Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2018 và triển vọng 2019

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG THỊT NĂM 2018 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2019

Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.
 
Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo ngành Thịt Việt Nam năm 2018 và triển vọng 2019. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất tình hình thị trường thịt trong nước, thế giới năm 2018. 
 
Báo cáo đề cập tới các vấn đề chính sau:
Thị trường thịt thế giới: Tình hình sản xuất, tiêu thụ, thương mại một số mặt hàng thịt chính trên thế giới (như thịt lợn, thịt bò, thịt gà) năm 2018 và triển vọng năm 2019.
Thị trường thịt Việt Nam: Tổng quan ngành chăn nuôi Việt Nam năm 2018; Diễn biến cung cầu, thương mại, giá cả một số loại thịt thiết yếu tại Việt Nam năm 2018 và Dự báo triển vọng thịt trường thịt Việt Nam năm 2019.
 
Chúng tôi kỳ vọng Báo cáo ngành Thịt Việt Nam năm 2018 và triển vọng 2019 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 

Trân trọng,
Ban phân tích và dự báo, Trung tâm Thông tin PT NNNT


Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 29/03/2019 
- Số trang: 50 trang
- Giá bán: Liên hệ 0788.256.256

Thông tin liên hệ:
 

  • Để được tư vấn về nội dung: Vui lòng liên hệ Bộ phận phân tích ngành hàng tại email: info@agro.gov.vn
  • Để đặt mua ấn phẩm: Vui lòng liên hệ Bộ phận dịch vụ khách hàng tại email: banhang.agro@gmail.com hoặc gọi số 0788.256.256


Địa chỉ: Tầng 4, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 
ĐT: (84 4) 62938632/ 0788.256.256 - Fax: (84 4) 39726949

Hỗ trợ trực tuyến


 

 


ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 024.62938632 - 0788.256.256
Fax: 024.39726949
Email: 
banhang.agro@gmail.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

 


Mục lục:

 

I. THỊ TRƯỜNG THỊT THẾ GIỚI NĂM 2018 VÀ TRIỂN VỌNG 2019
1.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ
1.1.1. Thịt lợn
1.1.2. Thịt bò
1.1.3. Thịt gà
1.2. Thương mại
1.2.1. Thịt lợn
1.2.2. Thịt bò
1.2.3. Thịt gà
1.3. Triển vọng năm 2019
1.3.1. Thịt lợn
1.3.2. Thịt bò
1.3.3. Thịt gà
 
II. THỊ TRƯỜNG THỊT VIỆT NAM NĂM 2018
2.1. Tình hình sản xuất chăn nuôi
2.1.1. Chăn nuôi lợn
2.1.2. Chăn nuôi gia cầm
2.1.3. Chăn nuôi trâu bò
2.2. Tình hình tiêu thụ thịt tại Việt Nam
2.2.1. Nhu cầu
2.2.2. Thị hiếu, thói quen tiêu dùng thịt thực phẩm
2.3. Thương mại
2.3.1. Xuất khẩu
2.3.2. Nhập khẩu
2.4. Diễn biến giá thịt năm 2018
2.4.1. Giá thịt lợn
2.4.2. Giá thịt gà
 
III. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THỊT VIỆT NAM NĂM 2019
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
 
 

 

