Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TV)
     
BÁO CÁO THỊT VÀ THỰC PHẨM QUÝ 2 NĂM 2009

Tiếp theo Báo cáo thịt, thực phẩm 6 tháng; Báo cáo tiêu dùng thịt và thực phẩm tết 2009; Báo cáo thường niên ngành hàng thịt và thực phẩm Việt Nam 2008, triển vọng 2009, Trung tâm thông tin PTNNNT tiếp tục cho ra mắt Báo cáo ngành hàng thịt và thực phẩm Việt Nam quý 2/2009. Đây là báo cáo quý đầu tiên về ngành thịt và thực phẩm được thực hiện và công bố bởi Trung tâm Thông tin PTNNNT, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT với mong muốn đưa ra những phân tích một cách toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thịt và thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2009, triển vọng về các xu hướng của thị trường những tháng cuối năm.

• Tăng trưởng của ngành chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2009, dự báo tăng trưởng các quý cuồi năm.

• Biến động của giá cả trong nước 6 tháng đầu năm.

• Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn cung và giá cả của thị trường thịt và thực phẩm trong nửa đầu năm 2009.

• Biến động xuất nhập khẩu thịt của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm

• Triển vọng thị trường thịt và thực phẩm các tháng cuối năm.

Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu nhập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổng cục Hải Quan các nước, Bộ Nông nghiệp PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan Việt Nam…

Báo cáo ngành hàng thịt và thực phẩm Việt Nam quý 2/2009, xu hướng thị trường những tháng cuối năm sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của mình.

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 29/07/2009

- Số trang: 50 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Bùi Minh Nguyệt - Email:
info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội

ĐT: 07.88.256.256 - 07.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 07.88.256.256 - 07.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo

1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục: BÁO CÁO THỊT VÀ THỰC PHẨM QUÝ 2 NĂM 2009

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

PHẦN I: THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

I. NGUỒN CUNG THỊT VÀ THỰC PHẨM

1. Tăng trưởng của ngành chăn nuôi

2. Thương mại quốc tế

2.1. Nhập khẩu thịt tươi sống

2.1.1. Cơ cấu nhập khẩu thịt 5 tháng đầu năm 2009

2.1.2. Nhập khẩu thịt theo tháng

2.1.3. Top 5 quốc gia xuất khẩu thịt lớn vào Việt Nam 6 tháng đầu năm 2009

2.2. Xuất khẩu thịt tươi sống

2.2.1. Cơ cấu xuất khẩu thịt 5 tháng đầu năm 2009

2.2.2. Top 5 quốc gia nhập khẩu thịt lớn của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2009

2.3. Xuất nhập khẩu thịt chế biến

2.3.1. Nhập khẩu thịt chế biến

2.3.2. Xuất khẩu thịt chế biến

II. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGUỒN CUNG VÀ GIÁ CẢ

1. Thức ăn chăn nuôi

2. Con giống

3. Dịch bệnh

4. Chính sách thuế

III. DIỄN BIẾN GIÁ CẢ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

1. Thịt lợn

2. Thịt bò

3. Thịt gà

PHẦN II: THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG THỊT TRÊN THẾ GIỚI

1. Thịt lợn

2. Thịt bò

3. Thịt gà

II. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU THỊT CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

1. Thịt lợn

2. Thịt bò

3. Thịt gà

PHẦN III: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ THỰC PHẨM

I. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

II. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG BÁO CÁO

Bảng 1: Kim ngạch nhập khẩu thịt trâu, bò, lợn, gia cầm 5 tháng đầu năm 2009 so với cùng kỳ 2008 (triệu USD)

Bảng 2: Kim ngạch và cơ cấu xuất khẩu thịt theo loại thịt của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2009 so với cùng kỳ (nghìn USD)

Bảng 3: Kim ngạch nhập khẩu thịt lợn của các quốc gia nhập khẩu thịt của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2009 (nghìn USD)

Bảng 4: Kim ngạch và cơ cấu nhập khẩu thịt chế biến của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2008 - 2009

