Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2012

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM QUÝ III/2012: THÁO GỠ & HỒI PHỤC

 

 

Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.
Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2012. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị thịt và thực phẩm Việt Nam, qua đó đưa ra một số nhận định và dự báo về triển vọng trong ngắn hạn và trung hạn.

 


Chuỗi các báo cáo thị trường ngành hàng thịt và thực phẩm hàng tháng, quý và thường niên sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp Mỹ, hiệp hội ngành hàng các nước,...


Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

Trân trọng,


Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 23/10/2012
Bản tiếng Anh:
- Số trang: 52 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng

Anh Nguyễn Mỹ Ý - Email: info@agro.gov.vn


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
ĐT: (84 4) 39725153/04.3.9725153
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang_agro@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến


 

 


ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.39725153
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

Danh mục các biểu đồ trong báo cáo
Danh mục các phụ bảng trong báo cáo
Danh mục các chữ viết tắt
 

I. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ THỰC PHẨM TRONG NƯỚC
1. Tình hình sản xuất chăn nuôi trong nước
2. Diễn biến giá cả một số loại thịt và thực phẩm
2.1. Thịt lợn
2.2. Thịt bò
2.3 Thịt gà
3. Thương mại mặt hàng thịt
3.1. Nhập khẩu
3.2. Xuất khẩu
 

II. THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI
1. Diễn biến giá cả thị trường thức ăn chăn nuôi
2. Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi
 

III. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ THỰC PHẨM
1. Các yếu tố liên tố liên quan và ảnh hưởng tới thị trường
1.1. Xu hướng giá thịt thế giới
1.2. Tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm
1.3. Các chính sách hỗ trợ
2. Nhận định và dự báo

 

Danh mục các biểu đồ trong báo cáo
Biểu 1: Giá trị sản xuất chăn nuôi của Việt Nam qua các quý (tỷ đồng)
Biểu 2: Giá lợn hơi trại xuất chuồng tại Tiền Giang (đồng/kg)
Biểu 3: Diễn biến giá thịt lợn hơi trên 80 kg tại một số tỉnh thành (đồng/kg)
Biểu 4: Diễn biến giá thịt bò thăn tại một số tỉnh thành (đồng/kg)
Biểu 5: Diễn biến giá thịt bò đùi tại một số tỉnh thành (đồng/kg)
Biểu 6: Diễn biến giá gà ta sống và thịt làm sẵn tại Hà Nội (đồng/kg)
Biểu 7: Diễn biến giá gà tam hoàng và thịt gà công nghiệp tại miền Nam (đồng/kg)
Biểu 8: Diễn biến thịt gà nhập khẩu (đùi và cánh) tại TP.Hồ Chí Minh
Biểu 9: Kim ngạch nhập khẩu thịt của Việt Nam theo tháng, năm 2010 – 2012 (triệu USD)
Biểu 10: Kim ngạch nhập khẩu thịt theo chủng loại 8 tháng đầu năm 2012, so sánh với cùng kỳ 2011 (triệu USD, %)
Biểu 11: Cơ cấu trị giá nhập khẩu thịt theo nhóm mặt hàng 8 tháng đầu năm 2011 – 2012 (%)
Biểu 12: Các thị trường xuất khẩu thịt vào Việt Nam 8 tháng đầu năm 2011 – 2012 (triệu USD)
Biểu 13: Cơ cấu trị giá nhập khẩu thịt theo thị trường 8 tháng năm 2011
Biểu 14: Cơ cấu trị giá nhập khẩu thịt theo thị trường 8 tháng năm 2012
Biểu 15: Trị giá nhập khẩu nhóm hàng thịt gia cầm các tháng, năm 2010 – 2012 (triệu USD)
Biểu 16: Cơ cấu trị giá nhập khẩu thịt gia cầm theo thị trường 8 tháng đầu năm 2011 (%)
Biểu 17: Cơ cấu trị giá nhập khẩu thịt gia cầm theo thị trường 8 tháng đầu năm 2012 (%)
Biểu 18: Giá nhập khẩu thịt gà từ một số thị trường năm 2010 – 2012 (USD/kg)
Biểu 19: Nhập khẩu thịt trâu, bò các tháng năm 2010 – 2012 (triệu USD)
Biểu 20: Giá nhập khẩu thịt trâu bò tại một số thị trường năm 2010 – 2012 (USD/kg)
Biểu 21: Trị giá nhập khẩu thịt lợn theo tháng, năm 2010 – 2012 (triệu USD)
Biểu 22: Giá nhập khẩu thịt lợn từ Mỹ theo tháng, năm 2010 – 2012 (USD/kg)
Biểu 23: Kim ngạch xuất khẩu thịt các tháng, năm 2010 – 2012 (triệu USD)
Biểu 24: Tỷ trọng trị giá nhập khẩu thịt lợn qua các tháng, năm 2010 – 2012 (%)
Biểu 25: Cơ cấu xuất khẩu thịt lợn theo thị trường 8 tháng đầu năm 2010 – 2012 (%)
Biểu 26: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu thịt lợn sang thị trường Hồng Kông 2010 – 2012 (triệu USD)
Biểu 27: Giá khô dầu đậu tương và bột cá trong nước (đồng/kg)
Biểu 28: Diễn biến giá cám thành phẩm trong nước 2010 – 2012 (đồng/kg)
Biểu 29: Nhập khẩu TACN và nguyên phụ liệu theo tháng, 2010 - 2012 (triệu USD)
Biểu 30: Cơ cấu trị giá nhập khẩu TACN và nguyên phụ liệu theo nhóm mặt hàng 8 tháng đầu năm 2011 – 2012 (%)
Biểu 31: Tham khảo giá thịt quốc tế theo tháng, năm 2010 – 2012 (cent/pao)

