Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị thịt và thực phẩm Việt Nam, qua đó đưa ra một số nhận định và dự báo về triển vọng trong ngắn hạn.


Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp Mỹ, hiệp hội ngành hàng các nước,...


Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 22/5/2011
Bản tiếng Anh:
- Số trang: 25 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 300.000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng

Anh Nguyễn Mỹ Ý - Email: info@agro.gov.vn


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
ĐT: (84 4) 39725153/04.3.9725153
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang_agro@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến


 

 


ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.39725153
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

Danh mục các bảng trong báo cáo
Danh mục các biểu đồ trong báo cáo
Danh mục các chữ viết tắt


I. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ THỰC PHẨM TRONG NƯỚC
1. Tình hình sản xuất chăn nuôi
1.1 Chăn nuôi trâu, bò
1.2. Chăn nuôi lợn
1.3. Chăn nuôi gia cầm
1.4. Sản lượng thịt
2. Thương mại mặt hàng thịt
2.1. Nhập khẩu
2.2. Xuất khẩu


II. DIỄN BIẾN GIÁ CẢ THỊT VÀ THỰC PHẨM TRONG NƯỚC
1. Chỉ số giá cả tiêu dùng nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống
2. Giá cả một số mặt hàng thịt thiết yếu trong tháng 5/2012
2.1. Thịt lợn
2.2. Thịt bò
2.3 Thịt gà


III. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ THỰC PHẨM
1. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường
1.1 Cung cầu, thị trường thịt thế giới
1.2. Giá thức ăn chăn nuôi trong nước
1.3. Tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm
2. Nhận định và dự báo

 

Danh mục các bảng trong báo cáo
Bảng 1: CPI và chỉ số giá nhóm hàng ăn uống
Bảng 2: Cung cầu một số mặt hàng thịt toàn cầu (triệu tấn)
Bảng 3: Sản lượng một số loại thịt chủ yếu tại Trung Quốc năm 2011 (triệu tấn)

 

Danh mục các biểu đồ trong báo cáo
Biểu 1: Kim ngạch nhập khẩu thịt của Việt Nam theo tháng, năm 2010 – 2012 (triệu USD)
Biểu 2: Kim ngạch nhập khẩu thịt theo chủng loại quý I/2012 (triệu USD)
Biểu 3: Kim ngạch xuất khẩu thịt các tháng, năm 2010 – 2012 (triệu USD)
Biểu 4: Diễn biến giá thịt lợn bán lẻ tại An Giang 2010 – 2012 (đồng/kg)
Biểu 5: Diễn biến giá thịt bò bán lẻ tại Hà Nội (đồng/kg)
Biểu 6: Diễn biến giá thịt gà tại Hà Nội

 


 

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo Thị trường Thịt 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng Thịt và thực phẩm Việt Nam quý I năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013(TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2013
Báo cáo ngành hàng Thịt và Thực phẩm quý 1 năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 11/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012 (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 10/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 9/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 8/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 6/2012
Vietnam's meat annual report in 2009 and outlook for 2010
Báo cáo thường niên ngành Thịt & Thực phẩm Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Thịt và thực phẩm quý 3 năm 2009 (TA) - Vietnam's Food and Meat sector in quarter 3/2009
Báo cáo tiêu dùng lương thực thực phẩm của hộ gia đình việt nam 2004-2006(TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TA)
Báo cáo Điều tra tiêu dùng: Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TV)
Báo cáo điều tra tiêu dùng Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TV)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TV)