Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo ngành hàng Thịt và Thực phẩm quý 1 năm 2013

BÁO CÁO NGÀNH HÀNG THỊT VÀ THỰC PHẨM QUÝ 1 NĂM 2013

Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.
Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý I/2013. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị thịt và thực phẩm Việt Nam, qua đó đưa ra một số nhận định và dự báo về triển vọng trong ngắn hạn và trung hạn.


Chuỗi các báo cáo thị trường ngành hàng thịt và thực phẩm hàng tháng, quý và thường niên sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp Mỹ, hiệp hội ngành hàng các nước,...


Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 03/05/2013
Bản tiếng Anh:
- Số trang: 50 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng

Anh Nguyễn Mỹ Ý - Email: info@agro.gov.vn


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
ĐT: (84 4) 39725153/04.3.9725153
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang_agro@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến


 

 


ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.39725153
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

I. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ THỰC PHẨM TRONG NƯỚC
1. Tình hình sản xuất chăn nuôi trong nước
1.1 Hiện trạng về giống vật nuôi
1.2 Số lượng gia súc, gia cầm giảm
1.3 Tiêu thụ thịt tăng nhẹ
2. Thị trường và giá cả một số loại thịt và thực phẩm
3. Thương mại mặt hàng thịt
3.1. Nhập khẩu
3.2. Xuất khẩu
 

II. THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI
1. Diễn biến giá cả thị trường thức ăn chăn nuôi
2. Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi
 

III. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ THỰC PHẨM
1. Một số yếu tố ảnh hưởng tới thị trường
1.1. Tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm
1.2. Kế hoạch phát triển ngành chăn nuôi năm 2013:
1.3. Các chính sách hỗ trợ:
2. Nhận định và dự báo
 

Danh mục các biểu đồ trong báo cáo
Biểu 1: Giá heo giống tại Tiền Giang (đồng/kg)
Biểu 2: Diễn biến giá thịt lợn hơi trên 80 kg tại một số tỉnh thành (đồng/kg)
Biểu 3: Diễn biến giá thịt lợn mông sấn tại một số tỉnh thành (đồng/kg)
Biểu 4: Diễn biến giá thịt bò tại một số tỉnh thành (đồng/kg)
Biểu 5: Diễn biến giá thịt gà ta nuôi tự nhiên tại miền Bắc (đồng/kg)
Biểu 6: Diễn biến giá thịt gà công nghiệp tại miền Bắc (đồng/kg)
Biểu 7: Diễn biến thịt gà nhập khẩu (đùi và cánh) tại TP.Hồ Chí Minh
Biểu 8: Kim ngạch nhập khẩu thịt của Việt Nam theo tháng, năm 2011 – 2013 (triệu USD)
Biểu 9: Trị giá nhập khẩu thịt theo mặt hàng quý I/2013 (triệu USD)
Biểu 10: Nhập khẩu một số mặt hàng thịt trong quý I/2013 (triệu USD)
Biểu 11: Top 10 thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất tới Việt Nam quý I/2013 (triệu USD)
Biểu 12: Tỷ trọng trị giá nhập khẩu thịt của Việt Nam từ các thị trường quý I/2013 (%)
Biểu 13: Kim ngạch xuất khẩu thịt các tháng, năm 2011 – 2013 (triệu USD)
Biểu 14: Diễn biến giá một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước 2012 - 2013 (đồng/kg)
Biểu 15: Nhập khẩu TACN và nguyên phụ liệu theo tháng, 2011 - 2013 (triệu USD)
Biểu 16: Cơ cấu trị giá nhập khẩu TACN và nguyên phụ liệu theo nhóm mặt hàng quý I/2013 (%)

 

Danh mục các phụ bảng trong báo cáo
Phụ bảng 1: Kim ngạch nhập khẩu thịt của Việt Nam theo tháng, 2011 – 2013 (triệu USD)
Phụ bảng 2: Nhập khẩu thịt theo chủng loại mặt hàng quý I/2013 (triệu USD)
Phụ bảng 3: Nhập khẩu thịt theo thị trường quý I/2013 (triệu USD)
Phụ bảng 4: Nhập khẩu thịt gia cầm các tháng năm 2011 – 2013 (triệu USD)
Phụ bảng 5: Thị trường cung cấp thịt gia cầm quý I/2013 (USD)
Phụ bảng 6: Nhập khẩu thịt trâu bò các tháng năm 2011 – 2013 (Triệu USD)
Phụ bảng 7: Thị trường nhập khẩu thịt trâu bò quý I/2013 (USD)
Phụ bảng 8: Nhập khẩu thịt lợn các tháng 2011 – 2013 (triệu USD)
Phụ bảng 9: Thị trường nhập khẩu thịt lợn quý I/2013 (USD)
Phụ bảng 10: Đơn giá thịt gà từ một số nước 2011 – 2013 (USD/kg)
Phụ bảng 11: Đơn giá thịt bò từ một số nước 2011 – 2013 (USD/kg)
Phụ bảng 12: Giá một số sản phẩm thịt tại Mỹ 2010 - 2013 (cent/pao)
Phụ bảng 13: Kim ngạch xuất khẩu thịt của Việt Nam theo tháng, 2011 – 2013 (triệu USD)
Phụ bảng 14: Chủng loại thịt xuất khẩu quý I/2013 (USD)
Phụ bảng 15: Xuất khẩu thịt theo thị trường quý I/2013 (USD)
Phụ bảng 16: Giá heo giống tại miền Nam 2011 – 2013 (đồng/kg)
Phụ bảng 17: Giá thịt lợn hơi trên 80 kg/con 2011 - 2013 (đồng/kg)
Phụ bảng 18: Giá thịt lợn mông sấn, năm 2011 - 2013 (đồng/kg)
Phụ bảng 19: Giá thịt bò năm 2011 - 2013 (đồng/kg)
Phụ bảng 20: Giá thịt gà tại Hà Nội năm 2011 - 2013 (đồng/kg)
Phụ bảng 21: Giá bán buôn thịt gà nhập khẩu tại TP.Hồ Chí Minh 2011 – 2013 (đồng/kg)
Phụ bảng 22: Diễn biến giá một số nguyên liệu TACN 2011 – 2013 (đồng/kg)
 


 

 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo Thị trường Thịt 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng Thịt và thực phẩm Việt Nam quý I năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013(TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2013
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 11/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012 (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 10/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 9/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 8/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 6/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012
Vietnam's meat annual report in 2009 and outlook for 2010
Báo cáo thường niên ngành Thịt & Thực phẩm Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Thịt và thực phẩm quý 3 năm 2009 (TA) - Vietnam's Food and Meat sector in quarter 3/2009
Báo cáo tiêu dùng lương thực thực phẩm của hộ gia đình việt nam 2004-2006(TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TA)
Báo cáo Điều tra tiêu dùng: Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TV)
Báo cáo điều tra tiêu dùng Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TV)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TV)