 

Danh mục các phụ bảng trong báo cáo
Phụ bảng 1: Kim ngạch nhập khẩu thịt của Việt Nam theo tháng, 2010 – 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 2: Nhập khẩu thịt theo chủng loại mặt hàng 8 tháng đầu năm 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 3: Nhập khẩu thịt theo thị trường 8 tháng đầu năm 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 4: Nhập khẩu thịt gia cầm các tháng năm 2010 – 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 5: Thị trường cung cấp thịt gia cầm 8 tháng đầu năm, 2010 – 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 6: Giá nhập khẩu thịt gà tại một số thị trường 2011 – 2012 (USD/kg)
Phụ bảng 7: Nhập khẩu thịt trâu bò các tháng năm 2010 – 2012 (Triệu USD)
Phụ bảng 8: Thị trường nhập khẩu thịt trâu bò 8 tháng đầu năm 2010 – 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 9: Nhập khẩu thịt lợn các tháng 2011 – 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 10: Thị trường nhập khẩu thịt lợn 8 tháng đầu năm 2010 – 2012 (triệu USD) 
Phụ bảng 11: Giá thịt trâu, bò, lợn nhập khẩu từ Mỹ (USD/kg)
Phụ bảng 12: Kim ngạch xuất khẩu thịt của Việt Nam theo tháng, 2010 – 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 13: Chủng loại thịt xuất khẩu 8 tháng đầu năm (USD)
Phụ bảng 14: Xuất khẩu thịt theo thị trường 8 tháng đầu năm 2012 (USD)
Phụ bảng 15: Giá lợn hơi xuất chuồng tại Tiền Giang
Phụ bảng 16: Giá thịt lợn hơi trên 80 kg/con, năm 2011 - 2012 (đồng/kg)
Phụ bảng 17: Giá thịt bò thăn trung bình các tháng, năm 2011 - 2012 (đồng/kg)
Phụ bảng 18: Giá thịt bò đùi các tháng, năm 2010 – 2012 (đồng/kg)
Phụ bảng 19: Giá gà và thịt gà trung bình các tháng, năm 2011 - 2012 (đồng/kg) Phụ bảng 20: Giá bán buôn thịt gà nhập khẩu tại TP.Hồ Chí Minh
Phụ bảng 21: Giá một số sản phẩm thịt tại Mỹ (cent/pao)

 


 

 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo Thị trường Thịt 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng Thịt và thực phẩm Việt Nam quý I năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013(TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2013
Báo cáo ngành hàng Thịt và Thực phẩm quý 1 năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 11/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012 (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 10/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 9/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 8/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 6/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012
Vietnam's meat annual report in 2009 and outlook for 2010
Báo cáo thường niên ngành Thịt & Thực phẩm Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Thịt và thực phẩm quý 3 năm 2009 (TA) - Vietnam's Food and Meat sector in quarter 3/2009
Báo cáo tiêu dùng lương thực thực phẩm của hộ gia đình việt nam 2004-2006(TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TA)
Báo cáo Điều tra tiêu dùng: Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TV)
Báo cáo điều tra tiêu dùng Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TV)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TV)