Kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Báo cáo Thịt & thực phẩm

# Tên ấn phẩm Ngôn ngữ Ngày phát hành Số trang Giá bán
ho tro truc tuyen hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : Đt: 04.3.9725153 - fax: 04.9726949 email:banhang_agro@yahoo.com  
1   Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017  1  23/01/2017  60  Liên hệ 012.88.256256
2   Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016  Tiếng Việt  12/01/2016  57  Liên hệ 012.88.256256
3   Báo cáo ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015  Tiếng Việt  30/01/2015  57  Liên hệ 012.88.256256
4   Báo cáo Thị trường Thịt 6 tháng đầu năm 2014  Tiếng Việt  30/07/2014  50  Liên hệ 012.88.256256
5   Báo cáo ngành hàng Thịt và thực phẩm Việt Nam quý I năm 2014  Tiếng Việt  11/04/2014  55  Liên hệ 012.88.256256
6   Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014 (TA)  Tiếng Anh  10/04/2014  60  Liên hệ 012.88.256256
7   Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014  Tiếng Việt  26/12/2013  62  Liên hệ 012.88.256256
8   Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013(TA)  Tiếng Anh  19/12/2013  50  Liên hệ 012.88.256256
9   Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2013  Tiếng Việt  21/10/2013  50  Liên hệ 012.88.256256
10   Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2013  Tiếng Việt  15/07/2013  50  Liên hệ 012.88.256256
11   Báo cáo ngành hàng Thịt và Thực phẩm quý 1 năm 2013  Tiếng Việt  03/05/2013  50  Liên hệ 012.88.256256
12   Báo cáo thường niên ngành Thịt và thực phẩm Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)  Tiếng Anh  25/03/2013  52  Liên hệ 012.88.256256
13   Báo cáo thường niên ngành hàng Thịt Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013  Tiếng Việt  28/01/2013  55  Liên hệ 012.88.256256
14   Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 11/2012  Tiếng Việt  19/11/2012  26  Liên hệ 012.88.256256
15   Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012 (TA)  Tiếng Việt  29/10/2012  52  Liên hệ 012.88.256256
16   Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý III/2012  Tiếng Việt  23/10/2012  52  Liên hệ 012.88.256256
17   Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 10/2012  Tiếng Việt  17/10/2012  27  Liên hệ 012.88.256256
18   Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 9/2012  Tiếng Việt  16/10/2012  25  Liên hệ 012.88.256256
19   Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 8/2012  Tiếng Việt  16/08/2012  25  Liên hệ 012.88.256256
20   Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm quý II/2012  Tiếng Việt  10/07/2012  40  Liên hệ 012.88.256256
21   Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 6/2012  Tiếng Việt  18/06/2012  27  Liên hệ 012.88.256256
22   Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2012  Tiếng Việt  18/05/2012  25  Liên hệ 012.88.256256
23   Vietnam's meat annual report in 2009 and outlook for 2010  Tiếng Anh  18/05/2010  59  Liên hệ 012.88.256256
24   Báo cáo thường niên ngành Thịt & Thực phẩm Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)  Tiếng Việt  01/04/2010  62  Liên hệ 012.88.256256
25   Báo cáo ngành Thịt và thực phẩm quý 3 năm 2009 (TA) - Vietnam's Food and Meat sector in quarter 3/2009  Tiếng Anh  22/12/2009  55  Liên hệ 012.88.256256
26   Báo cáo tiêu dùng lương thực thực phẩm của hộ gia đình việt nam 2004-2006(TA)  Tiếng Anh  15/12/2009  225  Liên hệ 012.88.256256
27   Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 3 năm 2009 (TV)  Tiếng Việt  03/11/2009  50  Liên hệ 012.88.256256
28   Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TA)  Tiếng Anh  14/09/2009  61  Liên hệ 012.88.256256
29   Báo cáo Thịt và Thực phẩm quý 2 năm 2009 (TV)  Tiếng Việt  29/07/2009  50  Liên hệ 012.88.256256
30   Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TA)  Tiếng Anh  11/06/2009  78  Liên hệ 012.88.256256
31   Báo cáo thường niên Thịt và Thực phẩm 2008 và Triển vọng 2009 (TV)  Tiếng Việt  11/05/2009  70  Liên hệ 012.88.256256
32   Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TA)  Tiếng Anh  05/01/2009  50  Liên hệ 012.88.256256
33   Báo cáo Điều tra tiêu dùng: Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TA)  Tiếng Anh  03/01/2009  70  Liên hệ 012.88.256256
34   Báo cáo Thịt và Thực phẩm: Dự báo nhu cầu dịp Tết 2009 (TV)  Tiếng Việt  17/11/2008  50  Liên hệ 012.88.256256
35   Báo cáo điều tra tiêu dùng Phân tích hiện trạng và triển vọng tiêu dùng thực phẩm tại Hà Nội và Tp HCM (TV)  Tiếng Việt  10/11/2008  70  Liên hệ 012.88.256256
36   Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TA)  Tiếng Anh  05/09/2008  55  Liên hệ 012.88.256256
37   Báo cáo Thị trường Thịt và Thực phẩm: Thách thức tiềm ẩn (TV)  Tiếng Việt  15/08/2008  55  Liên hệ 012.88.256256