Danh mục hình
Hình 1: Các nước sản xuất thịt lợn lớn trên thế giới 2018 (%)
Hình 2: Các nước tiêu thụ thịt lợn lớn trên thế giới 2018 (%)
Hình 3: Các nước sản xuất thịt bò lớn trên thế giới 2018 (%)
Hình 4: Các nước tiêu thụ thịt bò lớn trên thế giới 2018 (%)
Hình 5: Các nước sản xuất thịt gà lớn trên thế giới 2018 (%)
Hình 6: Các nước tiêu thụ thịt gà lớn trên thế giới 2018 (%)
Hình 7: Các quốc gia/khu vực xuất khẩu thịt lợn lớn trên thế giới 2018 (%)
Hình 8: Các quốc gia/khu vực nhập khẩu thịt lợn lớn trên thế giới 2018 (%)
Hình 9: Các quốc gia/khu vực xuất khẩu thịt bò lớn trên thế giới 2018 (%)
Hình 10: Các quốc gia/khu vực nhập khẩu thịt bò lớn trên thế giới 2018 (%)
Hình 11: Các quốc gia/khu vực xuất khẩu thịt gà lớn trên thế giới 2018 (%)
Hình 12: Các quốc gia/khu vực nhập khẩu thịt gà lớn trên thế giới 2018 (%)
Hình 13: Số lượng lợn tại Việt Nam qua các năm (triệu con) 
Hình 14: Sản lượng thịt lợn hơi qua các năm (triệu tấn) 
Hình 15: Cơ cấu số lượng lợn và sản lượng thịt lợn hơi theo vùng sinh thái năm 2018 (%)
Hình 16: Số lượng và sản lượng thịt gia cầm của Việt Nam qua các năm
Hình 17: Cơ cấu số lượng gia cầm theo vùng sinh thái (%)
Hình 18: Số lượng trâu, bò cả nước qua các năm (triệu con) 
Hình 19: Sản lượng thịt trâu bò hơi qua các năm (nghìn tấn) 
Hình 20: Cơ cấu số lượng trâu, bò theo vùng sinh thái năm 2018 (%)
Hình 21: Tiêu thụ thịt hơi các loại bình quân đầu người giai đoạn 2010-2017 (kg/người/năm) 
Hình 22: Tiêu thụ thịt lợn tại Việt Nam qua các năm (nghìn tấn) 
Hình 23: Cơ cấu giá trị xuất khẩu động vật sống và thịt các loại năm 2018 (%)
Hình 24: Cơ cấu thị phần của các quốc gia nhập khẩu thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ (HS02) lớn của Việt Nam trong năm 2018 (%)
Hình 25: Cơ cấu giá trị nhập khẩu động vật sống và thịt các loại năm 2018 (%)
Hình 26: Cơ cấu thị phần của các quốc gia xuất khẩu thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ (HS02) lớn vào Việt Nam trong năm 2018 (%)
Hình 27:Diễn biến giá lợn hơi xuất chuồng bình quân cả nước năm 2018
Hình 28: Diễn biến giá thu mua gà công nghiệp bình quân cả nước (đồng/kg) 
 
 
Danh mục bảng
Bảng 1: Danh sách 10 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất ngành chăn nuôi năm 2018
Bảng 2: Danh sách 10 doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất ngành chăn nuôi năm 2018
Bảng 3: Sản lượng thịt lợn của các nước trên thế giới 2014 – 2018 (nghìn tấn) 
Bảng 4: Lượng tiêu thụ thịt lợn của các nước trên thế giới 2014 – 2018
Bảng 5: Lượng nhập khẩu thịt lợn của các nước trên thế giới 2014– 2018
Bảng 6: Lượng xuất khẩu thịt lợn của các nước trên thế giới 2014 – 2018
Bảng 7: Sản lượng thịt bò của các nước trên thế giới 2014 – 2018 (nghìn tấn) 
Bảng 8: Lượng tiêu thụ thịt bò của các nước trên thế giới 2014 – 2018 (nghìn tấn) 
Bảng 9: Lượng nhập khẩu thịt bò của các nước trên thế giới 2014 – 2018
Bảng 10: Lượng xuất khẩu thịt bò của các nước trên thế giới 2014 – 2018
Bảng 11: Sản lượng thịt gà của các nước trên thế giới 2014 – 2018 (nghìn tấn) 
Bảng 12: Lượng tiêu thụ thịt gà của các nước trên thế giới 2014 – 2018
Bảng 13: Lượng nhập khẩu thịt gà của các nước trên thế giới 2014 – 2018
Bảng 14: Lượng xuất khẩu thịt gà của các nước trên thế giới 2014 – 2018
Bảng 15: Số lượng gia súc gia cầm tại Việt Nam 2000 – 2018 (triệu con) 
Bảng 16: Sản lượng thịt hơi tại Việt Nam 2001 – 2018 (nghìn tấn) 

 

 


 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG THỊT NĂM 2016 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2017

 

Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.
 
Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo ngành Thịt Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất tình hình thị trường thịt trong nước, thế giới năm 2016. 
 
Báo cáo đề cập tới các vấn đề chính sau:
Thị trường thịt thế giới: Tình hình sản xuất, tiêu thụ, thương mại một số mặt hàng thịt chính trên thế giới (như thịt lợn, thịt bò, thịt gà) năm 2016 và triển vọng năm 2017.
Thị trường thịt Việt Nam: Tổng quan ngành chăn nuôi Việt Nam năm 2016; Diễn biến cung cầu, thương mại, giá cả một số loại thịt thiết yếu tại Việt Nam (lợn, gà, bò) năm 2016 và Dự báo triển vọng thịt trường thịt Việt Nam năm 2017.
 
