Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG THỊT NĂM 2017 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2018

 

Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.


Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất tình hình thị trường thịt trong nước, thế giới năm 2017.
Báo cáo đề cập tới các vấn đề chính sau:

 

  • Tổng quan ngành chăn nuôi Việt Nam năm 2017;
  • Diễn biến cung cầu, thương mại, giá cả một số loại thịt thiết yếu tại Việt Nam (lợn, gà, bò) năm 2017 và Dự báo triển vọng thịt trường thịt Việt Nam năm 2018.


Chúng tôi kỳ vọng Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 


Trân trọng,
Ban phân tích và dự báo, Trung tâm Thông tin PT NNNT


Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 31/1/2018 
Bản tiếng Anh: 
- Số trang: 50 trang

- Giá bán: 
Bản tiếng Việt: Liên hệ 012.88256256

Liên hệ với chúng tôi
 Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng

Email: info@agro.gov.vn


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

Email: banhang_agro@yahoo.com


Địa chỉ: Tầng 4, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội ĐT: (84 4) 62938632/01288.256.256
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang_agro@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến


 

 


ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.62938632
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang_agro@gmail.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

 


Mục lục:

 

PHẦN I: TÌNH HÌNH NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM NĂM 2017  
1.1. Số lượng đàn vật nuôi chính tại Việt Nam         
1.1.1. Chăn nuôi lợn  
1.1.2. Chăn nuôi gia cầm       
1.1.3. Chăn nuôi trâu bò        
1.2. Diễn biến dịch bệnh gia súc gia cầm       
1.2.1. Bệnh Cúm gia cầm       
1.2.2. Bệnh Lở mồm long móng gia súc        
1.2.3. Bệnh lợn Tai xanh        
1.3. Đặc điểm hình thức chăn nuôi tại Việt Nam      
1.3.1. Chăn nuôi nông hộ       
1.3.2. Chăn nuôi trang trại     
1.4. Chuỗi giá trị ngành chăn nuôi     
1.5. Hệ thống chính sách ngành chăn nuôi    
1.5.1. Chính sách giống vật nuôi       
1.5.2. Chính sách thú y          
1.5.3. Chính sách thức ăn chăn nuôi  
1.5.4. Chính sách chất cấm    
1.5.5. Chính sách an toàn thực phẩm 
1.5.6. Chính sách hạ tầng thương mại           
1.5.7. Chính sách khuyến khích đầu tư          
PHẦN II: THỊ TRƯỜNG THỊT VIỆT NAM NĂM 2017   
2.1. Sản xuất và tiêu thụ thịt trong nước       
2.2. Cấu trúc thị trường, kênh phân phối, hạ tầng thương mại         
2.2.1. Cấu trúc thị trường      
2.2.2. Kênh phân phối
2.3. Diễn biến giá thịt
2.3.1. Thịt lợn
2.3.2. Thịt gà  
2.4. Tình hình xuất nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi   
2.4.1. Tình hình nhập khẩu    
2.4.2. Tình hình xuất khẩu     
2.5. Triển vọng thị trường thịt Việt Nam                  

Danh mục biểu đồ trong báo cáo

Biểu 1: Số lượng lợn tại Việt Nam từ năm 2011 – 2017 (nghìn con)
Biểu 2: Phân bố số lượng lợn theo vùng sinh thái năm 2017
Biểu 3: Số lượng gia cầm tại Việt Nam 2011 - 2017 (triệu con)       
Biểu 4: Tỷ trọng số lượng gia cầm cả nước phân theo vùng sinh thái năm 2017      
Biểu 5: Số lượng trâu, bò cả nước 2011 - 2017 (nghìn con) 
Biểu 6: Tỷ trọng số lượng bò cả nước phân theo vùng sinh thái       
Biểu 7: Sản lượng thịt lợn tại Việt Nam 2011 – 2017 (nghìn tấn)    
Biểu 8: Sản lượng thịt gia cầm tại Việt Nam 2011 – 2017 (nghìn tấn)         
Biểu 9: Sản lượng thịt trâu, bò tại Việt Nam 2011 – 2017 (nghìn tấn)         
Biểu 10: Tiêu thụ thịt bình quân/người/năm của Việt Nam, 2000-2016       
Biểu 11: Giá lợn hơi tại khu vực Đông Nam Bộ 2015 – 2017 (đồng/kg)     
Biểu 12: Giá gia cầm tại khu vực Đông Nam Bộ 2015 – 2017 (đồng/kg)     

 

Danh mục bảng trong báo cáo

Bảng 1: Tình hình dịch bệnh qua giai đoạn 2015-2017         
Bảng 2: Tình hình dịch LMLM từ năm 2015 – 2017
Bảng 3: Số lượng gia súc gia cầm tại Việt Nam 2001 – 2017 (triệu con)     
Bảng 4: Sản lượng thịt hơi tại Việt Nam 2001 – 2017 (nghìn tấn)   
Bảng 5: Kết quả sản xuất chăn nuôi năm 2017         
Bảng 6: Số lượng đàn và sản lượng thịt trâu hơi tính đến 1/10/2017
Bảng 7: Số lượng đàn và sản lượng thịt bò hơi tính đến 1/10/2017  
Bảng 8: Số lượng đàn và sản lượng thịt lợn hơi tính đến 1/10/2017 
Bảng 9: Số lượng đàn và sản lượng thịt gia cầm hơi tính đến 1/10/2017      
Bảng 10: Giá lợn và gia cầm tại khu vực Đông Nam Bộ 2013 – 2017 (đồng/kg)
 

 


 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG THỊT NĂM 2015 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2016

 

Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.


Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất tình hình thị trường thịt trong nước, thế giới năm 2015.
Báo cáo đề cập tới các vấn đề chính sau:


• Thị trường thịt thế giới: Tình hình sản xuất, tiêu thụ, thương mại một số mặt hàng thịt chính trên thế giới (như thịt lợn, thịt bò, thịt gà) năm 2015 và triển vọng năm 2016.
• Thị trường thịt Việt Nam: Tổng quan ngành chăn nuôi Việt Nam năm 2015; Diễn biến cung cầu, thương mại, giá cả một số loại thịt thiết yếu tại Việt Nam (lợn, gà, bò) năm 2015 và Dự báo triển vọng thịt trường thịt Việt Nam năm 2016.


Chúng tôi kỳ vọng Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 


Trân trọng,
Ban phân tích và dự báo, Trung tâm Thông tin PT NNNT


Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 12/1/2016 
Bản tiếng Anh: 
- Số trang: 57 trang

- Giá bán: 
Bản tiếng Việt: Liên hệ 012.88256256

Liên hệ với chúng tôi
 Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng

Anh Nguyễn Mỹ Ý - Email: info@agro.gov.vn


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

An Hằng - Email: banhang_agro@yahoo.com


Địa chỉ: Tầng 4, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội ĐT: (84 4) 62938632/01288.256.256
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang_agro@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến


 

 


ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.62938632
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

 


Mục lục:

 


PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI THẾ GIỚI NĂM 2015 VÀ TRIỂN VỌNG 2016
I. THỊ TRƯỜNG THỊT LỢN THẾ GIỚI 2015
1. Sản xuất và tiêu thụ
2. Thương mại
3. Giá cả
4. Triển vọng thị trường thịt lợn thế giới 
II. THỊ TRƯỜNG THỊT BÒ THẾ GIỚI 2015
1. Sản xuất và tiêu thụ
2. Xuất khẩu và nhập khẩu
3. Giá cả
4. Triển vọng
III. THỊ TRƯỜNG THỊT GÀ THẾ GIỚI 2015
1. Sản xuất và tiêu thụ
2. Xuất khẩu và nhập khẩu
3. Giá cả
4. Triển vọng
 

PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG THỊT TẠI VIỆT NAM NĂM 2015 VÀ TRIỂN VỌNG 2016
I. TỔNG QUAN NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM NĂM 2015
1. Giá trị sản xuất và tốc độ tăng trưởng ngành chăn nuôi
2. Tình hình chăn nuôi lợn năm 2015
3. Tình hình chăn nuôi gia cầm năm 2015
4. Tình hình chăn nuôi trâu bò năm 2015
II. THỊ TRƯỜNG THỊT VIỆT NAM NĂM 2015
1. Cung – cầu thịt tại Việt Nam năm 2015
1.1. Sản lượng thịt hơi tại Việt Nam
1.2. Nhu cầu tiêu thụ thịt tại Việt Nam
2. Diễn biến giá thịt năm 2015
III. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỊT NĂM 2016
1. Triển vọng cung - cầu
2. Xu hướng giá cả
 

