Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG THỊT NĂM 2012 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2013

 

 

Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO), xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.


Thưa quý độc giả, AGROINFO xin giới thiệu đến Qúy độc giả “
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013”.


Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật về các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thịt trong nước, thế giới năm 2012 và triển vọng thị trường Việt Nam năm 2013. 


• Tình hình sản xuất tiêu thụ thịt của Việt Nam và thế giới
• Thương mại thịt Việt Nam và thế giới
• Giá thịt và các yếu tố ảnh hưởng đến giá thịt trong năm 2012
• Triển vọng thị trường thịt năm 2013


Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.

 

Trân trọng,


Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 28/01/2013
Bản tiếng Anh:
- Số trang: 55 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng

Anh Nguyễn Mỹ Ý - Email: info@agro.gov.vn


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
ĐT: (84 4) 39725153/04.3.9725153
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang_agro@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến


 

 


ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.39725153
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

LỜI NÓI ĐẦU
Danh mục các biểu đồ trong báo cáo
Danh mục các phụ bảng trong báo cáo
Danh mục các chữ viết tắt
 

PHẦN I: THỊ TRƯỜNG THỊT THẾ GIỚI NĂM 2012
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ THỊT TOÀN CẦU
1. Thịt lợn
2. Thịt bò
3. Thịt gà
II. TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI THỊT TOÀN CẦU
1. Thịt lợn
2. Thịt bò
3. Thịt gà
 

PHẦN II: THỊ TRƯỜNG THỊT VIỆT NAM NĂM 2012
I. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ THỰC PHẨM TRONG NƯỚC
1. Tình hình sản xuất chăn nuôi trong nước
1.1 Tình hình chung
1.2 Chăn nuôi gia súc, gia cầm
2. Thương mại mặt hàng thịt
2.1. Nhập khẩu
2.2. Xuất khẩu
3. Diễn biến giá cả một số loại thịt và thực phẩm
3.1. Thịt lợn
3.2 Thịt gà
3.3. Thịt bò
II. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG THỊT TRONG NƯỚC
1. Thị trường thức ăn chăn nuôi
1.1 Diễn biến thị trường, giá cả thức ăn chăn nuôi
1.2. Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi
2. Tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm
 

PHẦN III: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỊT NĂM 2013
I. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
1. Thịt lợn
2. Thịt gà
3. Thịt bò
II. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Danh mục các biểu đồ trong báo cáo
Biểu 1: Sản xuất và tiêu thụ thịt lợn trên thế giới năm 2008 - 2012 (triệu tấn)
Biểu 2: Thị phần của các quốc gia sản xuất thịt lợn chính năm 2012
Biểu 3: Sản xuất và tiêu dùng thịt bò trên thế giới năm 2008 – 2012 (triệu tấn)
Biểu 4: Thị phần của các quốc gia sản xuất thịt bò chính năm 2012
Biểu 5: Sản xuất và tiêu dùng thịt gà trên thế giới năm 2008 – 2012 (triệu tấn)
Biểu 6: Thị phần của các quốc gia sản xuất thịt gà chính năm 2012
Biểu 7: Thị phần của các quốc gia xuất khẩu thịt lợn chính năm 2012
Biểu 8: Thị phần của các quốc gia nhập khẩu thịt lợn chính năm 2012
Biểu 9: Thị phần của các quốc gia xuất khẩu thịt bò chính năm 2012
Biểu 10: Thị phần của các quốc gia nhập khẩu thịt bò chính năm 2012
Biểu 11: Thị phần của các quốc gia xuất khẩu thịt gà chính trên thế giới năm 2012
Biểu 12: Thị phần của các quốc gia nhập khẩu thịt gà chính trên thế giới năm 2012
Biểu 13: Giá trị và tăng trưởng giá trị ngành chăn nuôi (theo giá so sánh 1994) từ năm 2001 – 2012
Biểu 14: Tỷ trọng giá trị ngành chăn nuôi trong sản xuất ngành nông nghiệp 2008-2012 (%)
Biểu 15: Sản lượng một số loại thịt từ năm 2001 – 2012 (nghìn tấn)
Biểu 16: Cơ cấu sản lượng các loại thịt năm 2012 (%)
Biểu 17: Trị giá nhập khẩu thịt từ năm 2001 – 2012 (triệu USD)
Biểu 18: Kim ngạch nhập khẩu thịt của Việt Nam theo tháng, năm 2010 – 2012 (triệu USD)
Biểu 19: Cơ cấu trị giá nhập khẩu thịt theo chủng loại thịt năm 2011 – 2012 (%)
Biểu 20: Các thị trường xuất khẩu thịt vào Việt Nam năm 2011 – 2012 (triệu USD)
Biểu 21: Cơ cấu trị giá nhập khẩu thịt theo thị trường năm 2012
Biểu 22: Trị giá nhập khẩu nhóm hàng thịt gia cầm các tháng, năm 2010 – 2012 (triệu USD)
Biểu 23: Cơ cấu trị giá nhập khẩu thịt gia cầm theo thị trường năm 2012 (%)
Biểu 24: Giá nhập khẩu thịt gà từ một số thị trường năm 2010 – 2012 (USD/kg)
Biểu 25: Nhập khẩu thịt trâu, bò theo tháng, năm 2010 – 2012 (triệu USD)
Biểu 26: Giá nhập khẩu thịt trâu bò tại một số thị trường năm 2010 – 2012 (USD/kg)
Biểu 27: Trị giá nhập khẩu thịt lợn theo tháng, năm 2010 – 2012 (triệu USD)
Biểu 28: Trị giá xuất khẩu thịt từ năm 2001 – 2012 (triệu USD)
Biểu 29: Kim ngạch xuất khẩu thịt các tháng, năm 2010 – 2012 (triệu USD)
Biểu 30: Tỷ trọng trị giá nhập khẩu thịt lợn qua các tháng, năm 2010 – 2012 (%)
Biểu 31: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu thịt lợn sang thị trường Hồng Kông 2010 – 2012 (triệu USD)
Biểu 32: Diễn biến giá thịt lợn hơi trên 80 kg tại một số tỉnh năm 2011 – 2012 (đồng/kg)
Biểu 33: Diễn biến giá thịt lợn mông sấn tại một số tỉnh năm 2011 – 2012 (đồng/kg)
Biểu 34: Tương quan thay đổi giá thịt lợn và thức ăn chăn nuôi năm 2012 (lấy mốc tháng 1/2012, đơn vị %)
Biểu 35: Diễn biến giá thịt gà nội địa và nhập khẩu năm 2012 (đồng/kg)
Biểu 36: Tương quan thay đổi giá gà trong nước với giá thức ăn chăn nuôi năm 2012 (lấy mốc tháng 1/2012, đơn vị %)
Biểu 37: Diễn biến giá thịt bò tại một số tỉnh năm 2011 – 2012 (đồng/kg)
Biểu 38: Giá khô dầu đậu tương và bột cá trong nước 2011 - 2012 (đồng/kg)
Biểu 39: Diễn biến giá cám thành phẩm 2011 - 2012 (đồng/kg)
Biểu 40: Nhập khẩu TACN và nguyên phụ liệu theo tháng, 2010 - 2012 (triệu USD)
Biểu 41: Cơ cấu trị giá nhập khẩu nguyên phụ liệu sản xuất TACN theo nhóm mặt hàng năm 2012 (%)


