Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG THỊT NĂM 2014 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2015

Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.


Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất tình hình thị trường thịt trong nước, thế giới năm 2014.


Báo cáo đề cập tới các vấn đề chính sau:
• Thị trường thịt thế giới: Tình hình sản xuất, tiêu thụ, thương mại một số mặt hàng thịt chính trên thế giới (như thịt lợn, thịt bò, thịt gà) năm 2014 và triển vọng năm 2015.
• Thị trường thịt Việt Nam: Tổng quan ngành chăn nuôi Việt Nam; Diễn biến cung cầu, thương mại, giá cả một số loại thịt thiết yếu tại Việt Nam (lợn, gà, bò); Dự báo triển vọng thịt trường thịt Việt Nam năm 2015.


Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.


Trân trọng,
Ban phân tích và dự báo, Trung tâm Thông tin PT NNNT


Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 30/01/2015 
Bản tiếng Anh: 
- Số trang: 57 trang

- Giá bán: 
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi
 Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng

Anh Nguyễn Mỹ Ý - Email: info@agro.gov.vn


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

An Thu Hằng - Email: banhang_agro@yahoo.com


Địa chỉ: Tầng 4, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
 ĐT: (84 4) 62938632/01288.256.256
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang_agro@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến


 

 


ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.39725153
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

 PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI THẾ GIỚI NĂM 2014 VÀ TRIỂN VỌNG 2015 
I. Thị trường thịt lợn thế giới 2014
1. Sản xuất và tiêu thụ
2. Xuất khẩu và nhập khẩu
3. Triển vọng năm 2015
II. Thị trường thịt bò thế giới 2014
1. Sản xuất và tiêu thụ
2. Xuất khẩu và nhập khẩu
3. Triển vọng năm 2015
III. Thị trường thịt gà thế giới 2014
1. Sản xuất và tiêu thụ
2. Xuất khẩu và nhập khẩu
3. Triển vọng năm 2015
 

PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG THỊT VIỆT NAM  2014 VÀ TRIỂN VỌNG 2015
I. Tổng quan ngành chăn nuôi Việt Nam
1. Tốc độ tăng trưởng ngành chăn nuôi tại Việt Nam
2. Hiện trạng ngành chăn nuôi lợn
2.1. Số lượng đàn lợn năm 2014
2.2. Phân bổ vùng chăn nuôi lợn
2.3. Các loại hình chăn nuôi lợn
2.4. Quy mô chăn nuôi lợn
3. Hiện trạng ngành chăn nuôi gia cầm
3.1. Số lượng đàn gia cầm 2014
3.2. Phân bổ vùng chăn nuôi gà
3.3. Các loại hình chăn nuôi gà
3.4. Quy mô chăn nuôi gà
4. Hiện trạng ngành chăn nuôi trâu bò
4.1 Số lượng đàn trâu, bò cả nước
4.2 Phân bổ vùng chăn nuôi bò thịt
4.3. Quy mô chăn nuôi bò thịt
5. Rà soát chính sách liên quan tới ngành chăn nuôi tại Việt Nam
5.1. Chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi
5.2. Chính sách đất đai và quy hoạch
5.3. Chính sách đầu tư và ưu đãi đầu tư
5.4. Chính sách tín dụng
5.5. Chính sách hỗ trợ giết mổ tập trung
5.6. Chính sách phát triển thị trường
II. Thị trường thịt Việt Nam 2014
1. Cung – cầu thịt tại Việt Nam năm 2014
1.1. Sản lượng thịt hơi tại Việt Nam
1.2. Nhu cầu tiêu thụ thịt tại Việt Nam
2. Hiện trạng giết mổ gia súc – gia cầm và các nhà phân phối lớn
2.1. Hiện trạng giết mổ
2.2. Các nhà phân phối ưu thế
3. Diễn biến giá thịt năm 2014
4. Tình hình nhập khẩu thịt năm 2014
III. Triển vọng thị trường thịt Việt Nam 2015
1. Những yếu tố/xu thế ảnh hưởng tới thị trường thịt trong nước năm 2015
2. Triển vọng thị trường thịt Việt Nam năm 2014
2.2. Xu hướng giá cả
 