Danh mục biểu đồ trong báo cáo
Biểu 1: Tương quan cung cầu thịt lợn thế giới từ 2011 - 2015
Biểu 2: Các nước sản xuất thịt lợn 2015 
Biểu 3: Các nước tiêu thụ thịt lợn 2015
Biểu 4: Thương mại xuất khẩu thịt lợn toàn cầu từ năm 2011 - 2015
Biểu 5: Các nước xuất khẩu thịt lợn 2015
Biểu 6: Các nước NK thịt lợn 2015
Biểu 7: Diễn biến giá thịt lợn thương mại quốc tế (2011 – 2015)
Biểu 8: Diễn biến giá thịt lợn nội địa một số quốc gia
Biểu 9: Dự báo giá thịt lợn và một số nguyên liệu TACN trên thị trường quốc tế
Biểu 10: Tương quan cung cầu thịt bò thế giới từ 2011 - 2015
Biểu 11: Các quốc gia/khu vực sản xuất thịt bò lớn trên thế giới
Biểu 12: Các quốc gia/khu vực tiêu thụ thịt bò lớn trên thế giới
Biểu 13: Thương mại xuất khẩu thịt bò toàn cầu từ năm 2011 - 2015
Biểu 14: Các quốc gia/khu vực xuất khẩu thịt bò lớn trên thế giới 
Biểu 15: Các quốc gia/khu vực nhập khẩu thịt bò lớn trên thế giới
Biểu 16: Diễn biến giá thịt bò quốc tế 2011 – 2015
Biểu 17: Tương quan cung cầu thịt gà thế giới từ 2011 - 2015
Biểu 18: Các quốc gia/khu vực sản xuất thịt gà lớn trên thế giới
Biểu 19: Các quốc gia/khu vực tiêu thụ thịt gà lớn trên thế giới
Biểu 20: Thương mại xuất khẩu thịt gà toàn cầu từ năm 2011 - 2015
Biểu 21: Các quốc gia/khu vực xuất khẩu thịt gà lớn trên thế giới 
Biểu 22: Các quốc gia/khu vực nhập khẩu thịt gà lớn trên thế giới
Biểu 23: Diễn biến giá thịt gà quốc tế 2011 - 2015
Biểu 24: Giá trị và tăng trưởng sản xuất chăn nuôi từ năm 2007 – 2015 tính theo giá so sánh 2010
Biểu 25: Số lượng lợn tại Việt Nam từ năm 2007 – 2015
Biểu 26: Phân bố số lượng lợn theo vùng sinh thái
Biểu 27: Phân bố số lượng lợn trên cả nước theo tỉnh thành
Biểu 28: Số lượng gia cầm tại Việt Nam tính đến 2015 (triệu con)
Biểu 29: Tỷ trọng số lượng gia cầm cả nước phân theo vùng sinh thái
Biểu 30: Phân bố số lượng gà trên cả nước theo tỉnh thành
Biểu 31: Số lượng trâu, bò cả nước tính đến năm 2015 (triệu con)
Biểu 32: Tỷ trọng số lượng bò cả nước phân theo vùng sinh thái
Biểu 33: Phân bố số lượng bò trên cả nước theo tỉnh thành
Biểu 34: Sản lượng thịt hơi năm từ năm 2007 - 2015 (nghìn tấn)
Biểu 35: Tiêu thụ thịt bình quân đầu người/năm tại Việt Nam 2000 – 2014 (kg/người/năm)
Biểu 36. Lượng thịt tiêu thụ tại Hà Nội và HCM (kg/người/tháng) 
Biểu 37. Khối lượng thịt các loại tiêu thụ bình quân đầu người theo thu nhập
Biểu 38: Kênh phân phối thịt tại Việt Nam
Biểu 39: Tham khảo giá lợn hơi tại một số tỉnh/địa phương 2013 – 2015 (đồng/kg)
Biểu 40: Giá thịt lợn mông sấn tại một số khu vực 2013 – 2015 (đồng/kg) 
Biểu 41: Giá thịt lợn thăn tại một số khu vực 2013 – 2015 (đồng/kg)
Biểu 42: Diễn biến giá thịt bò tại một số tỉnh thành, năm 2014 - 2015 (đồng/kg)
Biểu 43: Diễn biến giá một số loại gia cầm tại Đông Nam Bộ năm 2013 – 2015 (đồng/kg)

 

Danh mục bảng trong báo cáo
Bảng 1: Sản lượng thịt lợn của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 2: Lượng tiêu thụ thịt lợn của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 3: Lượng nhập khẩu thịt lợn của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 4: Lượng xuất khẩu thịt lợn của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 5: Sản lượng thịt bò của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 6: Lượng tiêu thụ thịt bò của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 7: Lượng nhập khẩu thịt bò của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 8: Lượng xuất khẩu thịt bò của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 9: Sản lượng thịt gà của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 10: Lượng tiêu thụ thịt gà của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 11: Lượng nhập khẩu thịt gà của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 12: Lượng xuất khẩu thịt gà của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 13: Diễn biến giá thịt quốc tế 2011 – 2015 (US cent/pao)
Bảng 14: Số lượng gia súc gia cầm tại Việt Nam 2001 – 2015 (triệu con)
Bảng 15: Sản lượng thịt hơi tại Việt Nam 2001 – 2015 (nghìn tấn)
Bảng 16: Giá thịt lợn hơi trên 80 kg/con tại một số địa phương 2013 – 2015 (đồng/kg)
Bảng 17: Giá thịt lợn thăn tại chợ tại một số địa phương 2013 – 2015 (đồng/kg)
Bảng 18: Giá thịt bò tại một số địa phương 2014 – 2015 (đồng/kg)
Bảng 19: Giá một số gia cầm tại vùng Đông Nam Bộ 2013 – 2015 (đồng/kg)
 

 


 

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo Thị trường Thịt 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng Thịt và thực phẩm Việt Nam quý I năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013(TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2013
Báo cáo ngành hàng Thịt và Thực phẩm quý 1 năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 11/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012 (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 10/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 9/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 8/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 6/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012
Vietnam's meat annual report in 2009 and outlook for 2010
Báo cáo thường niên ngành Thịt & Thực phẩm Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Thịt và thực phẩm quý 3 năm 2009 (TA) - Vietnam's Food and Meat sector in quarter 3/2009
Báo cáo tiêu dùng lương thực thực phẩm của hộ gia đình việt nam 2004-2006(TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TA)
Báo cáo Điều tra tiêu dùng: Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TV)
Báo cáo điều tra tiêu dùng Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TV)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TV)