Chúng tôi kỳ vọng Báo cáo ngành Thịt Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức lương thực thế giới (FAO), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan.
 

 


Trân trọng,
Ban phân tích và dự báo, Trung tâm Thông tin PT NNNT


Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 23/1/2017 
Bản tiếng Anh: 
- Số trang: 60 trang

- Giá bán: 
Bản tiếng Việt: Liên hệ 012.88256256

Liên hệ với chúng tôi
 Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng

Anh Nguyễn Mỹ Ý - Email: info@agro.gov.vn


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng

An Hằng - Email: banhang.agro@gmail.com


Địa chỉ: Tầng 4, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội ĐT: (84 4) 62938632/01288.256.256
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang.agro@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến


 

 


ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.62938632
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

 


Mục lục:

 

Danh mục bảng trong báo cáo
 
PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG THỊT THẾ GIỚI
1. Thị trường thịt lợn
2. Thị trường thịt bò
3. Thị trường thịt gà
 
PHẦN 2: THỊ TRƯỜNG THỊT TẠI VIỆT NAM 2016
1. Tình hình sản xuất chăn nuôi Việt Nam
1.1. Tình hình chăn nuôi lợn
1.2. Tình hình chăn nuôi gia cầm
1.3. Tình hình chăn nuôi trâu bò
2. Thị trường thịt Việt Nam
2.1. Cung – cầu thịt tại Việt Nam năm 2015
2.1.1. Sản lượng thịt hơi tại Việt Nam
2.1.2. Nhu cầu tiêu thụ thịt tại Việt Nam
2.2. Diễn biến giá thịt năm 2015
2.2.1. Giá thịt lợn
2.2.2. Thịt gà
2.3. Thương mại xuất nhập khẩu thịt năm 2016
2.3.1. Xuất nhập khẩu thịt lợn
2.3.2. Nhập khẩu thịt bò
2.3.3. Nhập khẩu thịt gia cầm
3. Triển vọng thị trường thịt Việt Nam năm 2017
 

 

Danh mục biểu đồ trong báo cáo
Biểu 1: Tương quan cung cầu thịt lợn thế giới từ 2011 - 2015
Biểu 2: Các nước sản xuất thịt lợn 2015
Biểu 3: Các nước tiêu thụ thịt lợn 2015
Biểu 4: Thương mại xuất khẩu thịt lợn toàn cầu từ năm 2011 - 2015
Biểu 5: Các nước xuất khẩu thịt lợn 2015
Biểu 6: Các nước NK thịt lợn 2015
Biểu 7: Diễn biến giá thịt lợn thương mại quốc tế (2011 – 2015)
Biểu 8: Diễn biến giá thịt lợn nội địa một số quốc gia
Biểu 9: Dự báo giá thịt lợn và một số nguyên liệu TACN trên thị trường quốc tế
Biểu 10: Tương quan cung cầu thịt bò thế giới từ 2011 - 2015
Biểu 11: Các quốc gia/khu vực sản xuất thịt bò lớn trên thế giới
Biểu 12: Các quốc gia/khu vực tiêu thụ thịt bò lớn trên thế giới
Biểu 13: Thương mại xuất khẩu thịt bò toàn cầu từ năm 2011 - 2015
Biểu 14: Các quốc gia/khu vực xuất khẩu thịt bò lớn trên thế giới
Biểu 15: Các quốc gia/khu vực nhập khẩu thịt bò lớn trên thế giới
Biểu 16: Diễn biến giá thịt bò quốc tế 2011 – 2015
Biểu 17: Tương quan cung cầu thịt gà thế giới từ 2011 - 2015
Biểu 18: Các quốc gia/khu vực sản xuất thịt gà lớn trên thế giới
Biểu 19: Các quốc gia/khu vực tiêu thụ thịt gà lớn trên thế giới
Biểu 20: Thương mại xuất khẩu thịt gà toàn cầu từ năm 2011 - 2015
Biểu 21: Các quốc gia/khu vực xuất khẩu thịt gà lớn trên thế giới
Biểu 22: Các quốc gia/khu vực nhập khẩu thịt gà lớn trên thế giới
Biểu 23: Diễn biến giá thịt gà quốc tế 2011 - 2015
Biểu 24: Giá trị và tăng trưởng sản xuất chăn nuôi từ năm 2007 – 2015 tính theo giá so sánh 2010
Biểu 25: Số lượng lợn tại Việt Nam từ năm 2007 – 2015
Biểu 26: Phân bố số lượng lợn theo vùng sinh thái
Biểu 27: Phân bố số lượng lợn trên cả nước theo tỉnh thành
Biểu 28: Số lượng gia cầm tại Việt Nam tính đến 2015 (triệu con)
Biểu 29: Tỷ trọng số lượng gia cầm cả nước phân theo vùng sinh thái
Biểu 30: Phân bố số lượng gà trên cả nước theo tỉnh thành
Biểu 31: Số lượng trâu, bò cả nước tính đến năm 2015 (triệu con)
Biểu 32: Tỷ trọng số lượng bò cả nước phân theo vùng sinh thái
Biểu 33: Phân bố số lượng bò trên cả nước theo tỉnh thành
Biểu 34: Sản lượng thịt hơi năm từ năm 2007 - 2015 (nghìn tấn)
Biểu 35: Tiêu thụ thịt bình quân đầu người/năm tại Việt Nam 2000 – 2014 (kg/người/năm)
Biểu 36. Lượng thịt tiêu thụ tại Hà Nội và HCM (kg/người/tháng)
Biểu 37. Khối lượng thịt các loại tiêu thụ bình quân đầu người theo thu nhập
Biểu 38: Kênh phân phối thịt tại Việt Nam
Biểu 39: Tham khảo giá lợn hơi tại một số tỉnh/địa phương 2013 – 2015 (đồng/kg)
Biểu 40: Giá thịt lợn mông sấn tại một số khu vực 2013 – 2015 (đồng/kg)
Biểu 41: Giá thịt lợn thăn tại một số khu vực 2013 – 2015 (đồng/kg)
Biểu 42: Diễn biến giá thịt bò tại một số tỉnh thành, năm 2014 - 2015 (đồng/kg)
Biểu 43: Diễn biến giá một số loại gia cầm tại Đông Nam Bộ năm 2013 – 2015 (đồng/kg)
 
