Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo tiêu dùng lương thực thực phẩm của hộ gia đình việt nam 2004-2006(TA)|FOOD CONSUMPTION AND EXPENDITURE OF VIETNAMESE HOUSEHOLDS IN 2004 AND 2006
     

FOOD CONSUMPTION AND EXPENDITURE OF VIETNAMESE HOUSEHOLDS IN 2004 AND 2006


Basic Information

Release date:
15/12/2009 for English version

• Price:

2,000,000 VND for English version

(Price does not include VAT and shipping cost)

Form of payment: Account transfer

For further information, kindly contact:

For being consulted about content: Research Department:
Mr. Trinh Van Tien - Email:
trinhtien_vn@yahoo.com

For placing an order: Customer services department:

Ms. An Thu Hang - YM: banhang_agro
Tel: (84.4) 07.88.256.256 - 07.88.256.256/ – Fax: (84.4) 39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com

Online support

ho tro truc tuyen

Customer service:
Tel: 07.88.256.256 - 07.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email: banhang_agro@yahoo.comTABLE OF CONTENTS


LIST OF ABBREVIATIONS
LIST OF TABLES


Introduction


Consumer expenditure survey


Definitions


Methodology applied


Highlights

LIST OF TABLES

Table 1: Household expenditure (foodstuff, drinks and tobacco) by selected demographics

Table 2a: Food expenditure of urban households by family composition, 2004

Table 2b: Food consumption of urban households by family composition, 2004

Table 2c: Food expenditure of urban households by family composition, 2006

Table 2d: Food consumption of urban households by family composition, 2006

Table 3a: Food expenditure of rural households by family composition, 2004

Table 3b: Food consumption of rural households by family composition, 2004

Table 3c: Food expenditure of rural households by family composition, 2006

Table 3d: Food consumption of rural households by family composition, 2006

Table 4a: Food expenditure of urban households by size, 2004

Table 4b: Food consumption of urban households by size, 2004

Table 4c: Food expenditure of urban households by size, 2006

Table 4d: Food consumption of urban households by size, 2006

Table 5a: Food expenditure of rural households by size, 2004

Table 5b: Food consumption of rural households by size, 2004

Table 5c: Food expenditure of rural households by size, 2006

Table 5d: Food consumption of rural households by size, 2006

Table 6a: List of provinces and regions in Vietnam

Table 6b: Food expenditure in eight main geographic regions of Vietnam, 2004

Table 6c: Food consumption in eight main geographic regions of Vietnam, 2004

Table 6d: Food expenditure in eight main geographic regions of Vietnam, 2006

Table 6e: Food consumption in eight main geographic regions of Vietnam, 2006

Table 7a: Food expenditure in main cities of Vietnam, 2004

Table 7b: Food consumption in main cities of Vietnam, 2004

Table 7c: Food expenditure in main cities of Vietnam, 2006

Table 7d: Food consumption in main cities of Vietnam, 2006

Table 8a: Food expenditure of urban population by poverty class, 2004

Table 8b: Food consumption of urban population by poverty class, 2004

Table 8c: Food expenditure of urban population by poverty class, 2006

Table 8d: Food consumption of urban population by poverty class, 2006

LIST OF TABLES

Table 9a: Food expenditure of rural population by poverty class, 2004

Table 9b: Food consumption of rural population by poverty class, 2004

Table 9c: Food expenditure of rural population by poverty class, 2006

Table 9d: Food consumption of rural population by poverty class, 2006

Table 10a: Food expenditure of urban population by income quintiles, 2004

Table 10b: Food consumption of urban population by income quintiles, 2004

Table 10c: Food expenditure of urban population by income quintiles, 2006

Table 10d: Food consumption of urban population by income quintiles, 2006

Table 11a: Food expenditure of rural population by income quintiles, 2004

Table 11b: Food consumption of rural population by income quintiles, 2004

Table 11c: Food expenditure of rural population by income quintiles, 2006

Table 11d: Food consumption of rural population by income quintiles, 2006

Table 12a: Food expenditure of urban population by dependency ratio, 2004

Table 12b: Food consumption of urban population by dependency ratio, 2004

Table 12c: Food expenditure of urban population by dependency ratio, 2006

Table 12d: Food consumption of urban population by dependency ratio, 2006

Table 13a: Food expenditure of rural population by dependency ratio, 2004

Table 13b: Food consumption of rural population by dependency ratio, 2004

Table 13c: Food expenditure of rural population by dependency ratio, 2006

Table 13d: Food consumption of rural population by dependency ratio, 2006

Table 14a: Food expenditure of urban population by number of people who worked per household, 2004

Table 14b: Food consumption of urban population by number of people who worked per household, 2004

Table 14c: Food expenditure of urban population by number of people who worked per household, 2006

Table 14d: Food consumption of urban population by number of people who worked per household, 2006

Table 15a: Food expenditure of rural population by number of people who worked per household, 2004

Table 15b: Food consumption of rural population by number of people who worked per household, 2004

Table 15c: Food expenditure of rural population by number of people who worked per household, 2006

Table 15d: Food consumption of rural population by number of people who worked per household, 2006

Table 16a: Food expenditure of urban population by number of jobs per household, 2004

Table 16b: Food consumption of urban population by number of jobs per household, 2004

Table 16c: Food expenditure of urban population by number of jobs per household, 2006

Table 16d: Food consumption of urban population by number of jobs per household, 2006

Table 17a: Food expenditure of rural population by number of jobs per household, 2004

Table 17b: Food consumption of rural population by number of jobs per household, 2004

Table 17c: Food expenditure of rural population by number of jobs per household, 2006

Table 17d: Food consumption of rural population by number of jobs per household, 2006

Table 18a: Food expenditure of urban population by main income source, 2004

Table 18b: Food consumption of urban population by main income source, 2004

Table 18c: Food expenditure of urban population by main income source, 2006

Table 18d: Food consumption of urban population by main income source, 2006

Table 19a: Food expenditure of rural population by main income source, 2004

Table 19b: Food consumption of rural population by main income source, 2004

Table 19c: Food expenditure of rural population by main income source, 2006

Table 19d: Food consumption of rural population by main income source, 2006     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo Thị trường Thịt 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng Thịt và thực phẩm Việt Nam quý I năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013(TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2013
Báo cáo ngành hàng Thịt và Thực phẩm quý 1 năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 11/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012 (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 10/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 9/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 8/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 6/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012
Vietnam's meat annual report in 2009 and outlook for 2010
Báo cáo thường niên ngành Thịt & Thực phẩm Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Thịt và thực phẩm quý 3 năm 2009 (TA) - Vietnam's Food and Meat sector in quarter 3/2009
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TA)
Báo cáo Điều tra tiêu dùng: Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TV)
Báo cáo điều tra tiêu dùng Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TV)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TV)