Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành Thịt & Thực phẩm Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)

     

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG THỊT & THỰC PHẨM VIỆT NAM 2009 VÀ TRIỂN VỌNG 2010

 

Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO), Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.


Thưa quý độc giả, AGROINFO xin giới thiệu đến Quý độc giả
"Báo cáo thường niên ngành Thịt & Thực phẩm Việt Nam năm 2009 và triển vọng năm 2010".


Báo cáo đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật về các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường trong nước, thế giới năm 2009 và triển vọng thị trường Việt Nam năm 2010:
- Tình hình sản xuất, tiêu thụ thịt của Việt Nam và thế giới
- Thương mại thịt Việt Nam và thế giới
- Giá thịt và các yếu tố ảnh hưởng đến giá thịt trong năm 2009
- Triển vọng thị trường thịt năm 2010.


Báo cáo thường niên ngành Thịt & Thực phẩm Việt Nam 2009 và Triển vọng 2010 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS), Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 01/4/2010
Bản tiếng Anh:
- Số trang: 62 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
Bản tiếng Anh: 2,000,000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi

 

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng

Đỗ Văn Hảo - Email:
hao_agro@yahoo.com

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

 

ĐT: (84 4) 39725153/01288.256.256
Fax: (84 4) 39726949

 

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyến
 
 ho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.39725153
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo

1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

 

 

 

 

 


Mục lục: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG THỊT & THỰC PHẨM VIỆT NAM 2009 VÀ TRIỂN VỌNG 2010
 

 

LỜI TỰA

PHẦN I: CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM

1. Thế giới

2. Trong nước

PHẦN II: THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

I. Tình hình sản xuất và tiêu dùng thịt trên thế giới

1. Thịt lợn

2. Thịt bò

3. Thịt gà

II. Tình hình xuất khẩu và nhập khẩu thịt của các nước trên thế giới

1. Thịt lợn

2. Thịt bò

3. Thịt gà

PHẦN III: THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

I. Nguồn cung thịt và thực phẩm

1. Tăng trưởng của ngành chăn nuôi

2. Thương mại quốc tế

2.1 Nhập khẩu thịt tươi sống

2.1.1 Cơ cấu nhập khẩu thịt năm 2009

2.1.2 Nhập khẩu thịt theo tháng

2.1.3 Top 5 quốc gia xuất khẩu thịt lớn vào Việt Nam

2.2 Xuất khẩu thịt tươi sống

2.2.1 Cơ cấu xuất khẩu thịt năm 2009

2.2.2 Top 5 quốc gia nhập khẩu thịt lớn của Việt Nam năm 2009

2.3 Xuất nhập khẩu thịt chế biến

2.3.1 Xuất khẩu thịt chế biến

2.3.2 Nhập khẩu thịt chế biến

II. Các yếu tố tác động đến nguồn cung và giá cả

1. Thức ăn chăn nuôi

1.1 Giá thế giới

1.1.1 Giá khô đậu tương

1.1.2 Giá ngô

1.2. Giá trong nước

2. Con giống

3. Dịch bệnh

4. Chính sách thuế

III. Diễn biến giá cả năm 2009

1. Thịt lợn

2. Thịt bò

3. Thịt gà

PHẦN IV: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ THỰC PHẨM

I. Thị trường thế giới

1. Thịt lợn

2. Thịt bò

3. Thịt gà

II. Thị trường trong nước

PHẦN V: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CHĂN NUÔI NĂM 2010 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

I. Dự báo bối cảnh chăn nuôi năm 2010

II. Kế hoạch phát triển năm 2010

1. Mục tiêu phát triển chăn nuôi năm 2010

1.1 Một số chỉ tiêu định hướng

1.2 Các chỉ tiêu cụ thể

2. Những nhóm giải pháp chính

PHỤ LỤC

 

DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG

Bảng 1. Quy mô chăn nuôi và sản lượng xuất chuồng năm 2008-2009

Bảng 2. Kim ngạch xuất khẩu thịt của Việt Nam, năm 2008-2009 (triệu USD)

Bảng 3. Kim ngạch và cơ cấu xuất khẩu thịt chế biến 2008-2009 (nghìn USD)

Bảng 4. Kim ngạch và cơ cấu nhập khẩu thịt chế biến của Việt Nam,2008 - 2009

Bảng 5. Thiệt hại do dịch bệnh năm 2008 - 2009

DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ

Hình 1: Sản xuất và tiêu dùng thịt lợn trên thế giới (1.000 tấn)

Hình 2: Thị phần của các quốc gia sản xuất thịt lợn chính năm 2009

Hình 3: Sản xuất và tiêu dùng thịt bò trên thế giới (1.000 tấn)

Hình 4: Thị phần của các quốc gia sản xuất thịt bò chính năm 2009

Hình 5: Sản xuất và tiêu dùng thịt gà trên thế giới (1.000 tấn)

