Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo ngành hàng Thịt và thực phẩm Việt Nam quý I năm 2014

BÁO CÁO NGÀNH HÀNG THỊT VÀ THỰC PHẨM QUÝ I NĂM 2014

Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.


Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý I/2014. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thịt và thực phẩm Việt Nam, qua đó đưa ra một số nhận định và dự báo về triển vọng trong ngắn hạn và trung hạn.


Báo cáo bao gồm những nội dung chính như sau:
(1) Diễn biến tình hình ngành chăn nuôi trong nước quý I năm 2014: Số lượng đàn gia súc, gia cầm, sản lượng thịt hơi, tương quan cung - cầu, giá cả các mặt hàng thịt chính trên thị trường (lợn, bò, gà).


(2) Diễn biến tình hình xuất, nhập khẩu thịt và các sảnphẩm từ thịt quý I năm 2014. Phân tích xu hướng biến động kim ngạch, chủng loại và thị trường xuất, nhập khẩu.


(3) Diễn biến thị trường trong nước và nhập khẩu thức ăn chăn nuôi - yếu tố đầu vào quan trọng của hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm quý I năm 2014.


(4) Xu hướng, triển vọng thị trường thịt thực phẩm trong các tháng tiếp theo.


Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.
 

Trân trọng,
 

Ban phân tích và dự báo
Trung tâm Thông tin PT NNNT


Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 11/04/2014 
Bản tiếng Anh: 
- Số trang: 55 trang

- Giá bán: 
Bản tiếng Việt: 700.000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi
 Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng

Anh Nguyễn Mỹ Ý - Email: info@agro.gov.vn


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
 ĐT: (84 4) 39725153/04.3.9725153
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang_agro@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến


 

 


ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.39725153
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

 I. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ THỰC PHẨM TRONG NƯỚC QUÝ I/2014 
1. Tình hình sản xuất chăn nuôi trong nước 
2. Thị trường và giá cả một số mặt hàng thịt và sản phẩm từ thịt
2.1 Thịt lợn
2.2 Thịt bò
2.3. Thịt gà
3. Thương mại mặt hàng thịt
3.1. Xuất khẩu
3.2 Nhập khẩu
 

II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG THỊT QUÝ I/2014 VÀ DỰ BÁO
1. Một số diễn biến thị trường thịt quốc tế
2. Thị trường thức ăn chăn nuôi
2.1 Thị trường thế giới
2.2 Thị trường trong nước
3. Tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm
4. Các chính sách liên quan tới lĩnh vực chăn nuôi có hiệu lực trong quý I/2014
5. Nhận định, dự báo
 

Danh mục các biểu đồ trong báo cáo
Biểu 1: Diễn biến giá thịt lợn hơi trên 80 kg tại một số tỉnh thành, năm 2013 - 2014 (đồng/kg)
Biểu 2: Diễn biến giá thịt bò tại một số tỉnh thành, năm 2013 - 2014 (đồng/kg)
Biểu 3: Cơ cấu xuất khẩu các chủng loại thịt của Việt Nam năm 2013
Biểu 4: Cơ cấu thị trường xuất khẩu thịt của Việt Nam năm 2013
Biểu 5: Trị giá xuất khẩu thịt các tháng từ năm 2012 – 2014 (triệu USD)
Biểu 6: Cơ cấu trị giá nhập khẩu thịt theo chủng loại năm 2013
Biểu 7: Cơ cấu trị giá nhập khẩu thịt theo thị trường năm 2013
Biểu 8: Trị giá nhập khẩu thịt các tháng năm 2012 – 2014 (triệu USD)
Biểu 9: Trị giá nhập khẩu thịt theo mặt hàng hai tháng đầu năm 2014 (triệu USD) 
Biểu 10: Các thị trường xuất khẩu thịt lớn nhất tới Việt Nam hai tháng đầu năm 2014 (triệu USD)
Biểu 11: Diễn biến giá ngô và lúa mỳ thế giới 2012 – 2014 (USD/tấn)
Biểu 12: Diễn biến giá bột cá và khô dầu đậu tương thế giới 2012 – 2014 (USD/tấn)
Biểu 13: Diễn biến nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 2012 – 2014 (triệu USD)
Biểu 14: Cơ cấu thị trường xuất khẩu thức ăn gia súc vào Việt Nam theo trị giá hai tháng đầu năm 2014