 
Danh mục bảng trong báo cáo
Bảng 1: Sản lượng thịt lợn của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 2: Lượng tiêu thụ thịt lợn của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 3: Lượng nhập khẩu thịt lợn của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 4: Lượng xuất khẩu thịt lợn của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 5: Sản lượng thịt bò của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 6: Lượng tiêu thụ thịt bò của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 7: Lượng nhập khẩu thịt bò của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 8: Lượng xuất khẩu thịt bò của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 9: Sản lượng thịt gà của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 10: Lượng tiêu thụ thịt gà của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 11: Lượng nhập khẩu thịt gà của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 12: Lượng xuất khẩu thịt gà của các nước trên thế giới 2011 – 2016 (nghìn tấn)
Bảng 13: Diễn biến giá thịt quốc tế 2011 – 2016 (US cent/pao)
Bảng 14: Số lượng gia súc gia cầm tại Việt Nam 2001 – 2015 (triệu con)
Bảng 16: Giá thịt lợn hơi trên 80 kg/con tại một số địa phương 2013 – 2016 (đồng/kg)
Bảng 17: Giá thịt lợn thăn tại chợ tại một số địa phương 2013 – 2016 (đồng/kg)
Bảng 18: Giá thịt bò tại một số địa phương 2014 – 2016 (đồng/kg)
Bảng 19: Giá một số gia cầm tại vùng Đông Nam Bộ 2013 – 2016 (đồng/kg)

 

 


 