Bảng 5: Kim ngạch và cơ cấu xuất khẩu thịt chế biến của Việt Nam tới các quốc gia 5 tháng đầu năm 2008 - 2009

Bảng 6: Diễn biến giá cám và ngô hạt theo quý tại An Giang năm 2008-2009

Bảng 7: Giá khô đậu tương Ấn Độ và ngô tại thị trường Chicago theo quý năm 2008 - 2009

Bảng 8: Diễn biến giá lợn giống theo quý tại Tiền Giang năm 2008-2009

Bảng 9: Diễn biến giá thịt lợn theo quý trên một số thị trường lớn

Bảng 10: Diễn biến giá thịt bò đùi theo quý tại một số thị trường (VND/kg)

Bảng 11: Diễn biến giá gà làm sẵn tại thị trường Hà Nội và Lâm Đồng theo quý năm 2008-2009 (VND/kg)

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO

Hình 1: Sản lượng thịt lợn xuất chuồng theo vùng tại thời điểm điều tra 1/4 năm 2008-2009

Hình 2: Sản lượng thịt gia cầm hơi giết bán theo vùng tại thời điểm điều tra 1/4 năm 2008-2009

Hình 3: Cơ cấu giá trị nhập khẩu các loại thịt tươi, ướp lạnh, đông lạnh 5 tháng đầu năm 2008 (%)

Hình 4: Cơ cấu giá trị nhập khẩu các loại thịt tươi, ướp lạnh, đông lạnh 5 tháng đầu năm 2009 (%)

Hình 5: Kim ngạch nhập khẩu thịt theo tháng năm 2008 và 2009 (triệu USD)

Hinh 6: Top các quốc gia có kim ngạch xuất khẩu thịt lớn vào Việt Nam 5 tháng đầu năm 2009 (triệu USD)

Hình 7: Tăng trưởng kim ngạch của các quốc gia xuất khẩu thịt lớn vào Việt Nam 5 tháng đầu năm 2008 (%)

Hình 8: Cơ cấu xuất khẩu theo chủng loại thịt của các quốc xuất khẩu thịt lớn vào Việt Nam 5 tháng đầu năm 2008 (%)

Hình 9: Cơ cấu xuất khẩu theo chủng loại thịt của các quốc gia xuất khẩu thịt lớn vào Việt Nam 5 tháng đầu năm 2009 (%)

Hình 10: Cơ cấu thị phần của các quốc gia xuất khẩu thịt lớn vào Việt Nam 5 tháng đầu năm 2008 (%)

Hình 11: Cơ cấu thị phần của các quốc gia xuất khẩu thịt lớn vào Việt Nam 5 tháng đầu năm 2009 (%)

Hình 12: Kim ngạch xuất khẩu thịt theo tháng của Việt Nam năm 2008-2009 (triệu USD)

Hình 13: Top các quốc gia có kim ngạch nhập khẩu thịt lớn của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2009 (triệu USD)

Hình 14: Tăng trưởng kim ngạch của các quốc gia nhập khẩu thịt của Việt Nam năm 2008 (%)

Hình 15: Cơ cấu thị phần của các quốc gia nhập khẩu thịt lớn của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2008 (%)

Hình 16: Cơ cấu thị phần của các quốc gia nhập khẩu thịt lớn của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2009 (%)

Hình 17: Diễn biến giá ngô hạt theo tháng tại An Giang và Đồng Nai năm 2008-2009 (VND/kg)

Hình 18: Diễn biến giá cám theo tháng tại thị trường An Giang năm 2008-2009 (VND/kg)

Hình 19: Diễn biến giá khô đậu tương Ấn Độ theo tháng năm 2008-2009 (USD/tấn) 26

Hình 20: Diễn biến giá ngô trên thị trường kỳ hạn Chicago - Mỹ (Uscent/bushel)

Hình 21: Diễn biến giá lợn giống theo tháng tại thị trường Tiền Giang năm 2008 – 2009 (VND/kg)

Hình 22: Diễn biến giá thịt lợn hơi theo tháng năm 2008-2009 (VND/kg)

