Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo Thị trường Thịt 6 tháng đầu năm 2014

BÁO CÁO NGÀNH HÀNG THỊT VÀ THỰC PHẨM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

 

Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo Thị trường Thịt 6 tháng đầu năm 2014. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thịt và thực phẩm Việt Nam, qua đó đưa ra một số nhận định và dự báo về triển vọng trong ngắn hạn và trung hạn.


Báo cáo bao gồm những nội dung chính như sau:
(1) Cung – cầu và diễn biến thị trường ngành chăn nuôi trong nước 6 tháng đầu năm 2014: Số lượng đàn gia súc, gia cầm, sản lượng thịt hơi, tương quan cung - cầu, giá cả các mặt hàng thịt chính trên thị trường (lợn, bò, gà).
(2) Diễn biến tình hình xuất, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt 6 tháng đầu năm 2014. Phân tích xu hướng biến động kim ngạch, chủng loại và thị trường xuất, nhập khẩu.
(3) Diễn biến thị trường trong nước và nhập khẩu thức ăn chăn nuôi - yếu tố đầu vào quan trọng của hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm 6 tháng đầu năm 2014.
(4) Xu hướng, triển vọng thị trường thịt thực phẩm trong giai đoạn nửa cuối năm 2014.


Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.
 

Trân trọng,
 

Ban phân tích và dự báo
Trung tâm Thông tin PT NNNT


Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 30/07/2014 
Bản tiếng Anh: 
- Số trang: 50 trang

- Giá bán: 
Bản tiếng Việt: 700.000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi
 Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng

Anh Nguyễn Mỹ Ý - Email: info@agro.gov.vn


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
 ĐT: (84 4) 39725153/04.3.9725153
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang_agro@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến


 

 


ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.39725153
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

 I. THỊ TRƯỜNG THỊT TRONG NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
1. Tình hình sản xuất chăn nuôi trong nước
1.1. Chăn nuôi trâu, bò
1.2. Chăn nuôi lợn
1.3. Chăn nuôi gia cầm
2. Diễn biến giá cả một số mặt hàng thịt
2.1. Diễn biến chung
2.2. Diễn biến giá cả một số loại thịt
3. Thương mại mặt hàng thịt
3.1. Xuất khẩu
3.2. Nhập khẩu


II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG THỊT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ DỰ BÁO 6 THÁNG CUỐI NĂM 
1. Diễn biến thị trường thịt quốc tế
1.1. Sản xuất và tiêu thụ thịt thế giới
1.2. Diễn biến thị trường thịt tại một số quốc gia
1.3. Diễn biến giá cả thịt quốc tế
2. Thị trường thức ăn chăn nuôi
2.1. Cung cầu TACN
2.2. Nhập khẩu TACN
2.3. Diễn biến giá nguyên liệu TACN thế giới và Việt Nam
3. Tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm
3.1. Dịch cúm gia cầm
3.2. Dịch lợn tai xanh
3.3. Dịch lở mồm long móng
4. Thách thức từ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tới ngành chăn nuôi
5. Nhận định, dự báo
5.1. Triển vọng cung cầu thịt tại Việt Nam năm 2014
5.2. Triển vọng giá cả thịt tại Việt Nam 6 tháng cuối năm 2014
 

 Danh mục các biểu đồ trong báo cáo
Biểu 1: Diễn biến giá thịt lợn hơi tại một số tỉnh thành năm 2012 – 2014 (đồng/kg)
Biểu 2: Diễn biến giá thịt bò (bán lẻ) tại một số tỉnh thành năm 2012 – 2014 (đồng/kg)
Biểu 3: Diễn biến giá thịt gà (bán lẻ) năm 2012 – 2014 (đồng/kg)
Biểu 4: Kim ngạch xuất khẩu thịt các tháng, năm 2012 – 2014 (USD)
Biểu 5: Tỷ trọng trị giá xuất khẩu thịt của Việt Nam theo chủng loại 5 tháng đầu năm 2014 (%)
Biểu 6: Tỷ trọng trị giá xuất khẩu thịt của Việt Nam tới các thị trường lớn 5 tháng đầu năm 2014 (%)
Biểu 7: Trị giá nhập khẩu thịt các tháng năm 2012 – 2014 (triệu USD)
Biểu 8: Cơ cấu trị giá nhập khẩu thịt theo chủng loại 5 tháng đầu năm 2014
Biểu 9: Cơ cấu trị giá nhập khẩu thịt theo thị trường 5 tháng đầu năm 2014 
Biểu 10: Tham khảo giá thịt quốc tế theo tháng, năm 2012 – 2014 (cent/pao)
Biểu 11: Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu các tháng, 2012 - 2014
Biểu 12: Các thị trường xuất khẩu TACN vào Việt Nam 5 tháng đầu năm 2014
Biểu 13: Diễn biến giá ngô, lúa mỳ và đậu tương thế giới 2012 – 2014 (USD/tấn)
Biểu 14: Giá ngô sản xuất tại Việt Nam và giá ngô xuất khẩu của Mỹ 2012 - 2014
Biểu 15: Diễn biến giá đậu tương sản xuất tại Việt Nam và giá đậu tương xuất khẩu của Mỹ 2012 - 2014