 

Danh mục các phụ bảng trong báo cáo
Phụ bảng 1:Sản xuất và tiêu thụ thịt thế giới một số năm gần đây (triệu tấn)
Phụ bảng 2: Sản xuất và tiêu thụ thịt lợn của 10 quốc gia hàng đầu năm 2012 (triệu tấn)
Phụ bảng 3: Sản xuất và tiêu thụ thịt gà của 10 quốc gia hàng đầu năm 2012 (triệu tấn) 
Phụ bảng 4: Sản xuất và tiêu thụ thịt bò của 10 quốc gia hàng đầu năm 2012 (triệu tấn)
Phụ bảng 5: Giá trị ngành chăn nuôi từ năm 2001 – 2012 (nghìn tỷ đồng)
Phụ bảng 6: Sản lượng thịt hơi xuất chuồng từ năm 2001 – 2012 (nghìn tấn)
Phụ bảng 7: Kim ngạch xuất nhập khẩu thịt của Việt Nam từ năm 2001 – 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 8: Kim ngạch nhập khẩu thịt của Việt Nam theo tháng, 2010 – 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 9: Kim ngạch nhập khẩu thịt theo chủng loại mặt hàng năm 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 10: Nhập khẩu thịt theo thị trường năm 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 11: Nhập khẩu thịt gia cầm các tháng năm 2010 – 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 12: Thị trường cung cấp thịt gia cầm 11 tháng đầu năm, 2010 – 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 13: Giá nhập khẩu thịt gà tại một số thị trường 2011 – 2012 (USD/kg)
Phụ bảng 14: Nhập khẩu thịt trâu bò các tháng năm 2010 – 2012 (Triệu USD)
Phụ bảng 15: Thị trường nhập khẩu thịt trâu bò năm  2012 (triệu USD)
Phụ bảng 16: Nhập khẩu thịt lợn các tháng 2011 – 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 17: Thị trường nhập khẩu thịt lợn năm 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 18: Giá thịt trâu, bò nhập khẩu từ Mỹ (USD/kg)
Phụ bảng 19: Kim ngạch xuất khẩu thịt của Việt Nam theo tháng, 2010 – 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 20: Chủng loại thịt xuất khẩu năm 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 21: Xuất khẩu thịt theo thị trường năm 2012 (triệu USD)
Phụ bảng 22: Kim ngạch xuất khẩu thịt lợn sang thị trường HongKong theo tháng (triệu USD)
Phụ bảng 23: Giá thịt lợn hơi trên 80 kg/con, năm 2011 - 2012 (đồng/kg)
Phụ bảng 24: Giá thịt bò đùi các tháng, năm 2010 – 2012 (đồng/kg)
Phụ bảng 25: Giá gà và thịt gà trung bình các tháng, năm 2011 - 2012 (đồng/kg) 


 

 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo Thị trường Thịt 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng Thịt và thực phẩm Việt Nam quý I năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013(TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2013
Báo cáo ngành hàng Thịt và Thực phẩm quý 1 năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 11/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012 (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 10/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 9/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 8/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 6/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012
Vietnam's meat annual report in 2009 and outlook for 2010
Báo cáo thường niên ngành Thịt & Thực phẩm Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Thịt và thực phẩm quý 3 năm 2009 (TA) - Vietnam's Food and Meat sector in quarter 3/2009
Báo cáo tiêu dùng lương thực thực phẩm của hộ gia đình việt nam 2004-2006(TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TA)
Báo cáo Điều tra tiêu dùng: Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TV)
Báo cáo điều tra tiêu dùng Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TV)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TV)