Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013

 

BÁO CÁO NGÀNH HÀNG THỊT VÀ THỰC PHẨM QUÝ III NĂM 2013

Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thịt và thực phẩm Việt Nam, qua đó đưa ra một số nhận định và dự báo về triển vọng trong ngắn hạn và trung hạn. 

Báo cáo bao gồm những nội dung chính như sau:

(1) Diễn biến tình hình ngành chăn nuôi trong nước 9 tháng đầu năm 2013: Số lượng đàn gia súc, gia cầm, sản lượng thịt hơi, tương quan cung - cầu, giá cả các mặt hàng thịt chính trên thị trường (lợn, bò, gà).

(2) Diễn biến tình hình xuất, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt 8 tháng đầu năm 2013. Phân tích xu hướng biến động kim ngạch, chủng loại và thị trường xuất, nhập khẩu.

(3) Diễn biến thị trường trong nước và nhập khẩu thức ăn chăn nuôi - yếu tố đầu vào quan trọng của hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm – 9 tháng đầu năm 2013.

(4) Xu hướng, triển vọng thị trường thịt thực phẩm trong các tháng cuối năm 2013.

Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

 

Ban phân tích và dự báo
Trung tâm Thông tin PT NNNT

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 21/10/2013 
Bản tiếng Anh: 
- Số trang: 55 trang

- Giá bán: Gọi số: 012.88.256.256


Liên hệ với chúng tôi Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng

Anh Nguyễn Mỹ Ý - Email: info@agro.gov.vn


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
 ĐT: (84 4) 62938632/012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang_agro@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến


 

 


ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.39725153
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

Mục lục:

 

I. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ THỰC PHẨM TRONG NƯỚC

1. Tình hình sản xuất chăn nuôi trong nước

2. Thị trường và giá cả một số mặt hàng thịt và sản phẩm từ thịt

3. Thương mại mặt hàng thịt

 

II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ DỰ BÁO

1. Một số diễn biến thị trường thịt quốc tế thời gian qua

2. Thị trường thức ăn chăn nuôi

3. Tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm

4. Chính sách hỗ trợ

5. Nhận định, dự báo

 

Danh mục các biểu đồ trong báo cáo

Biểu 1: Giá heo giống tại Tiền Giang, năm 2011 - 2013 (đồng/kg)

Biểu 2: Diễn biến giá thịt lợn hơi trên 80 kg tại một số tỉnh thành, năm 2011 - 2013 (đồng/kg)

Biểu 3: Diễn biến giá thịt lợn mông sấn tại một số tỉnh thành, năm 2011 - 2013 (đồng/kg)

Biểu 4: Diễn biến giá thịt bò tại một số tỉnh thành, năm 2011 - 2013 (đồng/kg)

Biểu 5: Diễn biến giá thịt gà năm 2012 - 2013 (đồng/kg)

Biểu 6: Diễn biến thịt gà nhập khẩu (đùi và cánh) tại TP.Hồ Chí Minh, năm 2012 – 2013 (đồng/kg)

Biểu 7: Kim ngạch nhập khẩu thịt của Việt Nam theo tháng, năm 2011 – 2013 (triệu USD)

Biểu 8: Trị giá nhập khẩu thịt theo mặt hàng 8 tháng đầu năm 2013 (triệu USD)

Biểu 9: Tỷ trọng nhập khẩu thịt theo nhóm mặt hàng 8 tháng đầu năm 2013 (%)

Biểu 10: Các thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất tới Việt Nam 8 tháng đầu năm 2013 (triệu USD)

Biểu 11: Tỷ trọng trị giá nhập khẩu thịt của Việt Nam từ các thị trường 8 tháng đầu năm 2013 (%)

Biểu 12: Trị giá nhập khẩu thịt gia cầm theo tháng, năm 2011 - 2013 (triệu USD)

Biểu 13: Tỷ trọng trị giá nhập khẩu thịt gia cầm của Việt Nam từ các thị trường 8 tháng đầu năm 2013 (%)

Biểu 14: Diễn biến giá thịt gà nhập khẩu từ một số thị trường, năm 2011 – năm 2013 (USD/kg)

Biểu 15: Trị giá nhập khẩu thịt trâu, bò theo tháng, năm 2011 - 2013 (triệu USD)

Biểu 16: Tỷ trọng trị giá nhập khẩu thịt trâu, bò của Việt Nam từ các thị trường 8 tháng đầu năm 2013 (%)

Biểu 17: Diễn biến giá thịt bò nhập khẩu từ Mỹ, năm 2011 - 2013 (USD/kg)

Biểu 18: Trị giá nhập khẩu thịt lợn theo tháng, năm 2011 - 2013 (triệu USD)