Danh mục các biểu đồ trong báo cáo
Biểu 1: Sản xuất và tiêu thụ thịt lợn toàn cầu 2009 – 2013
Biểu 2: Các quốc gia/khu vực sản xuất thịt lợn lớn trên thế giới
Biểu 3: Các quốc gia/khu vực tiêu thụ thịt lợn lớn trên thế giới
Biểu 4: Các quốc gia/khu vực xuất khẩu thịt lợn lớn trên thế giới
Biểu 5: Các quốc gia/khu vực nhập khẩu thịt lợn lớn trên thế giới
Biểu 6: Sản xuất và tiêu thụ thịt bò toàn cầu 2009 - 2013
Biểu 7: Các quốc gia/khu vực sản xuất thịt bò lớn trên thế giới
Biểu 8: Các quốc gia/khu vực tiêu thụ thịt bò lớn trên thế giới
Biểu 9: Các quốc gia/khu vực xuất khẩu thịt bò lớn trên thế giới
Biểu 10: Các quốc gia/khu vực nhập khẩu thịt bò lớn trên thế giới
Biểu 11: Sản xuất và tiêu thụ thịt gà toàn cầu 2009 - 2013
Biểu 12: Các quốc gia/khu vực sản xuất thịt gà lớn trên thế giới
Biểu 13: Các quốc gia/khu vực tiêu thụ thịt gà lớn trên thế giới
Biểu 14: Các quốc gia/khu vực xuất khẩu thịt gà lớn trên thế giới
Biểu 15: Các quốc gia/khu vực nhập khẩu thịt gà lớn trên thế giới
Biểu 16: Giá trị và tăng trưởng sản xuất chăn nuôi từ năm 2007 – 2013 tính theo giá so sánh 2010
Biểu 17: Tỷ trọng số lượng lợn cả nước phân theo vùng
Biểu 18: Cơ cấu hộ nuôi lợn theo quy mô và vùng sinh thái năm 2011
Biểu 19: Tỷ trọng số lượng gia cầm cả nước phân theo vùng
Biểu 20: Cơ cấu hộ nuôi gà theo quy mô và vùng sinh thái năm 2011
Biểu 21: Tỷ trọng số lượng bò cả nước phân theo vùng sinh thái
Biểu 22: Sản lượng thịt hơi năm từ năm 2007 - 2014 (nghìn tấn)
Biểu 23: Tiêu thụ thịt bình quân đầu người/năm tại Việt Nam
Biểu 24: Kênh phân phối thịt tại Việt NamBiểu 25: Diễn biến giá thịt lợn hơi trên 80 kg tại một số tỉnh thành, năm 2013 - 2014 (đồng/kg)
Biểu 26: Diễn biến giá thịt lợn mông sấn tại một số tỉnh thành, năm 2013 - 2014(đồng/kg)
Biểu 27: Diễn biến giá thịt bò tại một số tỉnh thành, năm 2013 - 2014 (đồng/kg)
Biểu 28: Diễn biến giá thịt gà năm 2013 - 2014 (đồng/kg)
Biểu 29: Diễn biến giá gà nuôi trại tại Đông Nam Bộ năm 2013 – 2014 (đồng/kg)
 

 

Danh mục các phụ bảng trong báo cáo
Phụ bảng 1:Sản xuất và tiêu thụ thịt thế giới các năm gần đây (triệu tấn)
Phụ bảng 2: Sản xuất và tiêu thụ thịt lợn của 10 quốc gia hàng đầu năm 2013 - 2014 (tấn) 
Phụ bảng 3: Sản xuất và tiêu thụ thịt bò của 10 quốc gia hàng đầu năm 2013 - 2014 (nghìn tấn)
Phụ bảng 4: Sản xuất và tiêu thụ thịt gà của 10 quốc gia hàng đầu năm 2013 – 2014 (nghìn tấn)
Phụ bảng 5: Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi Việt Nam 2005 – 2014
Phụ bảng 6: Số trang trại chăn nuôi tại Việt Nam phân theo vùng sinh thái  năm 2014
Phụ bảng 7: Số lượng gia súc gia cầm thời điểm 1/10 hàng năm (triệu con)
Phụ bảng 8: Sản lượng thịt hơi năm 2007 – 2014 (nghìn tấn)
Phụ bảng 9: Mức tiêu thụ thịt tại Việt Nam hàng năm 2000 - 2014 (kg/người/năm) 
Phụ bảng 10: Kim ngạch xuất nhập khẩu thịt của Việt Nam từ năm 2001 – 2013 (triệu USD)
Phụ bảng 11: Nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 11 tháng đầu năm 2014
Phụ bảng 12: Giá thịt lợn hơi trên 80 kg/con tại một số tỉnh thành năm 2012 - 2014 (đồng/kg)
Phụ bảng 13: Giá thịt lợn mông sấn tại một số tỉnh thành năm 2013 – 2014 (đồng/kg)
Phụ bảng 14: Giá thịt bò đùi tại một số tỉnh năm 2012 – 2014 (đồng/kg)
Phụ bảng 15: Giá gà xuất trại tại khu vực Đông Nam Bộ năm 2012 – 2014 (đồng/kg)
Phụ bảng 16: Giá gà và thịt gà tại Hà Nội năm 2012 - 2014 (đồng/kg)


 

 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo Thị trường Thịt 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng Thịt và thực phẩm Việt Nam quý I năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013(TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2013
Báo cáo ngành hàng Thịt và Thực phẩm quý 1 năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 11/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012 (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 10/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 9/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 8/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 6/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012
Vietnam's meat annual report in 2009 and outlook for 2010
Báo cáo thường niên ngành Thịt & Thực phẩm Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Thịt và thực phẩm quý 3 năm 2009 (TA) - Vietnam's Food and Meat sector in quarter 3/2009
Báo cáo tiêu dùng lương thực thực phẩm của hộ gia đình việt nam 2004-2006(TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TA)
Báo cáo Điều tra tiêu dùng: Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TV)
Báo cáo điều tra tiêu dùng Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TV)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TV)