Hình 6: Thị phần của các quốc gia sản xuất thịt gà chính năm 2009

Hình 7: Thị phần của các quốc gia xuất khẩu thịt lợn chính năm 2009

Hình 8: Thị phần của các quốc gia nhập khẩu thịt lợn chính năm 2009

Hình 9: Thị phần của các quốc gia xuất khẩu thịt bò chính năm 2009

Hình 10: Thị phần của các quốc gia nhập khẩu thịt bò chính năm 2009

Hình 11: Thị phần của các quốc gia xuất khẩu thịt gà chính trên thế giới năm 2009

Hình 12: Thị phần của các quốc gia nhập khẩu thịt gà chính trên thế giới năm 2009

Hình 13. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 2006-2009 (%)

Hình 14. Giá trị sản xuất chăn nuôi theo quý qua các năm (theo giá so sánh năm 1994) (tỷ đồng)

Bảng 1. Quy mô chăn nuôi và sản lượng xuất chuồng năm 2008-2009

Hình 15. Cơ cấu các loại thịt năm 2009 (%)

Hình 16. Cơ cấu nhập khẩu thịt năm 2008 (%)

Hình 17. Cơ cấu nhập khẩu thịt năm 2009 (%)

Hình 18. Giá trị nhập khẩu thịt tươi sống, đông lạnh theo tháng năm 2008-2009 (triệu USD)

Hình 19. Kim ngạch nhập khẩu thịt bò, lợn và gia cầm theo tháng năm 2009 (triệu USD)

Hình 20. Thị phần của các quốc gia xuất khẩu thịt vào Việt Nam năm 2008 (%)

Hình 21. Thị phần của các quốc gia xuất khẩu thịt vào Việt Nam năm 2009 (%)

Hình 22. Cơ cấu xuất khẩu theo chủng loại thịt của các quốc gia xuất khẩu lớn vào thị trường Việt Nam năm 2009(%)

Hình 23. Cơ cấu xuất khẩu thịt năm 2008 (%)

Hình 24. Cơ cấu xuất khẩu thịt năm 2009 (%)

Hình 25. Top các quốc gia có kim ngạch nhập khẩu thịt lớn của Việt Nam năm 2009 (triệu USD)

Hình 26. Cơ cấu thị trường xuất khẩu thịt của Việt Nam năm 2008 (%)

Hình 27. Cơ cấu thị trường xuất khẩu thịt của Việt Nam năm 2009 (%)

Bảng 3. Kim ngạch và cơ cấu xuất khẩu thịt chế biến 2008-2009 (nghìn USD)

Bảng 4. Kim ngạch và cơ cấu nhập khẩu thịt chế biến của Việt Nam,2008-2009

Hình 28. Diễn biến giá khô đậu tương Ấn Độ giao tại cảng Bedi/Kandla năm 2008 - 2009 (USD/tấn)

Hình 29. Diễn biến giá khô đậu tương Ấn Độ giao tại cảng Bedi/Kandla theo tháng năm 2009 (USD/tấn)

Hình 30. Diễn biến giá ngô trên thị trường kỳ hạn Chicago - Mỹ năm 2009 (Uscent/bushel)

Hình 31. Diễn biến giá ngô trên thị trường kỳ hạn Chicago – Mỹ theo tháng năm 2009 (Uscent/bushel)

Hình 32. Diễn biến giá cám và ngô hạt theo quý tại An Giang năm 2008-2009

Hình 33. Diễn biến giá cám và ngô hạt theo tháng tại An Giang năm 2009 (VND/kg)

Hình 34. Diễn biến giá lợn giống theo quý tại thị trường Tiền Giang năm 2009 (VND/kg)

Hình 35. Diễn biến giá lợn giống theo tháng tại thị trường tiền Giang năm 2009 (VND/kg)

Hình 36. Diễn biến giá thịt lợn tại 2 thị trường chính theo tháng năm 2009 (VND/kg)

Hình 37. Tương quan giữa tốc độ tăng giá khô đậu tương Ấn Độ - ngô Chicago - thịt lợn trên thị trường Hà Nội (T1/2009 = 100%)

Hình 38. Tương quan giữa tốc độ tăng giá khô đậu tương Ấn Độ - ngô Chicago - thịt lợn trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh (T1/2009 = 100%)

Hình 39. Diễn biến giá thịt bò đùi tại 2 thị trường chính theo tháng năm 2009 (VND/kg).

Hình 40. Diễn biến giá gà ta và gà công nghiệp làm sẵn theo tháng tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội năm 2008-2009 (VND/kg)

 

     


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo Thị trường Thịt 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng Thịt và thực phẩm Việt Nam quý I năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013(TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2013
Báo cáo ngành hàng Thịt và Thực phẩm quý 1 năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 11/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012 (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 10/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 9/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 8/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 6/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012
Vietnam's meat annual report in 2009 and outlook for 2010
Báo cáo ngành Thịt và thực phẩm quý 3 năm 2009 (TA) - Vietnam's Food and Meat sector in quarter 3/2009
Báo cáo tiêu dùng lương thực thực phẩm của hộ gia đình việt nam 2004-2006(TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TA)
Báo cáo Điều tra tiêu dùng: Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TV)
Báo cáo điều tra tiêu dùng Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TV)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TV)