Biểu 19: Kim ngạch xuất khẩu thịt các tháng, năm 2011 – 2013 (triệu USD)

Biểu 20: Tỷ trọng trị giá xuất khẩu thịt của Việt Nam tới các thị trường 8 tháng đầu năm 2013 (%)

Biểu 21: Diễn biến xuất khẩu thịt lợn sang Hồng Kông 2012 – 2013 (triệu USD)

Biểu 22: Diễn biến giá đậu tương, ngũ cốc thế giới 9 tháng đầu năm 2013 (USD/tấn)

Biểu 23: Diễn biến giá một số nguyên liệu TACN thế giới 2012 - 2013 (USD/tấn)

Biểu 24: Diễn biến giá một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước 2012 - 2013 (đồng/kg)

Biểu 25: Nhập khẩu TACN và nguyên phụ liệu theo tháng, 2011 - 2013 (triệu USD)

Biểu 26: Thị trường cung cấp TACN cho Việt Nam 8 tháng đầu năm 2013 (triệu USD)

Danh mục các phụ bảng trong báo cáo

Phụ bảng 1: Kim ngạch nhập khẩu thịt của Việt Nam theo tháng, 2011 – 2013 (triệu USD)

Phụ bảng 2: Nhập khẩu thịt theo chủng loại mặt hàng 8 tháng đầu năm 2013 (triệu USD)

Phụ bảng 3: Nhập khẩu thịt theo thị trường 8 tháng đầu năm 2013 (triệu USD)

Phụ bảng 4: Nhập khẩu thịt gia cầm các tháng năm 2011 – 2013 (triệu USD)

Phụ bảng 5: Thị trường cung cấp thịt gia cầm 8 tháng đầu năm 2013 (triệu USD)

Phụ bảng 6: Nhập khẩu thịt trâu bò các tháng năm 2011 – 2013 (triệu USD)

Phụ bảng 7: Thị trường nhập khẩu thịt trâu bò 8 tháng đầu năm 2013 (triệu USD)

Phụ bảng 8: Nhập khẩu thịt lợn các tháng 2011 – 2013 (triệu USD)

Phụ bảng 9: Đơn giá xuất khẩu thịt gà đông lạnh (Mã HS 020714) từ một số nước 2012 – 2013 (USD/kg)

Phụ bảng 10: Đơn giá thịt bò xuất khẩu của Mỹ 2012 – 2013 (USD/kg)

Phụ bảng 11: Kim ngạch xuất khẩu thịt của Việt Nam theo tháng, 2011 – 2013 (triệu USD)

Phụ bảng 12: Chủng loại thịt xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2013 (USD)

Phụ bảng 13: Xuất khẩu thịt theo thị trường 8 tháng đầu năm 2013 ( triệu USD)

Phụ bảng 14: Trị giá nhập khẩu thức ăn chăn nuôi theo tháng, năm 2011 – 2013 (triệu USD)

Phụ bảng 15: Thị trường nhập khẩu thức ăn chăn nuôi 8 tháng đầu năm 2013 (triệu USD)

Phụ bảng 16: Giá heo giống tại miền Nam 2011 – 2013 (đồng/kg)

Phụ bảng 17: Giá thịt lợn hơi trên 80 kg/con 2011 - 2013 (đồng/kg)

Phụ bảng 18: Giá thịt lợn mông sấn, năm 2011 - 2013 (đồng/kg)

Phụ bảng 19: Giá thịt bò năm 2011 - 2013 (đồng/kg)

Phụ bảng 20: Giá thịt gà cả nước năm 2011 - 2013 (đồng/kg)

Phụ bảng 21: Giá bán buôn thịt gà nhập khẩu tại TP.Hồ Chí Minh 2011 – 2013 (đồng/kg)

Phụ bảng 22: Diễn biến giá một số nguyên liệu TACN 2011 – 2013 (đồng/kg)

 


 

 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo Thị trường Thịt 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng Thịt và thực phẩm Việt Nam quý I năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013(TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2013
Báo cáo ngành hàng Thịt và Thực phẩm quý 1 năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 11/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012 (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 10/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 9/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 8/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 6/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012
Vietnam's meat annual report in 2009 and outlook for 2010
Báo cáo thường niên ngành Thịt & Thực phẩm Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Thịt và thực phẩm quý 3 năm 2009 (TA) - Vietnam's Food and Meat sector in quarter 3/2009
Báo cáo tiêu dùng lương thực thực phẩm của hộ gia đình việt nam 2004-2006(TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TA)
Báo cáo Điều tra tiêu dùng: Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TV)
Báo cáo điều tra tiêu dùng Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TV)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TV)