - Bán hàng Kỹ năng bán hàng Thương mại điện tử PR - Truyền thông Tổ chức sự kiện Kinh Tế - Quản Lý Quản lý Nhà nước Tiêu chuẩn - Qui chuẩn Quản lý dự án Quy hoạch - Đô thị Kinh tế học Luật học Biểu Mẫu - Văn Bản Thủ tục hành chính Biểu mẫu Đơn từ Hợp đồng Tài Chính - Ngân Hàng Ngân hàng - Tín dụng Kế toán - Kiểm toán Tài chính doanh nghiệp Đầu tư Chứng khoán Đầu tư Bất động sản Bảo hiểm Quỹ đầu tư Công Nghệ Thông Tin Phần cứng Hệ điều hành Quản trị mạng Quản trị Web Cơ sở dữ liệu Kỹ thuật lập trình Chứng chỉ quốc tế Tin học văn phòng An ninh - Bảo mật Đồ họa - Thiết kế - Flash Thủ thuật máy tính Tiếng Anh - Ngoại Ngữ Tiếng Anh thông dụng Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh phổ thông Ngữ pháp tiếng Anh Chứng chỉ A, B, C TOEFL - IELTS - TOEIC Kỹ năng nghe tiếng Anh Kỹ năng đọc tiếng Anh Kỹ năng viết tiếng Anh Nhật - Pháp - Hoa - Others Kỹ Thuật - Công Nghệ Điện - Điện tử Cơ khí - Chế tạo máy Tự động hoá Kĩ thuật Viễn thông Kiến trúc - Xây dựng Hoá dầu Năng lượng Khoa Học Tự Nhiên Toán học Vật lý Hoá học Sinh học Môi trường Địa Lý Khoa Học Xã Hội Xã hội học Ngôn ngữ học Triết học Chính trị học Thư viện thông tin Tâm lý học Giáo dục học Lịch sử - Văn hoá Báo chí - Truyền thông Văn Hoá - Nghệ Thuật Thời trang - Làm đẹp Ẩm thực Khéo tay hay làm Sân khấu điện ảnh Âm nhạc Mỹ thuật Chụp ảnh - Quay phim Y Tế - Sức Khoẻ Sức khỏe trẻ em Sức khỏe phụ nữ Sức khỏe người cao tuổi Y học thường thức Y khoa - Dược Văn Bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí-Kinh phí Lao động - Tiền lương Xuất nhập khẩu Đầu tư Tiền tệ - Ngân hàng Bất động sản Giáo dục học Bảo hiểm Thương mại Chứng khoán Quyền dân sự Sở hữu trí tuệ Dịch vụ pháp lý Thủ tục tố tụng Thể thao - Y tế Bộ máy hành chính Vi phạm hành chính Xây dựng - Đô thị Văn hóa xã hội Doanh nghiệp Trách nhiệm hình sự Giao thông vận tải Kế toán - Kiểm toán Công nghệ thông tin Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực khác Kỹ Năng Mềm Truyện cười Truyện ngắn Truyện tranh - Thiếu nhi Truyện ma - Kinh dị Truyện kiếm hiệp Du lịch Thể dục thể thao Nông - Lâm - Ngư Nông nghiệp Lâm nghiệp Ngư nghiệp Luận Văn - Báo Cáo Tài chính - Ngân hàng Quản trị kinh doanh Kinh tế - Thương mại Công nghệ thông tin Điện-Điện tử-Viễn thông Cơ khí - Chế tạo máy Kiến trúc - Xây dựng Công nghệ - Môi trường Y khoa - Dược Khoa học xã hội Khoa học tự nhiên Nông - Lâm - Ngư Báo cáo khoa học Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Giải Trí - Thư Giãn Nghệ thuật sống Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng quản lý Kỹ năng lãnh đạo Kỹ năng phỏng vấn Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng tư duy Kỹ năng tổ chức Kỹ năng đàm phán Tài Liệu Phổ Thông Mầm non - Mẫu giáo Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Bài văn mẫu Sáng kiến kinh nghiệm Ôn thi ĐH-CĐ Giáo án điện tử Bài giảng điện tử Đề thi - Kiểm tra Bài tập SGK