Hình 23: Tương quan tốc độ tăng giá thịt lợn hơi 6 tháng đầu năm 2009 so với cùng kỳ năm 2008 tại Hà Nội và Tp. HCM (T1/2009 = 100%)

Hình 24: Diễn biến giá thịt lợn mông sấn theo tháng năm 2008-2009 (VND/kg)

Hình 25: Tương quan tốc độ tăng giá thịt lợn hơi trên 80kg và giá thịt lợn mông sấn tại Hà Nội và Tp. HCM 6 tháng đầu năm 2009 (T1/2009=100%)

Hình 26: Tương quan giữa tốc độ tăng giá khô đậu tương Ấn Độ - cám - thịt lợn trên thị trường TP. HCM (%)

Hình 27: Tương quan giữa tốc độ tăng giá khô đậu tương Ấn Độ - cám - thịt lợn trên thị trường Hà Nội (%)

Hình 28: Diễn biến giá thịt bò đùi theo tháng năm 2008-2009 (VND/kg)

Hình 29: Tương quan tốc độ tăng giá thịt lợn mông sấn và thịt bò đùi 6 tháng đầu năm 2009 (VND/kg)

Hình 30: Diễn biến giá gà ta và gà công nghiệp làm sẵn theo tháng tại thị trường Hà Nội năm 2008-2009 (VND/kg)

Hình 31: Diễn biến giá gà ta và gà công nghiệp làm sẵn theo tháng tại thị trường Lâm Đồng năm 2008-2009 (VND/kg)

Hình 32: Tương quan biến động giá gà ta làm sẵn tại thị trường Hà Nội và Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2009 so với cùng kỳ năm 2008 (T1=100%)

Hình 33: Tương quan biến động giá gà công nghiệp làm sẵn tại thị trường Hà Nội và Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2009 so với cùng kỳ năm 2008 (T1=100%)

Hình 34: Tương quan giữa tốc đột tăng giá ngô hạt – cám – gà làm sẵn tại thị trường Hà Nội

Hình 35: Tổng sản lượng và tiêu dùng thịt lợn của thế giới qua các năm 2005-2009 (Triệu tấn)

Hình 36: Tổng sản lượng và tiêu dùng thịt bò của thế giới qua các năm 2005-2009 (triệu tấn)

Hình 37: Tổng sản lượng và tiêu dùng thịt gà broiler của thế giới qua các năm 2005-2009 (Đơn vị: triệu tấn).

Hình 38: Xuất khẩu thịt lợn của các nước xuất khẩu lớn thế giới 5 tháng đầu năm 2009 (nghìn tấn)

Hình 39: Nhập khẩu thịt lợn của các nước nhập khẩu lớn thế giới 5 tháng đầu năm 2009 (nghìn tấn)

Hình 40: Diễn biến giá xuất khẩu thịt lợn tươi, ướp lạnh, đông lạnh của Mỹ và Canada 5 tháng đầu năm 2009 (USD/tấn)

Hình 41: Sản lượng thịt lợn xuất khẩu và nhập khẩu của thế giới qua các năm 2005 -2009 (triệu tấn)

Hình 42: Sản lượng thịt bò, bê xuất khẩu và nhập khẩu của thế giới qua các năm 2005 -2009 (Đơn vị: triệu tấn)

Hình 43: Sản lượng thịt lợn xuất khẩu và nhập khẩu của thế giới qua các năm 2005 -2009 (triệu tấn)     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo Thị trường Thịt 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng Thịt và thực phẩm Việt Nam quý I năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013(TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2013
Báo cáo ngành hàng Thịt và Thực phẩm quý 1 năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 11/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012 (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 10/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 9/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 8/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 6/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012
Vietnam's meat annual report in 2009 and outlook for 2010
Báo cáo thường niên ngành Thịt & Thực phẩm Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Thịt và thực phẩm quý 3 năm 2009 (TA) - Vietnam's Food and Meat sector in quarter 3/2009
Báo cáo tiêu dùng lương thực thực phẩm của hộ gia đình việt nam 2004-2006(TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TA)
Báo cáo Điều tra tiêu dùng: Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TV)
Báo cáo điều tra tiêu dùng Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TV)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TV)