Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2018 và triển vọng 2019


 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM NĂM 2018 VÀ TRIỂN VỌNG 2019

Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.
 
Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi năm 2018 và triển vọng 2019. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất tình hình thị trường thức ăn chăn nuôi năm 2018 và đưa ra những nhận định về triển vọng, xu hướng thị trường năm 2019. 
 
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi năm 2018 và triển vọng 2019 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp Mỹ, hiệp hội ngành hàng các nước,...
 
Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.
 

Trân trọng,

Ban phân tích và dự báo
Trung tâm Thông tin PT NNNT

 
Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 29/03/2019
- Số trang: 48 trang

- Giá bán: 
Bản tiếng Việt: Liên hệ theo số 07.88.256.256/ 024.6293.8632

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Anh Nguyễn Mỹ Ý - Email: 
info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 
Email - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - P16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội 
ĐT: 024.62.93.86.32 - 07.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang.agro@gmail.com / info@agro.gov.vn
Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 024.62.93.86.32 - 07.88.256.256
Fax: 024.39726949
Email: 
banhang.agro@gmail.com
 

 


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.
 

 

Mục lục:


 

I. Cung cầu một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới năm 2018
1.1. Ngô
1.2. Lúa mỳ
1.3. Đậu tương
 
II. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản tại Việt Nam năm 2018
2.1. Chăn nuôi gia súc, gia cầm
2.2. Nuôi trồng thủy sản
 
III. Cung cầu TACN công nghiệp Việt Nam năm 2018
3.1. Nguồn cung
3.2. Nhu cầu
 
IV. Tình hình nhập khẩu TACN và nguyên liệu năm 2018
4.1. Nhập khẩu TACN
4.2. Diễn biến giá cả TACN tại Việt Nam
 
V. Một số chính sách quan trọng ngành TACN
 
VI. Triển vọng ngành thức ăn chăn nuôi Việt Nam
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
 
Danh mục hình
Hình 1: Sản lượng ngô của một số nước lớn trên thế giới (triệu tấn) 
Hình 2: Tiêu thụ ngô của một số nước lớn trên thế giới (triệu tấn) 
Hình 3: Sản lượng lúa mỳ của một số nước lớn trên thế giới (triệu tấn) 
Hình 4: Tiêu thụ lúa mỳ của một số nước lớn trên thế giới (triệu tấn) 
Hình 5: Số lượng trâu, bò tại Việt Nam thời điểm 1/10 hàng năm (triệu con) 
Hình 6: Số lượng lợn tại Việt Nam thời điểm 1/10 hàng năm (triệu con) 
Hình 7: Số lượng gia cầm tại Việt Nam thời điểm 1/10 hàng năm (triệu con) 
Hình 8: Cơ cấu nguồn cung TACN Việt Nam chia theo lĩnh vực chăn nuôi năm 2018 (triệu tấn) 
Hình 9: Sản lượng và tăng trưởng của TACN công nghiệp tại Việt Nam giai đoạn 2006 – 2018 (triệu tấn) 
Hình 10: Sản lượng TACN công nghiệp phân theo lĩnh vực chăn nuôi tại Việt Nam 2006 – 2018 (triệu tấn) 
Hình 11: Nhu cầu TACN phân theo lĩnh vực chăn nuôi tại Việt Nam 2016 – 2018 (triệu tấn) 
Hình 12: Lượng nhập khẩu ngô, lúa mỳ và đậu tương của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2018 (nghìn tấn) 
Hình 13: Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam giai đoạn 2011 –2018 (triệu USD) 
Hình 14: Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam từ các thị trường chính năm 2018 (%)
Hình 15: Giá một số nguyên liệu thô để sản xuất TACN tại Việt Nam (đồng/kg) 
Hình 16: Giá một số loại cám công nghiệp tại miền Bắc 2017-2018 (đồng/kg) 
 
Danh mục bảng 
Bảng 1: Nhập khẩu ngô, lúa mỳ và đậu tương năm 2018
Bảng 2: Dự báo sản lượng TACN tại Việt Nam năm 2018 (triệu tấn) 
Bảng 3: Dự báo nguồn cung nguyên liệu TACN Việt Nam năm 2019 (triệu tấn) 
Bảng 4: Dự báo cung cầu ngô thế giới niên vụ 2018/19 (triệu tấn) 
Bảng 5: Dự báo cung cầu lúa mì thế giới niên vụ 2018/19 (triệu tấn) 
Bảng 6: Dự báo cung cầu đậu tương thế giới niên vụ 2018/19 (triệu tấn) 
Bảng 7: Sản lượng ngô toàn cầu (triệu tấn) 
Bảng 8: Tiêu thụ ngô toàn cầu (triệu tấn) 
Bảng 9: Sản lượng lúa mỳ toàn cầu (triệu tấn) 
Bảng 10: Tiêu thụ lúa mỳ toàn cầu (triệu tấn) 
Bảng 11: Sản lượng TACN công nghiệp tại Việt Nam
Bảng 12: Nhập khẩu nguyên liệu TACN của Việt Nam 2011 – 2018
Bảng 13: Thị trường cung cấp thức ăn gia súc và nguyên liệu và thành phẩm (nghìn USD) 
Bảng 14: Giá nguyên liệu thô trong nước (đồng/kg) 
 
 

 

 

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý III/2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam quý II/2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3/2012
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 2/2012
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2012
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 2/2010 (TA)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 1/2010 (TA)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 2/2010 (TV)
Báo cáo ngành Thức ăn chăn nuôi quý 1/2010 (TV)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3 năm 2009 (TA)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo thị trường Thức ăn chăn nuôi VN Quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thị trường thức ăn chăn nuôi 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo Thị trường thức ăn chăn nuôi 2008 và Triển vọng 2009 (TV)