 

Danh mục phụ bảng trong báo cáo
Phụ bảng 1: Bảng Mã HS (4 số) và biểu thuế nhập khẩu đối với nhóm hàng thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ (Theo Thông tư 157/2011/TT-BTC)
Phụ bảng 2: Kim ngạch xuất khẩu thịt của Việt Nam theo tháng, 2011 – 2014 (triệu USD)
Phụ bảng 3: Kim ngạch xuất khẩu thịt theo chủng loại năm 2013 (USD)
Phụ bảng 4: Kim ngạch xuất khẩu thịt theo thị trường năm 2013 (USD)
Phụ bảng 5: Chủng loại thịt xuất khẩu hai tháng đầu năm 2014 (USD)
Phụ bảng 6: Xuất khẩu thịt theo thị trường hai tháng đầu năm 2014 (USD)
Phụ bảng 7: Xuất khẩu thịt lợn theo thị trường hai tháng đầu năm 2014 (USD)
Phụ bảng 8: Kim ngạch nhập khẩu thịt của Việt Nam theo tháng, 2011 – 2014 (triệu USD) 
Phụ bảng 9: Kim ngạch nhập khẩu thịt theo chủng loại năm 2013 (USD)
Phụ bảng 10: Kim ngạch nhập khẩu thịt theo thị trường năm 2013 (USD)
Phụ bảng 11: Nhập khẩu thịt theo chủng loại hai tháng đầu năm 2014 (USD)
Phụ bảng 12: Nhập khẩu thịt theo thị trường hai tháng đầu năm 2014 (USD)
Phụ bảng 13: Thị trường cung cấp thịt trâu/bò hai đầu năm 2014 (USD)
Phụ bảng 14: Thị trường cung cấp thịt lợn hai tháng đầu năm 2014 (USD)
Phụ bảng 15: Thị trường cung cấp thịt gia cầm hai tháng đầu năm 2014 (USD)
Phụ bảng 16: Trị giá nhập khẩu thức ăn chăn nuôi theo tháng, năm 2011 – 2014 (triệu USD)
Phụ bảng 17: Thị trường nhập khẩu thức ăn chăn nuôi 2 tháng đầu năm 2014 (USD)
Phụ bảng 18: Giá thịt lợn hơi trên 80 kg/con 2012 - 2014 (đồng/kg)
Phụ bảng 19: So sánh giá thịt lợn hơi trung bình cả nước tính theo quý, năm 2013 – 2014 (đồng/kg)
Phụ bảng 20: So sánh giá thịt lợn mông sấn trung bình cả nước tính theo quý, năm 2013 – 2014 (đồng/kg)
Phụ bảng 21: Giá thịt bò năm 2012 - 2014 (đồng/kg)
Phụ bảng 22: So sánh giá thịt bò trung bình cả nước tính theo quý, năm 2013 – 2014 (đồng/kg)
 


 

 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo Thị trường Thịt 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013(TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2013
Báo cáo ngành hàng Thịt và Thực phẩm quý 1 năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 11/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012 (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 10/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 9/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 8/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 6/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012
Vietnam's meat annual report in 2009 and outlook for 2010
Báo cáo thường niên ngành Thịt & Thực phẩm Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Thịt và thực phẩm quý 3 năm 2009 (TA) - Vietnam's Food and Meat sector in quarter 3/2009
Báo cáo tiêu dùng lương thực thực phẩm của hộ gia đình việt nam 2004-2006(TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TA)
Báo cáo Điều tra tiêu dùng: Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TV)
Báo cáo điều tra tiêu dùng Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TV)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TV)