Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG THỊT NĂM 2013 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2014

Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO), xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.
Thưa quý độc giả, AGROINFO xin giới thiệu đến Qúy độc giả “Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014”.


Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014 đưa ra những phân tích toàn diện và cập nhật về các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thịt trong nước, thế giới năm 2013 và triển vọng thị trường Việt Nam năm 2014.
• Tình hình sản xuất tiêu thụ thịt của Việt Nam và thế giới năm 2013
• Thương mại thịt Việt Nam và thế giới năm 2013
• Giá thịt và các yếu tố ảnh hưởng đến giá thịt trong năm 2013
• Triển vọng thị trường thịt năm 2014


Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 

Trân trọng,


Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 26/12/2013 
Bản tiếng Anh: 
- Số trang: 62 trang

- Giá bán: 
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi
 Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng

Anh Nguyễn Mỹ Ý - Email: info@agro.gov.vn


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
 ĐT: (84 4) 39725153/04.3.9725153
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang_agro@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến


 

 


ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.39725153
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

LỜI NÓI ĐẦU
MỤC LỤC
Danh mục các biểu đồ trong báo cáo
Danh mục các phụ bảng trong báo cáo
 

PHẦN I: THỊ TRƯỜNG THỊT THẾ GIỚI NĂM 2013
I. Thị trường thịt lợn thế giới 2013
1. Sản xuất và tiêu thụ
2. Thương mại và giá cả
II. Thị trường thịt bò thế giới 2013
1. Sản xuất và tiêu thụ
2. Thương mại và giá cả
III. Thị trường thịt gà thế giới 2013
1. Sản xuất và tiêu thụ
2. Thương mại và giá cả
 

PHẦN II: THỊ TRƯỜNG THỊT VIỆT NAM NĂM 2013
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI TRONG NƯỚC
1. Tình hình sản xuất chăn nuôi trong nước
2. Diễn biến giá thịt trong nước năm 2013
II. Thương mại mặt hàng thịt năm 2013
1. Nhập khẩu
2. Xuất khẩu mặt hàng thịt
III. Thị trường thức ăn chăn nuôi và các chính sách hỗ trợ ngành chăn nuôi năm 2013
1. Thị trường thức ăn chăn nuôi năm 2013
2. Chính sách hỗ trợ ngành chăn nuôi
 

PHẦN III: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỊT NĂM 2013
I. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
1. Triển vọng cung - cầu
2. Triển vọng thương mại
3. Triển vọng giá cả
II. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
1. Triển vọng giá cả thị trường thịt dịp Tết năm 2014
2. Triển vọng cung - cầu thịt năm 2014

 

Danh mục các biểu đồ trong báo cáo
Biểu 1: Sản xuất và tiêu thụ thịt lợn toàn cầu 2009 - 2013
Biểu 2: Các quốc gia/khu vực sản xuất thịt lợn lớn trên thế giới
Biểu 3: Các quốc gia/khu vực tiêu thụ thịt lợn lớn trên thế giới
Biểu 4: Các quốc gia/khu vực xuất khẩu thịt lợn lớn trên thế giới
Biểu 5: Các quốc gia/khu vực nhập khẩu thịt lợn lớn trên thế giới
Biểu 6: Diễn biến giá thịt lợn thế giới 2011 – 2013
Biểu 7: Sản xuất và tiêu thụ thịt bò toàn cầu 2009 - 2013
Biểu 8: Các quốc gia/khu vực sản xuất thịt bò lớn trên thế giới
Biểu 9: Các quốc gia/khu vực tiêu thụ thịt bò lớn trên thế giới
Biểu 10: Các quốc gia/khu vực xuất khẩu thịt bò lớn trên thế giới
Biểu 11: Các quốc gia/khu vực nhập khẩu thịt bò lớn trên thế giới
Biểu 12: Diễn biến giá thịt bò thế giới 2011 – 2013
Biểu 13: Sản xuất và tiêu thụ thịt gà toàn cầu 2009 - 2013
Biểu 14: Các quốc gia/khu vực sản xuất thịt gà lớn trên thế giới
Biểu 15: Các quốc gia/khu vực tiêu thụ thịt gà lớn trên thế giới
Biểu 16: Các quốc gia/khu vực xuất khẩu thịt gà lớn trên thế giới
Biểu 17: Các quốc gia/khu vực nhập khẩu thịt gà lớn trên thế giới
Biểu 18: Diễn biến giá thịt gà thế giới 2011 – 2013
Biểu 19: Giá trị và tăng trưởng sản xuất chăn nuôi tính theo giá so sánh 2010
Biểu 20: Tỷ trọng số lượng trâu cả nước phân theo vùng
Biểu 21: Tỷ trọng số lượng bò cả nước phân theo vùng
Biểu 22: Tỷ trọng số lượng lợn cả nước phân theo vùng
Biểu 23: Tỷ trọng số lượng gia cầm cả nước phân theo vùng
Biểu 24: Diễn biến giá thịt lợn hơi trên 80 kg tại một số tỉnh thành, năm 2011 - 2013 (đồng/kg)
Biểu 25: Diễn biến giá thịt lợn mông sấn tại một số tỉnh thành, năm 2011 - 2013 (đồng/kg)
Biểu 26: Diễn biến giá thịt bò tại một số tỉnh thành, năm 2011 - 2013 (đồng/kg)
Biểu 27: Diễn biến giá thịt gà năm 2012 - 2013 (đồng/kg)
Biểu 28: Trị giá nhập khẩu thịt của Việt Nam từ năm 2001 – 2013
Biểu 29: Kim ngạch nhập khẩu thịt của Việt Nam theo tháng, năm 2011 – 2013 (triệu USD)
Biểu 30: Trị giá nhập khẩu thịt theo mặt hàng 10 tháng đầu năm 2013 (triệu USD)
Biểu 31: Tỷ trọng nhập khẩu thịt theo nhóm mặt hàng năm 2012 - 2013 (%)
Biểu 32: Trị giá nhập khẩu thịt gia cầm theo tháng, năm 2011 - 2013 (triệu USD)
Biểu 33: Tỷ trọng trị giá nhập khẩu thịt gia cầm của Việt Nam từ các thị trường năm 2013 (%)
Biểu 34: Trị giá nhập khẩu thịt trâu, bò theo tháng, năm 2011 - 2013 (triệu USD)
Biểu 35: Tỷ trọng trị giá nhập khẩu thịt trâu, bò của Việt Nam từ các thị trường năm 2013 (%)
Biểu 36: Trị giá nhập khẩu thịt lợn theo tháng, năm 2011 - 2013 (triệu USD)
Biểu 37: Tỷ trọng trị giá nhập khẩu thịt trâu, bò của Việt Nam từ các thị trường năm 2013 (%)
Biểu 38: Các thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất tới Việt Nam 10 tháng đầu năm 2013 (triệu USD)
Biểu 39: Tỷ trọng trị giá nhập khẩu thịt của Việt Nam từ các thị trường năm 2012 - 2013 (%)
Biểu 40: Trị giá xuất khẩu thịt của Việt Nam năm 2001 – 2013
Biểu 41: Kim ngạch xuất khẩu thịt các tháng, năm 2011 – 2013 (triệu USD)
Biểu 42: Tỷ trọng trị giá xuất khẩu thịt của Việt Nam tới các thị trường năm 2013 (%) 
Biểu 43: Diễn biến giá một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới năm 2013 (USD/tấn)
Biểu 44: Dự báo giá một số loại thịt trên thị trường thế giới năm 2014