 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com
Báo Cáo Khác
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2017 và triển vọng 2018
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016
Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015
Báo cáo Thị trường Thịt 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo ngành hàng Thịt và thực phẩm Việt Nam quý I năm 2014
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013(TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2013
Báo cáo ngành hàng Thịt và Thực phẩm quý 1 năm 2013
Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)
Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 11/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012 (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 10/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 9/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 8/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 6/2012
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012
Vietnam's meat annual report in 2009 and outlook for 2010
Báo cáo thường niên ngành Thịt & Thực phẩm Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
Báo cáo ngành Thịt và thực phẩm quý 3 năm 2009 (TA) - Vietnam's Food and Meat sector in quarter 3/2009
Báo cáo tiêu dùng lương thực thực phẩm của hộ gia đình việt nam 2004-2006(TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 3 năm 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TV)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TA)
Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TV)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TA)
Báo cáo Điều tra tiêu dùng: Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TA)
Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TV)
Báo cáo điều tra tiêu dùng Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TV)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TA)
Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TV)
Kinh Doanh Marketing Internet Marketing Quản trị kinh doanh Kế hoạch kinh doanh Marketing - Bán hàng Kỹ năng bán hàng Thương mại điện tử PR - Truyền thông Tổ chức sự kiện Kinh Tế - Quản Lý Quản lý Nhà nước Tiêu chuẩn - Qui chuẩn Quản lý dự án Quy hoạch - Đô thị Kinh tế học Luật học Biểu Mẫu - Văn Bản Thủ tục hành chính Biểu mẫu Đơn từ Hợp đồng Tài Chính - Ngân Hàng Ngân hàng - Tín dụng Kế toán - Kiểm toán Tài chính doanh nghiệp Đầu tư Chứng khoán Đầu tư Bất động sản Bảo hiểm Quỹ đầu tư Công Nghệ Thông Tin Phần cứng Hệ điều hành Quản trị mạng Quản trị Web Cơ sở dữ liệu Kỹ thuật lập trình Chứng chỉ quốc tế Tin học văn phòng An ninh - Bảo mật Đồ họa - Thiết kế - Flash Thủ thuật máy tính Tiếng Anh - Ngoại Ngữ Tiếng Anh thông dụng Tiếng Anh thương mại Tiếng Anh trẻ em Tiếng Anh phổ thông Ngữ pháp tiếng Anh Chứng chỉ A, B, C TOEFL - IELTS - TOEIC Kỹ năng nghe tiếng Anh Kỹ năng đọc tiếng Anh Kỹ năng viết tiếng Anh Nhật - Pháp - Hoa - Others Kỹ Thuật - Công Nghệ Điện - Điện tử Cơ khí - Chế tạo máy Tự động hoá Kĩ thuật Viễn thông Kiến trúc - Xây dựng Hoá dầu Năng lượng Khoa Học Tự Nhiên Toán học Vật lý Hoá học Sinh học Môi trường Địa Lý Khoa Học Xã Hội Xã hội học Ngôn ngữ học Triết học Chính trị học Thư viện thông tin Tâm lý học Giáo dục học Lịch sử - Văn hoá Báo chí - Truyền thông Văn Hoá - Nghệ Thuật Thời trang - Làm đẹp Ẩm thực Khéo tay hay làm Sân khấu điện ảnh Âm nhạc Mỹ thuật Chụp ảnh - Quay phim Y Tế - Sức Khoẻ Sức khỏe trẻ em Sức khỏe phụ nữ Sức khỏe người cao tuổi Y học thường thức Y khoa - Dược Văn Bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí-Kinh phí Lao động - Tiền lương Xuất nhập khẩu Đầu tư Tiền tệ - Ngân hàng Bất động sản Giáo dục học Bảo hiểm Thương mại Chứng khoán Quyền dân sự Sở hữu trí tuệ Dịch vụ pháp lý Thủ tục tố tụng Thể thao - Y tế Bộ máy hành chính Vi phạm hành chính Xây dựng - Đô thị Văn hóa xã hội Doanh nghiệp Trách nhiệm hình sự Giao thông vận tải Kế toán - Kiểm toán Công nghệ thông tin Tài nguyên - Môi trường Lĩnh vực khác Kỹ Năng Mềm Truyện cười Truyện ngắn Truyện tranh - Thiếu nhi Truyện ma - Kinh dị Truyện kiếm hiệp Du lịch Thể dục thể thao Nông - Lâm - Ngư Nông nghiệp Lâm nghiệp Ngư nghiệp Luận Văn - Báo Cáo Tài chính - Ngân hàng Quản trị kinh doanh Kinh tế - Thương mại Công nghệ thông tin Điện-Điện tử-Viễn thông Cơ khí - Chế tạo máy Kiến trúc - Xây dựng Công nghệ - Môi trường Y khoa - Dược Khoa học xã hội Khoa học tự nhiên Nông - Lâm - Ngư Báo cáo khoa học Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Giải Trí - Thư Giãn Nghệ thuật sống Kỹ năng giao tiếp Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng quản lý Kỹ năng lãnh đạo Kỹ năng phỏng vấn Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng tư duy Kỹ năng tổ chức Kỹ năng đàm phán Tài Liệu Phổ Thông Mầm non - Mẫu giáo Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Bài văn mẫu Sáng kiến kinh nghiệm Ôn thi ĐH-CĐ Giáo án điện tử Bài giảng điện tử Đề thi - Kiểm tra Bài tập SGK