 

Danh mục phụ bảng trong báo cáo
Phụ bảng 1: Bảng Mã HS (4 số) và biểu thuế nhập khẩu đối với nhóm hàng thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ (Theo Thông tư 157/2011/TT-BTC)
Phụ bảng 2: Kim ngạch xuất khẩu thịt của Việt Nam theo tháng, 2011 – 2014 (triệu USD) 
Phụ bảng 3: Kim ngạch xuất khẩu thịt theo chủng loại (phân theo mã H.S) 5 tháng đầu năm, 2012 – 2014 (USD)
Phụ bảng 4: Kim ngạch xuất khẩu thịt lợn của Việt Nam theo tháng, 2012 – 2014 (USD)
Phụ bảng 5: Kim ngạch xuất khẩu thịt gia cầm (gà) của Việt Nam theo tháng, 2011 – 2014 (USD)
Phụ bảng 6: Các thị trường nhập khẩu thịt các loại từ Việt Nam 5 tháng đầu năm 2014 (USD)
Phụ bảng 7: Các thị trường nhập khẩu thịt lợn từ Việt Nam 5 tháng đầu năm 2014 (USD)
Phụ bảng 8: Các thị trường nhập khẩu thịt gà từ Việt Nam 5 tháng đầu năm 2014 (USD)
Phụ bảng 9: Kim ngạch nhập khẩu thịt các loại của Việt Nam theo tháng, 2011 – 2014 (triệu USD)
Phụ bảng 10: Kim ngạch nhập khẩu thịt theo chủng loại (Mã H.S) 5 tháng đầu năm 2014 (USD)
Phụ bảng 11: Trị giá nhập khẩu thịt gà theo tháng, năm 2012 – 2014 (USD)
Phụ bảng 12: Trị giá nhập khẩu thịt bò theo tháng, năm 2012 – 2014 (USD)
Phụ bảng 13: Trị giá nhập khẩu thịt lợn theo tháng, năm 2012 – 2014 (USD)
Phụ bảng 14: Trị giá nhập khẩu thịt chế biến các loại theo tháng, năm 2012 – 2014 (USD) 
Phụ bảng 15: Các thị trường xuất khẩu thịt tới Việt Nam 5 tháng đầu năm 2014 (USD)
Phụ bảng 16: Các thị trường xuất khẩu thịt gà tới Việt Nam 5 tháng đầu năm 2014 (USD) 
Phụ bảng 17: Các thị trường xuất khẩu thịt bò tới Việt Nam 5 tháng đầu năm 2014 (USD) 
Phụ bảng 18: Các thị trường xuất khẩu thịt lợn tới Việt Nam 5 tháng đầu năm 2014 (USD)
Phụ bảng 19: Các thị trường xuất khẩu thịt chế biến các loại tới Việt Nam 5 tháng đầu năm 2014 (USD)
Phụ bảng 20: Nhập khẩu ngô của Việt Nam qua các tháng, năm 2011-2014 (Triệu USD)
Phụ bảng 21: Nhập khẩu ngô theo thị trường 5 tháng đầu năm 2014 (triệu USD)
Phụ bảng 22: Nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam qua các tháng, năm 2011-2014 (Triệu USD)
Phụ bảng 23: Nhập khẩu lúa mỳ theo thị trường 5 tháng đầu năm 2014 (triệu USD)
Phụ bảng 24: Nhập khẩu đậu tương của Việt Nam qua các tháng, năm 2011-2014 (Triệu USD)
Phụ bảng 25: Nhập khẩu TAGS và nguyên liệu của Việt Nam qua các tháng, năm 2011-2014 (Triệu USD)
Phụ bảng 26: Nhập khẩu TACN và nguyên phụ liệu phân theo nhóm mặt hàng 5 tháng đầu năm 2014 (Triệu USD)
Phụ bảng 27: Nhập khẩu TACN và nguyên phụ liệu phân theo thị trường 5 tháng đầu năm 2014 (triệu USD)
Phụ bảng 28: Giá một số loại nguyên liệu sản xuất TACN năm 2011 – 2014 (đồng/kg)
Phụ bảng 29: Giá thịt lợn hơi trên 80 kg/con 2012 - 2014 (đồng/kg) 
Phụ bảng 30: Giá thịt bò năm 2012 - 2014 (đồng/kg)
Phụ bảng 31: Giá thịt gà năm 2012 - 2014 (đồng/kg) 
 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo ngành hàng Thịt và thực phẩm Việt Nam quý I năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013(TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2013
Báo cáo ngành hàng Thịt và Thực phẩm quý 1 năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 11/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012 (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 10/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 9/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 8/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 6/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012
Vietnam's meat annual report in 2009 and outlook for 2010
Báo cáo thường niên ngành Thịt & Thực phẩm Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Thịt và thực phẩm quý 3 năm 2009 (TA) - Vietnam's Food and Meat sector in quarter 3/2009
Báo cáo tiêu dùng lương thực thực phẩm của hộ gia đình việt nam 2004-2006(TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TA)
Báo cáo Điều tra tiêu dùng: Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TV)
Báo cáo điều tra tiêu dùng Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TV)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TV)