Danh mục các phụ bảng trong báo cáo
Phụ bảng 1:Sản xuất và tiêu thụ thịt thế giới các năm gần đây (triệu tấn)
Phụ bảng 2: Sản xuất và tiêu thụ thịt lợn của 10 quốc gia hàng đầu năm 2013 (triệu tấn)
Phụ bảng 4: Sản xuất và tiêu thụ thịt bò của 10 quốc gia hàng đầu năm 2013 (triệu tấn) 
Phụ bảng 3: Sản xuất và tiêu thụ thịt gà của 10 quốc gia hàng đầu năm 2013 (triệu tấn) 
Phụ bảng 7: Kim ngạch xuất nhập khẩu thịt của Việt Nam từ năm 2001 – 2013 (triệu USD)
Phụ bảng 8: Kim ngạch nhập khẩu thịt của Việt Nam theo tháng, 2010 – 2013 (triệu USD)
Phụ bảng 9: Kim ngạch nhập khẩu thịt theo chủng loại mặt hàng 10 tháng đầu năm 2013 (triệu USD)
Phụ bảng 10: Nhập khẩu thịt theo thị trường 10 tháng đầu năm 2013 (triệu USD)
Phụ bảng 11: Nhập khẩu thịt gia cầm các tháng năm 2011 – 2013 (triệu USD)
Phụ bảng 12: Thị trường cung cấp thịt gia cầm 10 tháng đầu năm 2013 (USD)
Phụ bảng 14: Nhập khẩu thịt trâu bò các tháng năm 2011 – 2013 (Triệu USD)
Phụ bảng 15: Thị trường nhập khẩu thịt trâu bò 10 tháng đầu năm 2013 (USD)
Phụ bảng 16: Nhập khẩu thịt lợn các tháng 2011 – 2013 (triệu USD)
Phụ bảng 17: Thị trường nhập khẩu thịt lợn 10 tháng đầu năm 2013 (triệu USD)
Phụ bảng 19: Kim ngạch xuất khẩu thịt của Việt Nam theo tháng, 2011 – 2013 (triệu USD)
Phụ bảng 20: Chủng loại thịt xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2013 (triệu USD)
Phụ bảng 21: Xuất khẩu thịt theo thị trường 10 tháng đầu năm 2013 (triệu USD)
Phụ bảng 23: Giá thịt lợn hơi trên 80 kg/con, năm 2012 - 2013 (đồng/kg)
Phụ bảng 24: Giá thịt bò đùi các tháng, năm 2012 – 2013 (đồng/kg)
Phụ bảng 25: Giá gà và thịt gà trung bình các tháng, năm 2012 - 2013 (đồng/kg)


 

 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo Thị trường Thịt 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng Thịt và thực phẩm Việt Nam quý I năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013(TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2013
Báo cáo ngành hàng Thịt và Thực phẩm quý 1 năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 11/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012 (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 10/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 9/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 8/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 6/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012
Vietnam's meat annual report in 2009 and outlook for 2010
Báo cáo thường niên ngành Thịt & Thực phẩm Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Thịt và thực phẩm quý 3 năm 2009 (TA) - Vietnam's Food and Meat sector in quarter 3/2009
Báo cáo tiêu dùng lương thực thực phẩm của hộ gia đình việt nam 2004-2006(TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TA)
Báo cáo Điều tra tiêu dùng: Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TV)
Báo cáo điều tra tiêu dùng Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TV)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TV)